۲۴ ساعت

15 ژانویه
بدون دیدگاه

اندکی پولدار باشی

محمد نعیم کریمی

محمد نعیم کریمی

 

محمد نعیم کریمی
۸ و ۹ میزان ۱۳۸۳

 

 

 

 

اندکی پولدار باشی
تاریخ نشر یکشنبه ۲۵ جدی ۱۳۹۰ پانزدهم جنوری ۲۰۱۲
” خوک باشی خـرس باشی کرگس مردارباشی
اندکی پول دار باشی”
وحشی مردم ستـیزو گرگ آدم خـــــــوار باشی
اندکی پول دار باشی
خائن ومیــهن فروش وچاکــــــــــر اغیار باشی
اندکی پول دار باشی
چاپلوس حیـله بازو مفسد ومکـــــــــــار باشی
اندکی پول دار باشی

مسست بنگ وچرس و پودر نشۀ نصوارباشی
اندکی پول دار باشی
عامل کشتار باشی، ظالم وخـــــــــونخوارباشی
اندکی پول دار باشی
گرغلام وموزه پاک وخادم کفـــــــــــــار باشی
ا ندکی پول دار باشی
جاهـــــــل عالم نما و،حا میی بد کا ر با شی
ا ندکی پول دار باشی
به که خدمت گار باشی
۹ میزان ـــ ۱۳۸۳
هرچه درهرموقف وهر مسلک وهرکار باشی
به که خدمت گار باشی
هفت اقلیــم جها ن را تو گر سردمــــدار باشی
به که خدمت گار باشی
عالم واندیشمــــــــــــــــند وصاحب آثار باشی
به که خدمت گار باشی
زاهد شب زنده داروکا شف اســـــــرار با شی
به که خدمت گار باشی
قهرما ن رزم جوئی عرصۀ پیکـــــار باشی
به که خدمت گار باشی
درنماز ودرتلاوت روزشب بیــــــــدار باشی
به که خدمت گار باشی
غازئی شمشیرزن درجنگ باکــــــــفار باشی
به که خدمت گار باشی
درپـــــول وسرمایه گرقارون را هم یارباشی
به که خدمت گار باشی
محمد نعیم کریمی

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما