۲۴ ساعت

آرشیو می, 2014

23 می
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر جمعه ۲۳ می ۲۰۱۴ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon392g

عتیق عزیز ، طوریکه از طریق تلویزیون ها و فیسبوک میشنویم و میخوانیم این یک حقیقت است  که در جامعه افغانی  بنام  ملا و اخوند از اینکار ها زیاد شده و کسی هم پرسان نمیکند.

ادامه نوشته…

23 می
۱ دیدگاه

آزادهِ دوران

تاریخ نشر جمعه ۲۳ می ۲۰۱۴ هالند

متفکر شهید استاد عزیزالله « مبشر»

متفکر شهید استاد عزیزالله « مبشر»

بمناسبت بیست وهفتمین سالروز شهادت متفکر شهید استاد عزیزالله « مبشر»

قیوم بشیر « هروی »

ملبورن – آسترالیا

اول  جوزای ۱۳۹۳

محترم قیوم بشیر

محترم قیوم بشیر

آزادهِ دوران

ای دریغ آن مردِ با ایمان  کجاست

آشنای  مکتب  و   قرآن  کجاست

ادامه نوشته…

23 می
۱ دیدگاه

دوستی میوۀ حیات

تاریخ نشر جمعه ۲۳ می ۲۰۱۴ هالند

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

دوستی میوۀ حیات

رسول پویان

۷ / ۵ / ۲۰۱۴

دوست گر صاحب سخن باشد

خوشـتر از عطر نسترن باشد

ادامه نوشته…

23 می
۱ دیدگاه

پښتون مین

تاریخ نشر جمعه ۲۳ می ۲۰۱۴ هالند

محترم احمد جاوید جلالی

محترم احمد جاوید جلالی

پښتون مین

احمد جاوید جلالی

زمـــــا ګناه خطا څه وه پرته ستا له مینی نه

هر څــــه می منلی وو پرته ستا له کینی نه

ادامه نوشته…

22 می
۱ دیدگاه

پوشیدن لباس سفید مستحب است

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۲ می ۲۰۱۴ هالند

محترم الحاج امــیــن الـدیــن « سعـیـدی - سعید افـغــانی »

محترم الحاج امــیــن الـدیــن « سعـیـدی – سعید افـغــانی »

پوشیدن  لباس  سفید  مستحب است
(إن الله جمیل یحب الجمال، پروردګار ما  زیبا است و زیبائی رادوست  دارد )

تتبع ونگـارش :

الحاج امــیـن الـدیــن»سعـیـدی – سعید افـغــانی«

مــدیـــر مطـالعات سـتراتــــیـژیک افـغـانومسؤل مرکز کلتوری دحـــــق لاره- جرمنی

پروردگار با عظمت ما در در آیه  ( ۲۶ سوره اعراف ) میفرماید : «  یابنی ادم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا و لباس التقوی ذلک من ایات ال… لعلهم یذکرون  » ( ای فرزندان عالم برای شما لباسی فرستادیم که شما را می پوشاند و لباس زینت و لباس تقوی ، این بهتر است این ایات خداست شاید ایشان اندرز گیرند . )

ادامه نوشته…

22 می
۴دیدگاه

جهــــــانِ راز بــــــه دل آرمیـــده می ماند

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۲ می ۲۰۱۴ هالند

شنبـــه ۲۷ ثــــور ۱۳۹۳ هجری آفتـــابی

جهــــــانِ راز بــــــه دل آرمیـــده می ماند

هــــــــــــزار واژه به لب نـارسیده می ماند

ادامه نوشته…

22 می
۱ دیدگاه

خیال شوق وصل

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۲ می ۲۰۱۴ هالند

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

خیال شوق وصل

رسول پویان

۲۲ / ۵ / ۲۰۱۴

*****

تـا خـیـال شـوق وصـل یـار تـاج سـر کـنم

تکیه براورنگ شاهی بی زر و لشکر کنم

ادامه نوشته…

22 می
۲دیدگاه

حادثهِ بدخشان

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۲ می ۲۰۱۴ هالند

محترم محمد اسحاق " ثنا "

محترم محمد اسحاق ” ثنا “

حادثهِ بدخشان

محمد اسحق « ثناء»

ونکوور – کانادا

بیست و یکم می ۲۰۱۴

افسوس  غریب    در   تباهیست

روزش همه شام و در سیاهیست

ادامه نوشته…

22 می
۱ دیدگاه

بندگی

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۲ می ۲۰۱۴ هالند

محترمه صالحه وهاب واصل

محترمه صالحه وهاب واصل

بندگی

صالحه و هاب و اصل 

۸ / ۱۲ / ۲۰۱۲

هالند

دل جان گرفت از عشق ؛ تپید و جهنده شد 

بشکسته بال من ، به هوایش پرنده شد

ادامه نوشته…

22 می
۱ دیدگاه

درد عشق

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۲ می ۲۰۱۴ هالند

محترم احمد جاوید جلالی

محترم احمد جاوید جلالی

درد عشق

(جلالی)

دیدمش دوشینه کز ما رو پنهان میگذشت

با دلی صد دل تپیدم، گویی رضوان میگذشت

ادامه نوشته…

21 می
۳دیدگاه

فراموشی

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۱ می ۲۰۱۴ هالند

محترم سید همایون شاه عالمی

محترم سید همایون شاه عالمی

فراموشی

سید همایون شاه عالمی

شانزدهم ماه می ۲۰۱۴ م

کابل – افغانستان

*****

نتوانم که ترا گــــــــاهی فــــــــراموش کنم

در دلــم آن تپـشِ نام تو خـــــــــــاموش کنم

ادامه نوشته…

21 می
۳دیدگاه

با بــــدان هرگــــز نگردی همنـــوا

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۱ می ۲۰۱۴ هالند

دوشنبه ۲۲ ثـور ۱۳۹۳ هجـری آفتابی

محترم احمـد محمود امپـراطور

محترم احمـد محمود امپـراطور

عشـــق دارد جلـوه هـــــــای آتشین

آفـــــرین بـر قلب عــاشق آفـــــرین

ادامه نوشته…

21 می
۱ دیدگاه

جـنازۀ غایــبانه نباید سیاسی گردد!

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۱ می ۲۰۱۴ هالند

محترم الحاج امــیـن الـدیــن» سعـیـدی - سعید افـغــانی«

محترم الحاج امــیـن الـدیــن» سعـیـدی – سعید افـغــانی«

جـنازۀ غایــبانه نباید سیاسی گردد!
تتبع ونگارش :
الحاج امین الدین «  سعیدی-
سعید افغانی  »

مدیر مرکز مطالعات ستراتــیــژیکی افغانومسؤل مرکزفرهنگی د حق لاره- جرمنی

منابع و مصادر احکام شرعی در مسایل عبادتی نقلی است نه متکی و تجسسات و تحقیقات علمی و یا عقل انسانی. درمورد اینکه نماز جنازه چند تکبیر   ویا بعد از هر تکبیر چه خوانده شود مسایل ومطالب اند که اساس منابع وکتب شرعی اولی یعنی قرآن کریم و سنت رسول الله ودراستنتاجات علمای فقیهی اسلامی و مجتهدین که متکی به آیات قرآنی و سنت نبوی باشد، باید ثابت و مطابق آن عمل ګردد.

ادامه نوشته…

21 می
۲دیدگاه

سیم آخر

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۱ می ۲۰۱۴ هالند

محترم قیوم بشیر

محترم قیوم بشیر

سیم آخر

قیوم بشیر « هروی »

ملبورن – آسترالیا

بیست و یکم می ۲۰۱۴

باز ای جان و دلم فکرِ تو بر سر زده است

حال و هوش دلِ من جانب تو پر زده است

ادامه نوشته…

21 می
۱ دیدگاه

حسن یار

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۱ می ۲۰۱۴ هالند

محترم احمد جاوید جلالی

محترم احمد جاوید جلالی

حسن یار

احمد جاوید جلالی

****

یاد رویت اشک چشمانم به طُغیان میکَشد

روی ماهت هر جفایت را نُسیان میکشد

ادامه نوشته…

20 می
۳دیدگاه

نماز عشق

تاریخ نشر سه شنبه ۲۰ می ۲۰۱۴ هالند

محترم قیوم بشیر

محترم قیوم بشیر

نماز عشق

قیوم بشیر « هروی »

ملبورن – آسترالیا

بیستم می ۲۰۱۴

****

به  شهر مهر و وفا سجده گاهِ  یاران است

نماز  عشق  و محبت  برای   جانان است

ادامه نوشته…

20 می
۱ دیدگاه

طنز

تاریخ نشر سه شنبه ۲۰ می ۲۰۱۴ هالند

طنز

مشکل کشا

عزیزی غزنوی

تورنتو کانادا

کاش همچون دیگران من هم جنایت کردمی

قتل و چور و غارت و غبن و خیانت کردمی

ادامه نوشته…

20 می
۱ دیدگاه

ای پسر!بعدِ من،این رَه بخود تو برگیر!

تاریخ نشر سه شنبه ۲۰ می ۲۰۱۴ هالند

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

محترم عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

ای پسر!بعدِ من،این رَه بخود تو برگیر!

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

شهر کییف – اوکرائین مورخهء

۱۹-۰۵-۲۰۱۴م.

*****

ایدوست توببین !،گُهربــــــدامان دارم

صدگــــونه گِلَه،زدستِ نــــادان دارم

ادامه نوشته…

20 می
۱ دیدگاه

مُلک ما

تاریخ نشر سه شنبه ۲۰ می ۲۰۱۴ هالند

محترم احمد جاوید جلالی

محترم احمد جاوید جلالی

مُلک ما

(مخمس از جلالی)

****

کاکه یی روی زمین جـوان کابل جان است

مرد تاریخ گاه و بیگاه بچه یی بامیان است

ادامه نوشته…

19 می
۳دیدگاه

چګونه انتخابات دور دوم ریاست جمهوری؟

تاریخ نشر دوشنبه ۱۹ می ۲۰۱۴ هالند

محترم سمیع الدین افغانی

محترم سمیع الدین افغانی

چګونه انتخابات  دور دوم ریاست جمهوری؟

سمیع الدین افغانی

۱۹ / ۵ / ۲۰۱۴

******

طوری که هموطنان ما اطلاع دارند در انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی سال ۱۳۹۳هـ۰ ش جمهوری اسلامی افغانستان در ده ها  مراکز و حوزه های  رای دهی تقلب و تخطی های ګستردۀ صورت ګرفته است که   مسولین ادارت دولتی باهمکاری  زورمندان محل  در آن سهم فعال داشته  که اسناد و شواهد مستند با ویدوهای تصویری آنها به آدرس

کمیسیون مستقل انتخابات مواصلت ورزیده  و در دسترس آنها قرار دارد۰

ادامه نوشته…

19 می
۱ دیدگاه

هشتم جون- روز همبستگی بین المللی

تاریخ نشر دوشنبه ۱۹ می ۲۰۱۴ هالند

هشتم جون- روز همبستگی بین المللی (با) زنان افغانستان

بیائید تا ۸ جون “روز همبستگی بین المللی(با) زنان افغانستان” را گرامی داریم!

گروپ کاری کمپاین” تفکر، تحریر و عمل”

پوهندوی شیما غفوری

محترمه  پوهندوی شیماغفوری

محترمه پوهندوی شیماغفوری

هدف این روز:هدف از تجلیل هشتم جون به مثابۀ روز همبستگی بین المللی (با) زنان افغانستان، در پهلوی تجلیل از هشتم مارچ، ایجاد انگیزه ایست که میتوانیم از آن برای مقاومت و همبستگی زنان کشور، منحیث بلندگویی آوازِ داد خواهانۀ زن افغان آگاهانه استفاده نمائیم. تا باشدکه درفش موجودیت فردی، اجتماعی و آگاهی زنان کشورهمیشه در اهتزاز بوده و زن افغان دیگر وسیلۀ بازی های خورد و بزرگِ سیاسی داخلی و خارجی، منطقوی و یا جهانی قرار نگرفته، در  ناملائمات سیاسی و اجتماعی کشور به باد فراموشی سپرده نشود.

مفهوم این روز:روز همبستگی بین المللی(با) زنان افغانستان، یعنی همبستگی زنان افغان در سراسر جهان چه در داخل و چه در خارج از افغانستان. از جانب دیگر این روز به مفهوم روز همبستگی با زنان افغانستان میباشد. توقع میرود تا در این همبستگی به صورت تدریجی مردان، دولت، نهاد های دینی، مدنی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و کلیه اتباع افغانستان و مردم جهان برای ایجاد صلح، زندگی انسانی و آیندۀ خوشبخت زن افغانستان شریک گردیده، دست به دست هم داده و بنای اجتماعی کشور ما را که زن نصف پیکر آن است،  تقویت نمایند..

ضرورت این روز، خواست زنان افغانستان و  تأریخچۀ مختصر:

زنان افغانستان از سالیان متمادی در شرایط جنگ و مشکلات ناشی از آن، با فقر، سوءِ تغذی، بیسوادی، مرض، مرگ زودرس، خشونت، ازدواج  جبری و قبل از وقت، ماتم و اندوه بی پایان به خاطر از دست دادن عزیزان شان و ده ها مشکل دیگر دست و گریبان هستند. تمام این مشکلات همه با هم توان زن افغانستان را چنان بمصرف رسانیده است، که صدای شان نمیتواند در میان هیاهوی سیاستمداران و تاجران دین و وطن به گوشها برسد. سالهاست که دولتمداران کشور های غیر به مانند “دایۀ های مهربان تر از مادر” گاهی «آزادی» گاهی «بهشت» و گاهی هم «عفت و پاکیزگی» را به آنها به ارمغان میاورند. در حالیکه اکثریت زنان کشور خواهان آن اند تا فرهنگ جامعۀ اسلامی خویش را با قوانین عمومی جامعۀ بشری مانند اعلامیۀ حقوق بشر، دور از هر نوع اِفراط و تفریط با هم تلفیق نمایند. 

 زنان افغان انتظار دارند تا  حیثیت و کرامت انسانی آنها در تمام پیوندها و تعلقات شان با مردان احترام گردد، و آرزو مینمایند که مردان افغان، به توانائی و استعداد شان نه تنها در قالب همسر، خواهر و دختر بلکه در موقف یک انسان برابر،ساحۀ رشد و باور را فراهم نمایند. زنان افغانستان میخواهند که مردان کشور با مراعات متقابل حقوق، ایشانرا  در برآورده شدن آرمانهای زنده گی شخصی و اجتماعی همراهی نمایند.

ارادۀ  زنان در سهمگیری شان در انتخابات سال  ۱۳۹۳ثابت مینماید که زنان آماده هستند در کلیه ساحات حیات جامعه منجمله بخش سیاسی نقش سازنده و سالم خویش را به وجه احسن اجرا نموده و نسل های موجود و آیندۀ کشور را به جانب خوشبختی واعادۀ معنویت سوق دهند. زنان میخواهند که دولت جدید به نظریات، خواستها و فعالیت های شان منحیث نیمی از پیکر جامعه ارزش قایل شده و به آنان سهم مساویانه و عادلانه در تمام ساحات زندگی اجتماعی- سیاسی قایل شده و برای آنها با حفظ حقوق مساوی با مردان زمینۀ رشد و انکشاف را فراهم سازد.

