۲۴ ساعت

07 ژانویه
بدون دیدگاه

جرآت گفتار نیست

سروده ای از محترم استاد کاظمی هروی که در آن وضعیت کنونی کشور چهار دهه قبل از امروز تشریح گردیده و در شمارهء دوم سال سوم نشراتی جریدهء ترجمان منتشره دهم ثور ۱۳۴۹ هجری شمسی به نشر رسیده بود:

جرآت گفتار نیست

تاریخ نشر شنبه ۱۷ جدی ۱۳۹۰هفتم جنوری ۲۰۱۲

آنچه میگوئیم حرفست و عمل در کار نیست !

ورنه کار زندگانی اینقدر دشوار نیست !

خوب باشد گر بود گفتار توآم با عمل

ور نباشد حاجت پر گفتن بسیار نیست !

دیگران با کار و کوشش بر قمر ره یافتند

ما اسیر خود پرستی گشته ایم این عارنیست ؟

دیگران کردند حاصل از معادن گنج ها

حاصلات ما بغیر از تیکهء نسوار نیست !

جمله مایحتاج ما مصنوع دست خارجی است

این حقیقت شد مسلم در خور انکار نیست!

می برد مال وطن را هر طرف قاچاقبر

گوئیا در مرز ها بیدار ، سرحد دار نیست!

رشوه میگیرد ز مردم با هزاران چال و رنگ

از خدا ترسی اثر در چشم رشوتخوار نیست!

فقر و بیکاری گریبانگیر مردم گشته است

مردمان در جستجوی کار، لیکن کار نیست !

پیر و برنا شاکیند ار نرخ و وضع خوار بار

شاروالی را خبر اصلآ ازین بازار نیست!

بس نما ای کاظمی از شرح احوال وطن

حرف بسیار است اما جرآت گفتار نیست !

ح . م . کاظمی هروی

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما