۲۴ ساعت

26 آوریل
۲دیدگاه

حسین ابن منصور معروف به “حلّاج”

تاریخ نشر سه شنبه  هفتم ثور  ۱۳۹۵ – ۲۶  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

حسین ابن منصور معروف به “حلّاج”

ابو مغیث حسین ابن منصور متخلص به حلّاج متولد ۲۳۶ خورشیدی در بیضاء میباشد.
وی در جوانی در عراق به تحصیل پرداخت و به عرفان گرایید و صوفی شد تا آنکه در سال ۲۸۹ خ طریقۀ خاص را دنبال کرد و مریدانی یافت و در سفر های که مینمود به تعلیم و تربیت می پرداخت و چون اظهاراتش بر خلاف اعتقادات زمانش بود، به دستور خلیفۀ عباسی در سال ۲۹۹ خ به دار کشیده شد.

انتخاب از : محترم همایون شاه عالمی

توجه کنید به ابیاتی از وی:

درد عشقت دامن جانم گرفت

بارِ دیگر غم گریبانم گرفت

ادامه نوشته…