۲۴ ساعت

آرشیو سنبله, ۱۳۹۲

۰۹ سنبله
۴دیدگاه

تصادفی

تاریخ نشر شنبه  ۳۱ آګست ۲۰۱۳ هالند

نذ یر ظفر

نذ یر ظفر

تصادفی

نوشته نذیر ظفر

۳۱ / ۸ / ۲۰۱۳

***

دل هـــای داغـــــــــدار نباشد تصادفی

شب نــاله هـــــای زار نباشد تصا دفی

ادامه نوشته…

۰۹ سنبله
۲دیدگاه

سایل

تاریخ نشر شنبه  ۳۱ آگست ۲۰۱۳ هالند

حسن شاه " فروغ "

حسن شاه ” فروغ “

سایل

حسن شاه ” فروغ “

۳۱ / ۸ / ۲۰۱۳

لندن

***

دلِ من تا به عشقِ مایل شد

دردوغم هرچه بود زایل شد

ادامه نوشته…

۰۹ سنبله
۴دیدگاه

ترانه ی دل

تاریخ نشر شنبه  ۳۱ آګست ۲۰۱۳ هالند

سید همایون شاه (عالمی)

سید همایون شاه (عالمی)

سید همایون شاه (عالمی)

۳۰ اگست ۲۰۱۳ م

کابل – افغانستان

****

درد عشق اســت در ترانه ی دل

جــــــای ِ یار است آشـیانه ی دل

ادامه نوشته…

۰۹ سنبله
۶دیدگاه

آرزوهای غیور

تاریخ نشر شنبه  ۳۱ آګست ۲۰۱۳ هالند

شهلا لطیفی ولیزاده

شهلا لطیفی ولیزاده

 آرزوهای غیور
۲۷ / ۸ / ۲۰۱۳
شهلا لطیفی ولیزاد
***
با شکوه ی بامداد رونق بیاب
رنگ های شاد چو زنبق  بیاب
۰۸ سنبله
۴دیدگاه

مردِ نکونام را

تاریخ نشر جمعه ۳۰ آګست ۲۰۱۳ هالند

محترم حسن شاه " فروغ "

محترم حسن شاه ” فروغ “

مردِ نکونام را
حسن شاه ” فروغ “
۳۰ / ۸ / ۲۰۱۳
لندن
***
زندگی با آبرو،درخورِ آینده است
مردِ نکو نام را،زندگی پاینده است
۰۸ سنبله
۱۰دیدگاه

راز حَرَم

 تاریخ نشر جمعه ۳۰ آگست ۲۰۱۳ هالند

خانم صالحه وهاب واصل

خانم صالحه وهاب واصل

راز حَرَم

صالحه وهاب واصل

۶ / ۲ / ۲۰۱۲

هالند

***

هر تنگی را از هم شکن تا سینه را صحرا کنی

در عُمق جانت کن شِنا تا گوهرت پیدا کنی

ادامه نوشته…

۰۸ سنبله
۴دیدگاه

یـاد تو آورم به هــوایت جنون کنم

 تاریخ نشر جمعه ۳۰ آگست ۲۰۱۳ هالند

امپراطور145

پنجشنبه ۷ سنبله ۱۳۹۲ هجری خورشیدی

احمد محمود امپراطور

افغانستان

احمد محمود امپراطور

احمد محمود امپراطور

یـــــــــــاد تو آورم به هــوایت جنون کنم
خود را به عشق بار دگـــــــــر آزمون کنم

ادامه نوشته…

۰۷ سنبله
۲دیدگاه

ما به اُمیدی ترقی

 تاریخ نشر پنجشنبه ۲۹ آگست ۲۰۱۳ هالند

حسن شاه " فروغ "

حسن شاه ” فروغ “

این سروده به استقبال سرودهٔ شاعرهٔ زیبا کلام خواهرگرامی ام عزیزه جان عنایت

بنام (دورِترقی) سروده شد.

حسن شاه ” فروغ “

۲۸ / ۸ / ۲۰۱۳

لندن

***

ما به اُمیدی ترقی

ازعنایت اقتفاء کرده سرودم سرگرفت

شعرِناموزونِ منهم وزن را دربرگرفت

ادامه نوشته…

۰۷ سنبله
۳دیدگاه

همت پارینه

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۹ آگست ۲۰۱۳ هالند

محمد اسحاق " ثنا "

محمد اسحاق ” ثنا “

همت پارینه

محمد اسحاق  ” ثنا “

ونکوور، کانادا

***

سر را به کوی یار مکرر شکسته ام

صد بار توبه داده و از سر  شکسته ام

ادامه نوشته…

۰۷ سنبله
۹دیدگاه

جنون عشق

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۹ آگست ۲۰۱۳ هالند

سلیمان غایب

سلیمان غایب

جنون عشق

سلیمان غایب

جانم   جنون  عشقت   عقلی   به  سر  ندارد

در  اوج   بردن  تو   پشت  و  کمر   ندارد

ادامه نوشته…

۰۷ سنبله
۸دیدگاه

نور امید

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۹ آگست ۲۰۱۳ هالند

شهلا لطیفی ولیزاده

شهلا لطیفی ولیزاده

نور امید
شهلا لطیفی ولیزاده
****
در قفس بودم خیالاتم به باریدن گرفت
چلچراغ قلب محزونم به رخشیدن گرفت
۰۶ سنبله
۱۱دیدگاه

نه زرازِغُنچه دانم

تاریخ نشر چهارشنبه ۲۸ آگست ۲۰۱۳ هالند

محترم حسن شاه " فروغ "

محترم حسن شاه ” فروغ “

(نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم)

(چو غلام آفتاب ام همه ز آفتاب گویم)

نه زرازِغُنچه دانم

حسن شاه ” فروغ “

۲۸ / ۸ / ۲۰۱۳

لندن

***

زِحضورِمَی بجامم،زِخُمِ شراب گویم

چوخُمارِما شکستند،زدلِ خراب گویم

ادامه نوشته…

۰۶ سنبله
۱۰دیدگاه

دولتِ وصل

تاریخ نشر چهارشنبه ۲۸ آگست ۲۰۱۳ هالند

سید همایون شاه (عالمی)

سید همایون شاه (عالمی)

دولتِ وصل

سید همایون شاه (عالمی)

۲۸ اگست ۲۰۱۳ م

کابل – افغانستان

***

گـــــــل رویت لطـــــــافتی دارد

چشم هـــــــایت ظــــرافتی دارد

ادامه نوشته…

۰۶ سنبله
۱۰دیدگاه

حب وطن

تاریخ نشر چهارشنبه ۲۸ آگست ۲۰۱۳ هالند

محترم نذ یر احمد ظفر

محترم نذ یر احمد ظفر

حب وطن 

نوشته نذیر ظفر

۲۸ / ۸ / ۲۰۱۳

 ***

ز جان خویش کنم پرورش بقای وطن

همیـــــــشه ورد زبانم بود دعای وطن

ادامه نوشته…

۰۶ سنبله
۷دیدگاه

دورتـرقـی !

تاریخ نشر چهارشنبه ۲۸ آگست ۲۰۱۳ هالند

محترمه خانم عزیزه عنایت

محترمه خانم عزیزه عنایت

دورتـرقـی !

 عزیزه عنایت

۱۴ دسمبر ۲۰۱۲

کشور هالند

د سـت چــالاک تمـدن رونـق بـرتـر گرفت

سـازوسامــان تــرقی شیــوۀ دیگــرگــرفـت

ادامه نوشته…

۰۵ سنبله
۷دیدگاه

درد دل

تاریخ نشر سه شنبه ۲۷ آگست ۲۰۱۳ هالند

سلیمان غایب

سلیمان غایب

درد  دل

سلیمان غایب

***

درد  دل  را گوش کن از شیوه و رفتار دل

کس نیایددر بر من از دل بیمار دل

ادامه نوشته…

۰۵ سنبله
۱۶دیدگاه

باور

تاریخ نشر سه شنبه ۲۷ آگست ۲۰۱۳ هالند

خانم صالحه وهاب واصل

خانم صالحه وهاب واصل

باور

صالحه وهاب واصل

۴ – ۴ – ۲۰۱۳

هالند

***

ما را نَفَس به سینه شتابان، ز باور است

نادیده رب، به هستی اش ایمان، ز باور است

ادامه نوشته…

۰۴ سنبله
۶دیدگاه

عاملِ پسمانی ام

تاریخ نشر دوشنبه ۲۶ آگست ۲۰۱۳ هالند

محترم حسن شاه " فروغ "

محترم حسن شاه ” فروغ “

گر ندانی غیرتِ افغانی ام

چون بمیدان آمدی میدانی ام

*****

عاملِ پسمانی ام

حسن شاه ” فروغ “

۲۶ / ۸ / ۲۰۱۳

لندن

***

تاجک و پشتون واوزبک بندهٔ ربانی ام

تاپه ای دیگر مزن افغانم و بامیانی ام

ادامه نوشته…

۰۴ سنبله
۸دیدگاه

زندان تنهایی

تاریخ نشر دوشنبه ۲۶ آگست ۲۰۱۳ هالند

سید همایون شاه (عالمی)

سید همایون شاه (عالمی)

زندان تنهایی

سید همایون شاه (عالمی)

۲۵ اگست ۲۰۱۳ م

کابل – افغانستان

***

به فکــــر یار مصروفم به ذکر یار خرسندم

به عشق یار معـــــروفم بدو افـــــتاده پیوندم

ادامه نوشته…

۰۴ سنبله
۹دیدگاه

مناجات

تاریخ نشر دوشنبه ۲۶ آگست ۲۰۱۳ هالند

سلیمان غایب

سلیمان غایب

مناجات

سلیمان غایب

***

در ساز ازل مایهٔ موجود  تو بودی

از سوز عبد بند عدم را تو گشودی

ادامه نوشته…