ذهنیت جهان نباید بیش از این  زنان افغانستان را تنها از روی ترحم به حیث زنان بیچاره و مظلوم درک نموده، بلکه درین روز و با این پیام، ظرفیت ها، توانایی ها و آماده گی زنان کشور ما را لبیک گفته و همگام با زنان افغانستان آنها را پشتیبانی نماید  تا اهداف شرافتمندانۀ انسانی خویش را در تثبیت ارزش انسانی و نقش موثر خود در آباد نمودن یک جامعۀ مرفه ومستقل جامۀ عمل پوشانیده و این مأمول را در با همی با مردان کشور برآورده سازند. 

ذهنیت جامعۀ افغانی و مرد افغان نباید فراموش نماید که زن افغان با همت والای خویش چرخ زندگی را با حوصله مندی، بخصوص آنزمانیکه مردان افغان در این و یا آنطرف جبهه جنگیده اند و می جنگند بدست گرفته و شیرازۀ زندگی فامیل را محکم نگهداشته است.

روز هشتم جون یاد بودی است از حرکت دسته جمعی افغانها به خصوص زنان در سال گذشته، آنگاه که افغانها به شکل تظاهرات گسترده  در داخل و خارج کشور برای پشتیبانی از قانون عدم خشونت کوشیدند تا صدای شانرا به گوش دولت افغانستان و جهانیان برسانند.

اگرچه  هشتم جون در زندگی  زنان افغان تأریخچه ای طولانی ندارد، اما ما میخواهیم با استفادۀ مشروع از اهمیت این روز، صدای زن افغان را بر ضد خشونت  و انواع بی عدالتی ها  بلند نموده و برای آن گوش های شنوایی پیدا نمائیم. این حرکت قدم بلند دیگری است که انشاالله به همت زنان و مردان کشور به عنوان یک روز پرافتخار در تأریخ کشور ما جایش را تثبیت خواهد نمود.

در این روز چه میتوان کرد؟ طوریکه همه اطلاع دارید، کمپاین “تفکر، تحریر و عمل”  از اول مارچ الی ۳۰ ماه می ۲۰۱۴ به افتخار هشتم جون در وبسایت های انترنتی، اخبار و شبکه های اجتماعی در داخل و خارج کشور به طور گسترده ای راه اندازی شد که درین مدت چهار ماه مقالات، اشعار و نظریات زیادی در ارتباط با جهات مختلف زندگی زنان، روابط مرد و زن و راه های حل گوناگون برای بهتر شدن وضع زنان به سطح بسیار بلند توسط نویسندگان زن و مرد به رشتۀ تحریر در آمده است. درین دورتوانستیم، دو بخش ابتدائی ولی اساسی کمپاین یعنی (تفکر و تحریر) را به وجه احسن اجرا کنیم . اما مرحلۀ بعدی و نهایی آن که مرحلۀ «عمل» است، دارای دو جهت میباشد، اول تغییر مثبت و روشنگرانه در افکار هموطنان ما و دوم ارجگذارینتایج و پخش و تشهیر آن در بین افغانها و اتباع غیر افغانی.

البته برای تجلیل از روز هشتم جون نقش و ابتکار خواهران و برادران هموطن مادر دعوت سازمانها، نهاد های مدنی و افراد ذیعلاقه با سهمگیری فعال  زنان و مردان، معلمین، متعلمین، محصلین، کارمندان دولت، کلیه احزاب سیاسی که آرزوی پیشرفت زنان کشور را دارند، اهمیت نهایت ارزنده دارد. فعالیت ایشانرا درین زمینه، در مناطق زیست و ساحات کارشان، بسی ارزنده و گسترده میخواهیم. این همدلی و همدستی باعث خواهد گردید تاسازمانهای مختلف هموطنان با گذار از سرحدات سیاسی و خوشبینی های زبانی، قومی، سمتی و مذهبی و هر نوع تعلقات دیگر به خاطر یک مسأله ای مشخص یعنی موضوع رهایی زنان افغان از وضعیت کنونی، دست همکاری را به سوی همدیگر دراز نمایند.

واز هموطنان عزیز خود صمیمانه خواهشمندیم تا در روز تأریخی ۸ جون همبستگی خویش را با زنان جنگ زدۀ افغان طی محافل، کنفرانسها، نشست ها و تظاهرات ابراز نموده و به جهانیان ثابت سازند که ملت افغانستان طرفدار و پشتیبان زندگی سعادتمند زنان کشور خود بوده و میباشند. همچنان از رسانه ها و مؤسسات مطبوعاتی افغانی و وبسایت های انترنتی توقع میرود که در زمینۀ تبلیغ و ترویج این کمپاین از هیچ نوع کوشش و مساعی دریغ نورزیده و در این راستا به کار های ابتکاری دست یازند. امید داریم قلمبدستان، نویسندگان و خوانندگان وبسایت وانترنتی افغانی نتائج کمپاین “تفکر، تحریر و عمل” را مورد تحلیل و بررسی قرار داده کاستی های آنرا برای کمپاین های بعدی برجسته نموده و نکات مثبت آنرا پشتیبانی نمایند.

محتوای کاری این روز:

 تشریح وضع زنان، ضرورت همبستگی (با) زنان افغانستان، بررسی امکانات و  تغییرات مثبت اوضاع کشور و استفادۀ وسیع از نظریات جمع آوری شده در کمپاین” تفکر، تحریر و عمل”.

نظر به اطلاعاتی که تا کنون در دسترس ما قرار گرفته است، میتوان گفت که از “روز همبستگی بین المللی(با) زنان افغانستان در کابل . مزار شریف، آلمان و اتریش طی محافل و گرد همایی ها تجلیل به عمل خواهد  آمد. امیدواریم که با این اطلاعیه و دعوت باعث تشویق سائر هموطنان ما نیز گردیده باشیم و شما خوانندۀ عزیز نیز به تجلیل از این روز اقدام نمائید.

آدرس تماس با ما:

grupekarikampain@outlook.de

به امید آیندۀ روشن زنان و مردان وطن و پیروزی هشتم جون!

به نمایندگی از کمیتۀ کاری کمپاین”تفکر، تحریر و عمل”

پوهندوی شیما غفوری

 

19 می
۱ دیدگاه

دل پاک

تاریخ نشر دوشنبه ۱۹ می ۲۰۱۴ هالند

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

دل پاک

رسول پویان

۱۵ / ۵ / ۲۰۱۴

عشق خوبان زدل پاک و صفا جلوه گر است

خالی از خدعه و نیرنگ و ریا جلوه گر است

ادامه نوشته…

19 می
۲دیدگاه

بیکران رنگ

تاریخ نشر دوشنبه ۱۹ می ۲۰۱۴ هالند

محترمه خانم صالحه وهاب واصل

محترمه خانم صالحه وهاب واصل

بیکران رنگ

صالحه وهاب واصل

۳۰ / ۸ / ۲۰۱۳ هالند

ای چشم آفتاب، ترا سرمۀ نظر

ای پاسبان حلقۀ  دوار انتها

ادامه نوشته…

19 می
۵دیدگاه

سه سرودۀ زیبا از خانم شهلا لطیفی

تاریخ نشر دوشنبه  ۱۹ می ۲۰۱۴ هالند

محترمه خانم شهلا لطیفی

محترمه خانم شهلا لطیفی

گونه های گیلاسی

شهلا لطیفی

مست میشوم با صدای تو

نوازشهای زبانت روح میبخشد خفته گی های تنم را

ادامه نوشته…

19 می
۱ دیدگاه

یاد ایام

تاریخ نشر دوشنبه  ۱۹ می ۲۰۱۴ هالند

محترم احمد جاوید جلالی

محترم احمد جاوید جلالی

یاد ایام

احمد جاوید جلالی

*****

ای خوشا ایــــــــــــام که روزگار ما گُلزار بود

آسمان نیـــــــــــــلی کواکب شب همه بیدار بود

ادامه نوشته…