۲۴ ساعت

10 ژانویه
بدون دیدگاه

غزل صفحه ۴۱۸کلیات بیدل

خوانندگان عزیزودوستداران وپیروا ن حضرت ابوالمعانی(بیدل)(رح) سلام!
غزل صفحه ۴۱۸کلیات بیدل
انسان را چنین معرفی مینماید:
تاریخ نشر سه شنبه ۲۰ جدی ۱۳۹۰ دهم جنوری ۲۰۱۲
چیست انسان؟،حرف شوقی،فارغ از نطق وبیان
جلوهء نیرنگی ، درپردهء حیرت عیـــــــــــــا ن
یک نفس پروازآهنگــــش،ز هـستی تاعــــد م
یک قـــــدم جولان عُمرش ،بی نشا نِ با نشا ن

شوخی مضمون او،صرف عبـــارتهای خاص
غیب دردل، روح درفـــکر و مثا ل اندرزبا ن
زین صدا،تمثا ل با ل افشا ن دوعا لم زیروبم
زین نفـــس،طینت عیا ن،صدرنگ پیداونها ن
نسخهءاسرار تحقیقــــــــش،اگربرهـــــم زنی
چون سُخــن،جُزمعنی محضَش نیابی درمیا ن
آب شد ا ند یشه ،زین افسوس نیرنگی مپُرس
سوخت بینائی،ازین افسانهءحیرت مخـــــوا ن
ازطلسم خاک ، طوفان سُخن سِحرست وبس
نیست جُزاعجازهرجا،سرمه بردارد فغـــا ن
***
باخواندن این غزل ،هر انسان باید بشرافت انسانی
اش پی برده به اصل خویش بازگردد.(خشنود).

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما