۲۴ ساعت

26 سپتامبر
۳دیدگاه

 ۲۴ ساعت نقش مهمی را در زمینه های …

تاریخ نشر  شنبه  پنجم  میزان  ۱۳۹۹ –  ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ هالند
جناب استاد بشیر !
با تقدیم احترامات فایقه، ضمن عرض تبریک بمناسبت یادآوری از گذشته موفقانه نشرات سالهای نشراتی سایت ۲۴.
26 آوریل
۱ دیدگاه

یک طرح شعری

تاریخ نشر سه شنبه  هفتم ثور  ۱۳۹۵ – ۲۶  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

یک طرح شعری
******

امید وصل
**************

محترم عبدالرشید آشتی

از آسمان تار ما گویا که مهتاب گریخته است

ماییم که بیهوده ، در سراغ ستاره ها

ادامه نوشته…