۲۴ ساعت

15 ژانویه
بدون دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی

حکایت ۱۶۲

چو رأی باشد بیش از شجاعت شجعان
نخست رای شمر و انگهی شجاعت دان

« ادیب الممالک»

سردار روانشناس

تاریخ نشر  یکشنبه ۲۵ جدی ۱۳۹۰ پانزدهم جنوری ۲۰۱۲

در سال (۶۷) هجری ابراهیم بن مالک اشتر از طرف مختار بن ابی عبید ثقفی بسرداری لشکر که مأمور تصرف موصل بودند منصوب شد واز کوفه حرکت نمود:
قبل از آنکه بین دولشکر آتش جنگ درگیرد ابراهیم چند کبوتر سفید دست آموز را بیکی از اوستان خود سپرده بود وباو گفته بود هر وقت که دیدی لشکر من روی به ضعف نهاده اند این کبوتران را در لشکرگاه بطوریکه هیچکس مطلع نشود رها کن!
آنگاه خود ابراهیم برای سپاهیان خویش نطقی ایراد کرده وگفت :

در کتابهای آسمانی دیده ام که درین محاربه یک عده از ملائک بکمک و یاوری ما خواهند شتافت وفرشته های مذکور بصورت کبوتران سفید خواهد بود!
بعدآ جنگ درگرفت و در اثنای جنگ ضعف و فتور بر لشکر ابراهیم راه یافت و نزدیک بود که دچار شکست شوند و رو بگریز نهند، که ناگهان دوست ابراهیم کبوتران را رها کرد و آنها بالای سرافراز هر دولشکر حرکت نمودند و لشکر ابراهیم از دیدن آنها خوشحال شدند وتکبیر گفتند و با قوت قلب بر لشکر خصم حمله نمودند وآنان را شکست دادند.
در همین جنگ عبیدالله بن زیاد ستمگر معروف عرب که درسال (۶۱) حادثهء تأثر انگیر کربلا و شهادت حضرت امام حسین (ع) را بوجود آورده بود بقتل رسید.
سلسلۀ این حکایات ادامه دارد

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما