۲۴ ساعت

آرشیو ژانویه, 2012

17 ژانویه
بدون دیدگاه

رباعیات و دوبیتی ها

رباعیات و دوبیتی ها

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

تاریخ نشر سه شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۰ – ۱۷ جنوری ۲۰۱۲

خواستم به سوی دلبر صاحبدلان سفر کنم

آنجا که ریشۀ عشق ازل بود زانجاگذرکنم

روح ودلـم  بگـفت قـدم مـگـذری بـه دور

بردورخویش چرخ زن که سویش نظرکنم

ادامه نوشته…

17 ژانویه
بدون دیدگاه

هر روز

خانم صالحه وهاب واصیل

خانم صالحه وهاب واصیل

هر روز

صالحه وهاب واصل

هالند

۲۱ – ۱۱ – ۲۰۱۱

تاریخ نشر سه شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۰– ۱۷ جنوری ۲۰۱۲

ترا شبها همی خواهم تمنا میکنم هر روز

تمام عاشقی را در تو معنا میکنم هرروز

تویی آن آرزوی دل که بالا تر ز ایمانی

برای سجدهء پای تو حاشا میکنم هر روز

ادامه نوشته…

17 ژانویه
بدون دیدگاه

سلام نامـــه

محمد عزیز « عزیزی »

محمد عزیز « عزیزی »

سلام نامـــه

محمد عزیز( عزیزی)
۱۴ – ۱ – ۲۰۱۱  
  تاریخ نشر سه شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۰ – ۱۷ جنوری ۲۰۱۲
با عرض  سلام وابراز امتنان  به پیشگاه تمام  همدلان و دوستان وعزیزان  فرهیخته ام  که  در دوران سفر وغیابت من  با الطاف  خاص و پیامهای  محبت آمیز  خویش بر من منت نهاده و مرا مورد نوازش قرار داده بودند.   امید وارم تا تمام  خواهران وبرادران   وهمدلان  عزیزم  این  ایام  را با خوشحالی وسرور پشت سر کذشتانده باشند.  صحتمندی و  ابیاتی چند را بغرض ادای احترام به همه  دوستان ارجمندم تقدیم میدارم:
سلامی که سنت بـُــَود  در شعار
واسمی زاسمــــاء پروردگـــــار
سلامی چو بوئی خوشی باغ وراغ
 طــــراود بهــر سو زفصل بهــــار  
16 ژانویه
بدون دیدگاه

را ز ســـرو ش نیمــــــه شـــــب

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)
عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

 را ز ســـرو ش نیمــــــه شـــــب
عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)
مورخهء ۱۲ جنوری ۲۰۱۲میلادی.

تاریخ نشر دوشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۰ شانزدهم جنوری ۲۰۱۲

شب ازسیل فشا ر غــــم، گریستم
د لــم میخواست،مقا بلــش بایستم
درین ظُلمتکده ، اوهام بسر ریخت
گرفت غربال،تُرابِ پُرشرربیخت

ادامه نوشته…

16 ژانویه
۱ دیدگاه

امتحان

احمد محمود امپراطور

احمد محمود امپراطور

امتحان

سروده از: احمد محمود امپراطور
تاریخ نشر دوشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۰ شانزدهم جنوری ۲۰۱۲
عشق من مــــزن آتش شــــــاخ آشیــــانم را
یک نــــــگاه بسویـــم کن حال نتــــوانم را
بس نموده سودایت قلب من اسیـری خویش
بیش از این مــده آزار قلب خون چـــکانم را

ادامه نوشته…

15 ژانویه
بدون دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی

حکایت ۱۶۲

چو رأی باشد بیش از شجاعت شجعان
نخست رای شمر و انگهی شجاعت دان

« ادیب الممالک»

سردار روانشناس

تاریخ نشر  یکشنبه ۲۵ جدی ۱۳۹۰ پانزدهم جنوری ۲۰۱۲

در سال (۶۷) هجری ابراهیم بن مالک اشتر از طرف مختار بن ابی عبید ثقفی بسرداری لشکر که مأمور تصرف موصل بودند منصوب شد واز کوفه حرکت نمود:
قبل از آنکه بین دولشکر آتش جنگ درگیرد ابراهیم چند کبوتر سفید دست آموز را بیکی از اوستان خود سپرده بود وباو گفته بود هر وقت که دیدی لشکر من روی به ضعف نهاده اند این کبوتران را در لشکرگاه بطوریکه هیچکس مطلع نشود رها کن!
آنگاه خود ابراهیم برای سپاهیان خویش نطقی ایراد کرده وگفت :

ادامه نوشته…

15 ژانویه
بدون دیدگاه

اندکی پولدار باشی

محمد نعیم کریمی

محمد نعیم کریمی

 

محمد نعیم کریمی
۸ و ۹ میزان ۱۳۸۳

 

 

 

 

اندکی پولدار باشی
تاریخ نشر یکشنبه ۲۵ جدی ۱۳۹۰ پانزدهم جنوری ۲۰۱۲
” خوک باشی خـرس باشی کرگس مردارباشی
اندکی پول دار باشی”
وحشی مردم ستـیزو گرگ آدم خـــــــوار باشی
اندکی پول دار باشی
خائن ومیــهن فروش وچاکــــــــــر اغیار باشی
اندکی پول دار باشی
چاپلوس حیـله بازو مفسد ومکـــــــــــار باشی
اندکی پول دار باشی

ادامه نوشته…

14 ژانویه
بدون دیدگاه

نوای غصه

محمد اسحاق « ثنا »

محمد اسحاق « ثنا »

نوای غصه
شعر از : محترم استاد محمد اسحاق ثنا
دکلمه توسط : محترم سید ولی شاه عالمی
تاریخ نشر شنبه ۱۴جنوری ۲۰۱۲

 

14 ژانویه
بدون دیدگاه

آینده مبهم پروژه مصالحه با طالبان

عزیز احمد بارز

عزیز احمد بارز

آینده مبهم پروژه مصالحه با طالبان

تاریخ نشر  شنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۰ چهاردهم جنوری ۲۰۱۲

پیش درآمد:

مذاکرهٔ که به صلح بانجامد نیاز مبرم مردم خسته از جنگ افغانستان است؛ مردم افغانستان در سه دهه جنگ به حد کافی درمانده شده اند آنها سزاوار زندگی باثبات ومرفه اند؛ بدون داشتن برنامه ی مدون برای صلح ومدیر سیاسی مدبر دست یافتن به صلح وثبات دایمی نا ممکن است و یا دست آورد های دولت ومردم افغانستان را بعد از سال ۲۰۰۱ در پای معامله سیاسی ریخته خواهد شد در آن صورت سوگمندانه باید صریحا بگویم که بازنده اصلی مردم خواهند بود.

ادامه نوشته…

13 ژانویه
بدون دیدگاه

چراغ مهر

محمد اسحاق « ثنا »

محمد اسحاق « ثنا »

محمد اسحاق ” ثنا”
ونکوور، کانادا

 

 

 

 

 

چراغ مهر

تاریخ نشر  جمعه ۲۳ جدی ۱۳۹۰ سیزدهم  جنوری ۲۰۱۲

آگاه بشر ز دانش و علم و هنر شود

نخل حیات ماست کز او پر ثمر شود

نادان ز جهل خویش جهان می کند خراب

آخر ز دست اوست جهان پر شرر شود

ادامه نوشته…

12 ژانویه
بدون دیدگاه

قربانیان انفجار

استقبال ازغزل استاد سخن خلیل الله” خلیلی “

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

قربانیان انفجار

تاریخ نشر  پنجشنبه ۲۲ جدی ۱۳۹۰ دوازدهم جنوری ۲۰۱۲

برگ پائـیزم کـه مـانـدم  دور از میهـن بـرون

وز شاخها گشـم جـدا،از شـاخ واز گلبن برون

افت و خـیـزان  هـرطرف  بـاد حوادث میـبرد

روی سنگهاخورده خورده گشتم ازگلشن برون

ادامه نوشته…

11 ژانویه
بدون دیدگاه

من قبول ناشده ام !!!

 کریم پوپل

کریم پوپل

از کریم پوپل
من قبول ناشده ام !!!
تاریخ نشر  چهارشنبه ۲۱ جدی ۱۳۹۰ یازدهم جنوری ۲۰۱۲

من قبول ناشده ام مرا به دیده حقارت مبینید ! من با ورق  دندول زندگی میکنم از۳۰ کیلو متر دورتر حق ندارم جای روم! ماه سی آیرو معاش دارم!   با نوک دست با من دست ندهید. من بوی نمی دهم  من کس نیستم که خانه شمارا چتل نمایم !در خانه شما آخرین جای وبستر خراب نمناک  قدر من است.
نمیخواهم بشنوم  اولادهایتان گوید این کی است که اینقدر خانه ما می آید بره ده کمپ خود جای خواب خو زیاد است هر دفعه خانه ما میاید صالون مارا چتل وبوی ناک مینماید صالون برای مهمانهاست نه برای هر کس ناکس ؟؟؟ خانم نزدیکترین اقاربم میگوید اسد وقتی که بیرون میری لکندر را نیز با خود ببر خوش ندارم کسی مزاحم ماشود ده خانه زن وبچه جوان داری؟؟؟ من در فاصله ۵۰۵۳ کیلومتر دورتراز این دیار ناشنا دیار خانه  مادر پدر وفرزندی دارم کار وباری داشتم  خواب داشتم تا فراتر روم و اورا درحقیقت پیاده کنم ولی در سر ر راه من کوهست نمی گذارد من ازین کوه بگذرم من که ناتوان هستم توان بالا شدن از من گرفته شده است.

ادامه نوشته…

11 ژانویه
بدون دیدگاه

مرا با خویش بگذار و بگذر

حسیب شریفی

حسیب شریفی

حسیب شریفی

مرا با خویش بگذار و بگذر

داستان کوتاه

تاریخ نشر  چهارشنبه ۲۱ جدی ۱۳۹۰ یازدهم جنوری ۲۰۱۲

روی لبه ی بام می آید و باز به گشت و گذار مردم خیره می شود. از این مشغولیت خوشش می آید. به همه که نگاه می کند؛ هرکس به نحوی مشغولیتی دارد و به کاری مصروف است. تا نزدیکی های ظهر یک بسته سیگار را تمام می کند. در همسایه گی اش سماوار است، مرتب چای می نوشد و به کار و بار مردم خیره می شود. همه چیز برایش مکرر است. زندگی خودش با دیگران. فکر می کند همه چیز به جز تکرار چیز دیگری نیست. چیز تازه ای به نگاه اش نمی خورد. از بالا به پایین که نگاه می کند دست فروشان روی جاده را می بیند که بیشتر از فکر فروش به فکر پولیس هستند؛ مثل این که از حادثه ای خبر شوند یکباره بازار دست فروشان به هم می خورد و همه فرار می کنند. با آن هم جنب و جوش مردم ادامه دارد و هرکس دنبال کارش است.

ادامه نوشته…

11 ژانویه
بدون دیدگاه

د غرض لاسونه

سمیع الدین افغانی

سمیع الدین افغانی

سمیع الدین افغانی
د غرض لاسونه
دنشر نیټه ۱۱ / ۱ / ۲۰۱۲

دا یو څرګند حقیقت دی په کــــومه ټولنه کې چې نفاق او تــربګنۍ وی طبعی ده چـې د خلکو د بد بختیو اصلی عامل همدا تربګنۍ اوچرته چې یوالی او ورور ګلوی وی هلته کامیابی اوسعادت خدای پاک د خلکو نصیب ګرزوی چې دا اصل د کـورنۍ نه راوخله بیا تـر کلی کور ، ولسونو ، هیواد او دبشریت په کچه د منلو وړ خبره ده.

خو کله کله دځینو بشری ټولنو یوالی داسې کیدای شې چې د نوروپه ګته یا تاوان وی هغه داسې چې ډیری تیری کوونکی سیاستوال دخپلو خلکو په یووالی سره دنورو حقوق تر پښولاندې کړ ی او دنور انسانانو حقوق یې غصب اودهغوی هستی او شتمنۍیې تباه او د هغه خلکوحیثت ته یې په سپکه کتلی چې د نـړی استعمار ګره سیاستونه ددې مثال ژوندۍبیلګې دی.

ادامه نوشته…

11 ژانویه
بدون دیدگاه

وای دلم

صالحه وهاب واصل

صالحه وهاب واصل

صالحه وهاب واصل
هالند
۱۹ – ۸ – ۲۰۱۱

 

وای دلم

تاریخ نشر  چهارشنبه ۲۱ جدی ۱۳۹۰ یازدهم جنوری ۲۰۱۲

دیگر خوشی وحسرت وغوغا بدلم نیست

آرامش وخوشبختی دنیا بدلم نیست

امروز چو دیروز رود پیش دوچشمم

امید به بهبودی فردا بدلم نیست

ادامه نوشته…

10 ژانویه
بدون دیدگاه

دلگیر

 

نذیر ظفر

نذیر ظفر

نوشته نذ یر ظفر – اند یا نا – ۸ جنوری ۲۰۱۲

دلگیر
تاریخ نشر سه شنبه ۲۰ جدی ۱۳۹۰ دهم جنوری ۲۰۱۲ 

ز بس ز گردش این روزگار دلگیرم

چو سالی میگذردعمر ، جشن میگیرم

چنان ز لرزش دیوار عمر افتادم

شکست قابم و پا مال گشته تصویرم

ادامه نوشته…

10 ژانویه
بدون دیدگاه

غزل صفحه ۴۱۸کلیات بیدل

خوانندگان عزیزودوستداران وپیروا ن حضرت ابوالمعانی(بیدل)(رح) سلام!
غزل صفحه ۴۱۸کلیات بیدل
انسان را چنین معرفی مینماید:
تاریخ نشر سه شنبه ۲۰ جدی ۱۳۹۰ دهم جنوری ۲۰۱۲
چیست انسان؟،حرف شوقی،فارغ از نطق وبیان
جلوهء نیرنگی ، درپردهء حیرت عیـــــــــــــا ن
یک نفس پروازآهنگــــش،ز هـستی تاعــــد م
یک قـــــدم جولان عُمرش ،بی نشا نِ با نشا ن

ادامه نوشته…

09 ژانویه
بدون دیدگاه

از دومین سالروز وفات

از دومین سالروز وفات استاد مسعود “نوابی” یادبود بعمل آمد
تاریخ نشر دوشنبه ۱۹ جدی ۱۳۹۰ نهم جنوری ۲۰۱۲
از دومین سالروز وفات استاد مسعود “نوابی” فرهنگی والا مقام، نویسندۀ توانا و شاعر مستعد که عمر عزیز و گرانبهای خویشرا در راه خدمت به اولاد وطن در کشور و دیار هجرت سپری نمود، در کابل و دهلی جدید، یادبود به عمل آمد.
مرحوم استاد مسعود “نوابی” فرزند الحاج غلام حبیب نوابی مشهور به ادیب کوهدامنی در سال ۱۳۳۴ هجری که مصادف است به ۱۹۵۴ میلادی در شهرآرای کابل در یک خانوادۀ متدین و روشنفکر پا به عرصۀ هستی گذاشت. و در دوازدهم جدی ۱۳۸۸ هجری شمسی دوم جنوری ۲۰۱۹ میلادی به جاویدانگان پیوست.
ادامه نوشته…

09 ژانویه
بدون دیدگاه

مخمس بر غزل

استاد شیراحمد یاور کنگورچی

استاد شیراحمد یاور کنگورچی

استاد شیراحمد یاور کنگورچی
۶ جدی ۱۳۹۰هجری خورشیدی افغانستان

 

 

 

 

مخمس بر غزل جد بزرگوارم حضرت داملا محمد ارباب محزون
تاریخ نشر دوشنبه ۱۹ جدی ۱۳۹۰ نهم جنوری ۲۰۱۲

یارم به نظر جلوه نما شد چه بجا شد
از قید و غم و غصه رها شد چه بجا شد
میل نگه اش جانب ما شد چه بجا شد
سر در رهء جانانه فدا شد چه بجا شد

ادامه نوشته…

09 ژانویه
بدون دیدگاه

گفتگوی امریکا با دهشت افگنان و سرنوشت دولت افغانستان

سیداکرام الدین “طاهری”

سیداکرام الدین "طاهری"

سیداکرام الدین "طاهری"

گفتگوی امریکا با دهشت افگنان و سرنوشت دولت افغانستان
تاریخ نشر دوشنبه ۱۹ جدی ۱۳۹۰ نهم جنوری ۲۰۱۲
از چند هفته بدینسو عنوان همه رسانه ها ی نوشتاری و شنیداری گفتگوی صلح بین امریکا و طالبان را تشکیل میدهد و چنان سرا وصدا به راه افتاده که فکر میشود جنگ سوم جهانی بوده و حالا دارند بخاطر پایان دادن جنگ  راه گفتگو را پیش گرفته اند. بنده هر روز که اخبار ها را مینگرم گاه امریکایی ها ابراز نظر های کرده اند ( جوبایدن دستیار اول رییس جمهور امریکا: طالبان دشمن امریکا نیستند) و گاه هم گفته های دهشت افگنان ملی و جهانی  یعنی طالبان و القاعده. دقیقن هر کس در پی منافع خود در هر کجایی که است ، میباشد.

ادامه نوشته…

09 ژانویه
بدون دیدگاه

انـسـان و محـبـت

ودود " فضـلی"

ودود " فضـلی"

ودود ” فضـلی”
اپـلـدورن – هالند

 

 

 

 

انـسـان و محـبـت

تاریخ نشر دوشنبه ۱۹ جدی ۱۳۹۰ نهم جنوری ۲۰۱۲

بــه جــزازکِـشـت الـفــت را نمـی بـیـنــم دگـر بـهـتــر

شـمـیـم عـطـرزلـفـــانـش نــدارد مُشـک و هــم عـنـبـر

خـیــال پــوچ مــا دایــــم بـِکــارد خــــار هـــا بـــر دل

نمـی دانــد  ز ارزش هــای کِـشـت و حـاصـل عـبهــر

ادامه نوشته…

08 ژانویه
بدون دیدگاه

ملی یوالی – د باری جهانی وړاندیزونه او

دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعیدافغانی

دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعیدافغانی

دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعیدافغانی

۸ / ۱ / ۲۰۱۱

ملی یوالی – د باری جهانی وړاندیزونه او د اکبر یوسفی تردیدونه!

مونږ لیکو، رسالـت ادا کوو او د ویلو لپاره څه لرو او پــــه دې برخه کې سکـــوت راته ناروا او نادرسته خبر ښکاری (الساکت عن الحق ملعون). مونږ لولو او اورو او د حق خبری او منطق ته منقاد یو. زمونږ د چا سره نه بلکی د حق او ریښتینی لار سره دی.

ادامه نوشته…

08 ژانویه
بدون دیدگاه

بشنو ا ین حرفــــم ، که تو جا نِ منی !

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

عبدالکریـم (خشنود هروی کهد ستا نی)

مورخه ۷ – جنوری ۲۰۱۲ میلادی.شهرکییف جمهوری اوکرائن

 

 

 

 

بشنو ا ین حرفــــم ، که تو جا نِ منی !

تاریخ نشر یکشنبه ۱۸ جدی ۱۳۹۰ هشتم جنوری ۲۰۱۲

گویمت برتو!، که شیطا ن ِالّــــــــرَجیـم

هست دشمن بهـــرتو،از آ ن قــــــد یم

مینما یا ند بتــــــــــو،آ ن زَرق و بَر ق

روی قَــــــعر، برتو بساط کرده گلــیم

ادامه نوشته…

08 ژانویه
بدون دیدگاه

دمینې رنګ

سمیع الدین افغانی

سمیع الدین افغانی

سمیع الدین افغانی

۲۵ / ۴ / ۲۰۰۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دمینې رنګ

دنشر نیټّه ۸ / ۱ / ۲۰۱۲

یــــاره ستــــا پــــه اننـــګوکې

چــــې دچــــا دوینـــې رنګ دی

زمــــا د پــــــــاکــــې مــــینــــې

حقـیقت پــــکې څــــرګند دی

ادامه نوشته…

07 ژانویه
بدون دیدگاه

جرآت گفتار نیست

سروده ای از محترم استاد کاظمی هروی که در آن وضعیت کنونی کشور چهار دهه قبل از امروز تشریح گردیده و در شمارهء دوم سال سوم نشراتی جریدهء ترجمان منتشره دهم ثور ۱۳۴۹ هجری شمسی به نشر رسیده بود:

جرآت گفتار نیست

تاریخ نشر شنبه ۱۷ جدی ۱۳۹۰هفتم جنوری ۲۰۱۲

آنچه میگوئیم حرفست و عمل در کار نیست !

ورنه کار زندگانی اینقدر دشوار نیست !

خوب باشد گر بود گفتار توآم با عمل

ور نباشد حاجت پر گفتن بسیار نیست !

ادامه نوشته…