۲۴ ساعت

25 دسامبر
بدون دیدگاه

جلوه های زندگــی

محترمه عزیزه عنایت

محترمه عزیزه عنایت

عزیزه عنایت

 

 

 

 

جلوه های زندگــی

تاریخ نشر یکشنبه  چهارم جدی ۱۳۹۰ –  ۲۵ دسامبر ۲۰۱۱

جلوه هـــای زندگی را رنگ , رنگی دیگـر اســت

گاه چــون گل مینــوازد گه نـــا خــن خنجـر اسـت

درهــوای مــرغ دل نــتــوان پــرو بــا لی گشـــود

ورنه این بسمل بدان حالست که شورش درسراست

نغمه ء پـــرسوزوســاز زنــدگی تــار غــم اســـت

تار های عیــش و مستی را نــــوای کمتـــر اســت

ســـا قـــیا جـــامی بـــده از بــاده ء صا حبــــدلان

جرعــه ء اهل نظر همچون شــراب کوثــر اسـت

پیــشه یـی ایـــام در کــار دل و بــا اهــل عشـــق

بــازی طفلانــه و رنــگ جــدائی در بـــر اســـت

درکشا کش هــای دهــر پر زانـــدوه و فســـــون

د ایـما, مــارا چـو د,رء دا نــه ء چشـم تــر اسـت

ادعــای ســازگاری با جهــان بیهــوده گیســت

آدمی از بـرگ گـل, درزیسـتـن نــازکتــر است

ای صبــا از مــا ببر پیغــامی بــر اهــل وطــن

کزغم و اندوه شان در دیـده اشک احمر اســت

تــا نشــد راحت وطــن از بــارغم های زمـا ن

جـان و دل از سوختــن در دامن خاکستر اسـت

بس بـدامن اشک غـم دارم (عزیزه) چون گهــر

از فروغش شام تارم چــون شبی پر اختـراست

عزیزه عنایت

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما