۲۴ ساعت

19 آوریل
۱ دیدگاه

واهمه

تاریخ نشر : ۳۱ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۹ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

واهمه

۲۴ الف

بیزارم   از آیینه   و از    خود نگری ها

ای  سایه   بینداز  مرا     در  دگری  ها

هر در که  نشد  باز  دلم   سرد   نسازد

یاد تو فتم  دوست  از این   دربدری ها

بیهوده    نباشد    که    مرا   داغ نماید

این واهمه، این ترس، و این سربه سری ها

چون چشمه نجوشد چه توان کرد ندانم

سوزم به تب و درد ِچنین بی خبری ها

من دل به کسی  دادم   و او   باز ندادم

ای وای از این رهرو و این رهگذری ها

شکیبا شمیم

۱۴ نوامبر ۲۰۱۸

16 آوریل
۳دیدگاه

آیینِ گدایی

تاریخ نشر : سه شنبه ۲۸ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۶ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا.

آیین ِ گدایی

۲۳ الف 

باید ز  تو آموزم  ، من رسم خدایی را

از بیخ  بر اندازم ،  تهداب  جدایی  را

از شاه بپرسیدم ،  کز عشق چه میدانی

گفتا که تو  خود دانی ،  آیین گدایی را

شکیبا شمیم

15 آوریل
۳دیدگاه

آوازِ خوش

تاریخ نشر : دوشنبه ۲۷ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۵ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

آواز خوش

۲۲ الف

هر شب نشستم بر دعا  ، گفتم که در خوابم بیا

صبح آمد و برخاستم  ، شرمنده پیشم زان دعا

دیگر گذشتم از  دعا  ،  با اشک  خوابیدم مگر

یک روز آواز خوشی  ، آمد به  گوشم در صدا

گفتا که ای بنده بیا ،  هر چند  خواهی  ناز کن

بیداری ومن با تو ام ،خوانی به خوابت هی چرا ؟

درخواب و در بیداری ات ، با توستم در توستم

بیدار بنشین  و ببین  ،  اینسو  مرا آنسو  مرا

چشم   دلت  بگشا دمی  ،  تا  خوبتر  بینی مرا

دیدی مرا ؟  بینی  مرا ؟   تو  آشنا   من  آشنا

شکیبا شمیم

۲۷ می ۲۰۱۸

14 آوریل
۳دیدگاه

رخت بستن

تاریخ نشر : یکشنبه ۲۶ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۴ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

رخت بستن

۲۱  الف

  تکیه مکن تو اینقدر ، خسته مکن  درخت  را

  مرچ بیار و تند کن  ،  لقمه ء شور   بخت را

 خواب مکن سحرگهان ،  خیز که روز  میرود

  سخت بکش تو اندکی، نرم کنی  که  سخت را

 ملک بگیر و شاه شو ، تخت نشین   و تاج  نه

پاس بدار  و  هوش کن  ، تا  نبرند    تخت را

ساز بمان و رقص کن ، چرخ بزن به دور خود

سست  مشو خموش  نه ،  باد  برد  کرخت را

راست نشین و کج مرو ، خوب ببین و بد مگو

عمر شود تمام و تو ، روزی ببندی  رخت را

شکیبا شمیم

۲۵ مارس ۲۰۱۷

12 آوریل
۲دیدگاه

شاهکار

تاریخ نشر: جمعه ۲۴ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۲ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

 شاهکار

۲۰  الف  

 چنان دلبستهء اویم که رشک  آرد پدر او را

مبادا از پدر دارم  بسی هم  دوست  تر او را

شنیدم رشته گر در خون نباشد سست بنماید

مگر زین رشته میبینم سراسر بی خبر او را

میان   باغ  و  گل  مثل   بهاران   الفتی بندد

که هر کس باغ  بگشاید بنامد  نوبهار او را

قلم با خون دل  شعری  چکاند  در  دل  کاغذ

زمان عنوان گذارد بعد ِ چرخی شاهکار او را

منم   این  بی  نشان ِ  رفته  اندر نردبان  بالا

که نقشی می کنم در آسمان زرین نگار او را

الهی  خم  مگردان  قامتش  را از  کرم  هرگز

به فصل خم شدن هم ساز از سر استوار او را

شکیبا شمیم

10 آوریل
۳دیدگاه

عیدانه

تاریخ نشر : چهارشنبه ۲۲ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۰ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

عیدانه

سفره ء  عیدی    مادر  یاد   باد

خانه ء   پاک    معطر  یاد   باد

رنگ دیگر داشت مهرِ آن زمان

آن  محبت  های  دیگر  یاد  باد

ابر با عشق و  صفا   باریده  بود

آفتاب  از  ساده گی   خندیده  بود

خوان عید  هموار  در  هر منزلی

کاسه های عشق رویش چیده بود

عیدیِ  کم  پیش  ما  بسیار   بود

قندکی در  چای  ما  خروار  بود

چند  قوغ  کوچکی  در کوره ها

بر سر آن  دیگ  عشقی بار بود

اتل ِ تل ، توتلِ تل ،  بود  و  ما

دست های ما به ما  بازیچه ها

دخترک ها  شاد  بنشسته  قطار

چادرک   انداختن  بود  و  نوا

بچه ها  در  بام ها ،  دیوار ها

با گدی ها ، چرخه ها و تار ها

کوچه بود وتشله های رنگ رنگ‌

آشتی  و جنگ  هم  در کار ها

یاد باد آن عید و آن مهمانِ خوش

نان گرمی بودودسترخوانِ خوش

با همی   و   دوستی   و عاشقی

چهره های صادق وخندان ِ خوش

شکیبا شمیم

۱۰ اپریل ۲۰۲۴

09 آوریل
۳دیدگاه

شاهکارِ طبیعت

تاریخ نشر : سه شنبه ۲۱ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۹ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

شاهکار طبیعت

۱۹ الف

طبیعت رنگ  می گیرد ز گل  های انار اینجا

چه زیبا   نقش  اندازند  اندر  شاخسار اینجا

بهار افسانه ء گل ها ی سیب ما چه می داند

که درهرشاخه اش باشد هزاران شاهکار اینجا

شمار رنگ ها را هیچ کس  هرگز  نمی داند

که رنگ افتیده درهر شاخ و برگی بی شمار اینجا

سحر در باغ محشر می کند  بشگفتن هر گل

غبار سرخ  بالا  می شود  از لاله  زار اینجا

نه یکبار است درهرسال جشن عید عاشق ها

که در هر لحظه بوی عید اید  بار  بار اینجا

به چشم  سبز  دنیا  آسمان  ها  نیلگونی  تر

حریم عشق خود کرده زمان را کردگار اینجا

شکیبا شمیم

07 آوریل
۳دیدگاه

سرودِ وصل

تاریخ نشر : یکشنبه ۱۹ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۷ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

سرود وصل

۱۸ الف

چنین خوب و چنین زیبا ، که دنیا است مال ما

نبینیمش  اگر  زیبا   ، بدأ  ای  وا  به  حال  ما

بهاریم   و  نفس  از  ما  بهار  سبز  می گیرد

که برگ گل به رقص آید سحرگه  از شمال ما

به هر سازی سرود وصل ما  آهنگ  می گیرد

و ذوق چرخ  دنیا  نیست  جز ذوق  وصال ما

کناب عقل  را  باید  ورق  زد هر سحر از سر

جوابی گشته  حک  اندر  جبین  هر سوال  ما

امید  نیلیِ     ما   آسمان    پرداز    می گردد

که  الهامی ست  اندر تارک  پرواز ،  بال ما

تبسم   گر  چکد   از  کنج  لب  های  دل  آدم

به خوابش مرگ هم  حتی  نمی بیند زوال ما

شکیبا شمیم

05 آوریل
۳دیدگاه

قیامتِ دل

تاریخ نشر : جمعه ۱۷ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۵ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

قیامت دل

۱۷ الف

دلی دارم که دل  داران   نمی دانند   حالش را

نه شور پر جلالش را  نه  وجد بی مثالش را

دلی دارم که خون از  شیشه ی توحید میچیند

نمی بیند  کسی  اما   گمان   من   جمالش را

دلی دارم  که  ابر  رحمت  اندر  آسمان  دارد

نمی جوید  دریغا   ماه ِ  تابنده   وصالش  را

دلی دارم  قیامت  از نگاهش  رنگ  می گیرد

ملک گم میکند صحرای محشر هر دو بالش را

شکیبا شمیم

03 آوریل
۱ دیدگاه

نغمهِ بی ساز

تاریخ نشر: چهارشنبه ۱۵ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۳ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

نغمه ء بی ساز

(۱۶)

معرفت زر شد  و  بازار چه  بی زر شد وا

دوره ی جهل  در این  بادیه  از سر شد وا

نغمه ی عشق چه دیر است نمی گیرد ساز

اما که اینگونه نبودیم  چه  دیگر  شد وا !

گلشن  از  رفتن  مرسل  خبری  هیچ نشد

پر  پروانه ی   او نیز  چه  پر پر  شد  وا

سنگ  بر فرق  همه  اهل  معانی  خورده

غافلی  آمد   و  در  قافله   داور  شد   وا

جامه ء رنگ ، بهار از تن  نوروز  کشید

جامه ء کهنه و بی رنگ چه دربر شد وا

گرگ   بر روش  نقابی  ز  پلنگ  آورده

زاغ در ذهن  خودش  مثل  کبوتر شد وا

اصل نا اصل شد و  زشت در آیینه نمود

بحر خالی  ز صفای  در  و گوهر شد وا

خار بر  تارک  خود تاج  گل سرخ نهاد

در  نگاه  سحر  و  شام  معطر  شد وا

دامن آلوده  به  سر چادر  عفت  افگند

نام  آن  دامن  او  نیز  مطهر  شد   وا

شکیبا شمیم 

 

 

01 آوریل
۳دیدگاه

ادب

تاریخ نشر: دوشنبه ۱۳ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

ادب

(۱۵) 

هر روز کنم تازه  نفس های  ادب را

با رنگ حنا سرخ  کنم  پای  ادب را

با آنکه فقط قطره  گک   کوچک آبم

خالی کنم از وسوسه  دریای ادب را

آنجا که سخن است  چرا قند  نباشد

شیرین نکنم حیف که حلوای ادب را

آنجا که دلی است چرا عشق  نباشد

پرواز به عرش است چو رویای ادب را

آنجا که هنر است چرا رنگ  نباشد

صد رنگ کند ولوله دنیای  ادب را

آنجا که قلم است  چرا شعر  نباشد

گنجیست در این خاطره فردای ادب را

شکیبا شمیم

29 مارس
۳دیدگاه

سلسله

تاریخ نشر : جمعه ۱۰ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی -۰ ملبورن – آسترالیا

سلسله

۱۴

دوری بردست دگر از دل  من  حوصله را

در کجا  مانده ام  آیا  طرب   و  هلهله را

دانه در دانه  به  تار  دل  من    مروارید

تا  کنم  جلب  نگاه  تو   مگر  سلسله را

راست کوتاه ترین راه میان من و توست

نقطه بر نقطه گذارم  چه   کنم  فاصله را

هرشب همسایه شکایت کند  از دک دک تو

ای دلم چند کشم  وحشت  این   زلزله را

شکیبا شمیم

26 مارس
۱ دیدگاه

بادهای رقصان

تاریخ نشر: سه شنبه ۷ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۶ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

بادهای رقصان

۱۳

به خشمی موج می آید نه کشتی و نه  نوح  اما

تمام چشم ها کور  و نه  عیسی و نه  روح  اما

تمام  باد  ها  رقصان   سلیمان   نیست  آثارش

تمام مار ها  پیچان  نه  موسی   و  نه  کوه اما

تمام   دست   ها   بسته  تمام   قلب   ها  خسته

شفق هر روز می آید نه صبح و نی صبوح  اما

کتابت هاست بی کاتب صداقت  ها  همه   کاذب

قلم بی رنگ می چرخد نه جاه و نی  شکوه اما 

چنان مور و ملخ با هم ، تمام داغ  و  یخ  با هم

به دور کعبه ی اکبر نه  فرد  و  نی  گروه  اما

 شکیبا شمیم

۱۴ سپتامبر ۲۰۱۸

24 مارس
۳دیدگاه

خورشیدِ تابان

تاریخ نشر: یکشنبه ۵ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۲ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

خورشیدِ تابان

۱۲

پیدا   بکن  پیدا   بکن ،  پنهان    پنهان  مرا

هم راز های تن بگو ، هم فاش کن  جان مرا

حس می کنم من نیستم ،این من که خود می بینمش

دارد من دیگر به من ، در دست  فرمان مرا

حس می کنم این زندگی، خواهد که نقشم را کشد

شاید  نمی  یابد  مگر،  آغاز  و  پایان  مرا

حس میکنم جز من کسی ، در آن منِ دیگر نهان

جوشی دهد ازسربسی، احساس جوشان مرا

مجهول درمجهول شد، حلش بسا مشکل شده

دردی  میان  درد ها  ،  آورده  درمان  مرا

من چیستم ؟من کیستم ؟ این من چرا این او چرا ؟

باید بچرخم روز و شب ، یابم  مگر آنِ مرا

گه یک بهارم میکند ، صد رنگ ریزد سر به سر

گاهی گذارد بی گلی ، در گوشه   گلدان  مرا

من می روم  پیدا  کنم  ، پنهان  پنهان خودم

آخر   ببیند   آسمان  ، خورشید   تابان  مرا

شکیبا شمیم

 

 

23 مارس
۳دیدگاه

خاطرِ آشفته

تاریخ نشر : شنبه ۴ حمل ( فروردین ) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۳ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

خاطرِ آشفته

۱۱

من کهنه و من  کهنه  پرستم   بگذارید

هر تازه  و هر  ناب فقط   مال  شما ها

ای جان  بگرفته همه  از  دایره ی من

من حیرت و حیرت زده بر حال شما ها

من شرح کنم خاطر آشفته ی  خود را

کی باز کنم صفحه ای بر فال  شما ها

پروانه صفت  دور گل  سرخ   بگردم

بال و پر خود  یافته  در جال  شما ها

آزرده دلم است  از این  غلغله   بیحد

تا چند همی  قیل   شما  قال  شما ها

شکیبا شمیم

            

21 مارس
۳دیدگاه

خریدارم

تاریخ نشر: پنجشنبه ۲ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۱ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا 

خریدارم

( ۱۰ )

تصادف هم عجب  بازی گری  ها می کند  اینجا

کسی  در کوچه  می آید   قیامت  می کند  بر پا

کسی در کوچه می آید  که من نامش  نمی دانم

همی نامم  برد بر لب   شکایت   می کند  از ما

کسی در کوچه می آید عسل می ریزد  از لعلش

به مردم  رایگان  بخشد  و بفروشد به  من تنها

بهایش آنقدر  بالا  که  جان  بستاند  از  بهرش

خریدارم   خریدارم    بهایش    هر   قدر   بالا

شکیبا شمیم

20 مارس
۳دیدگاه

نوروز

تاریخ نشر: چهار شنبه اول حمل ( فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی  – ۲۰ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا 

نوروز

شاداب ترین برگ  صنوبر  شده  نوروز

در باغچه ء عشق  معطر  شده  نوروز

دلبر که چنین خوب زده رنگ به رویش

پس عاشق دیوانه ء  دلبر شده  نوروز

در حلقه ء  الماس   نگین  ِ   زمردین

بگداخته در کوره ء زرگر شده نوروز

چون هدیه ء عاشق که به معشوقه فرستد

انباشته در  کاغذ  عنبر  شده  نوروز

ما مومن و نوروز به ما آیه ء کرسی

بیهوده نباشد اگر از  بر شده   نوروز

کی چشم تواند که زند بوسه  به ابرو

ابرو سر چشمان پیمبر شده  نوروز

با این همه زیبایی و خوبی و لطافت

در باغ وطن یک گل پرپر شده نوروز

شکیبا شمیم

اول حمل (فروردین) ۱۴۰۳

18 مارس
۱ دیدگاه

تبلور ها

تاریخ نشر : دوشنبه ۲۸ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۸ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

 تبلور ها

( ۹ )

احساس خدایی  کن تا دفع  کنی شر ها

زاغان  بتو  می آرند  احوال  کبوتر ها   

سنگی  ز  دلت گیر  و ابلیس درونت را

سر کوب که باز آید در ذهن تو باور ها

یک محوطه بر دورت از عشق بنا گردد

خورشید   بتاباند   با   عشق   منور ها

احساس خدایی کن تا صاف شوی از خود

چو  ن ابر  ببارانی   خالی  ز  مکدر ها

یک دایره از ایمان هر چار طرف گردت

هر سو که شعاع باشد رسمی ز برابر ها     

احساس خدایی کن یک شیشه شود جسمت

هر جا نظر اندازی هر جاست   تبلور ها

هر روز  بهار  آید  هر   روز   هوا تازه

هر سوست شقایق ها هر سوست صنوبر ها

شکیبا شمیم

15 مارس
۱ دیدگاه

شاعر

تاریخ نشر: جمعه ۲۵ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۵ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

شاعر

(۸)

مرده احساس من ای وا غزلم باش خدا

واژه ام  تلخ  بر آید  عسلم    باش  خدا

دفتر  خاطره  های   دل   من   آب  ببرد

دفتر   خاطره   زیر   بغلم    باش   خدا

زورق عشق شدم موج تو گویی خوابید

بادبانم  شو  و  امشب  عجلم  باش خدا

راه  گم  کرده  و امید  محل   می جوید

من و  امید  گره  زن  محلم  باش  خدا

شکیبا شمیم

آلمان

13 مارس
۳دیدگاه

پرندهء زخمی

تاریخ نشر : چهارشنبه ۲۳ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۳ مارچ ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

 پرنده زخمی

(۷)

خون دل ریخت تو خون جگرم   باش خدا

گهرم  رفت   ز   دستم   گهرم   باش خدا

پر و بالم  بشکستند  نه  پر  مان د نه بال

  مگذارم  تو  بیا  بال  و  پرم    باش  خدا

فکر   تنهایی   فردا   دل   من  می پوسد

تو در این  باغ  گهی  رهگذرم  باش خدا

تشنه هستم چه کسی آب به من می ریزد

لطف  کن  ابر به  بالای  سرم  باش  خدا

هیچ کس گوشه ء چشمی به من زار نکرد

تو در این گوشه  دمی با  خبرم باش خدا

شب تو مهتاب شو و ترس مرا گیر ز من

آفتابی   شو  و   وقت  سحرم  باش  خدا

عطر   گل  باد  نیارد  که  بسی  دور ترم

عطر جان بخش تو در دور و برم باش خدا

دگر آن زمزمهء  شاد  ز من  نیست  بلند

سر دهم نغمه تو قند و شکرم باش  خدا .

شکیبا شمیم

آلمان

11 مارس
۳دیدگاه

التماس

تاریخ نشر: دوشنبه ۲۱ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۱ مارچ ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

التماس

(۶)

تو  نگهبان  دو دردانهء (۱) من  باش  خدا  

خانه (۲) خالیست تو در خانهء  من باش خدا 

لأنه ام برگ درخت است و زمستان در ره

تو بهارم  شو  و در لانه ء  من  باش  خدا

وطنی  است   مرا   بام    و   درش   افتیده

تو دگر سقف  به  ویرانه ء  من   باش  خدا

روزگاریست کسی عاشق  من  نیست  دگر

تو  بیا   عاشق   دیوانه ء   من   باش  خدا

دسته کردم گل و کس نیست که   تقدیم کنم

تو  دمی  دلبر  جانانه ء   من   باش   خدا

چیده ام  نان  و پیازی به سر سفره ء خود

زینت  خوان  غریبانه ء   من   باش   خدا

خنده روی لب من خشک شد از بی ذوقی 

قصه ء   شاد   حکیمانه  ء  من  باش خدا

کوچه جاروب کنم گر  تو   بیایی   سحری

شاعر خوش خط  فرزانه ء  من باش خدا

سر خود  چند  به  زانوی  خودم  بار کنم

شانه ء   محکم  مردانه ء  من  باش  خدا

گوشه ای  نیست  که  فریاد  بلندی  بکشم

شاه د هق هق   طفلانهء   من  باش  خدا

شکیبا شمیم

۸ آگست ۲۰۱۸ .

  ۱ –   دو دردانه : دو چشم

۲ – خانه : قلب   

 

10 مارس
۳دیدگاه

فاصله

تاریخ نشر: یکشنبه ۲۰ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۰ مارچ ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

فاصله

(۵)

نوبهار است و  تبسم  می کند باران ما

می دهد ما را خبر از نقطه ی پایان ما

از خموشی تا سکوت هفتاد دریا فاصله

سنگ باید بود تا  دریا  ندزدد  جان ما

ما ز ایمان رنگ دیگر در دل خود داشتیم

عشق آمد  رخنه ها  افگند  بر ایمان ما

تازه ابر آمد که لطفی کرده و باران کند

خشک شد از ریشه گل در خاطر گلدان ما

ما درون خود  خدایی  داشتیم  اما چرا

اختیار  کار  ما  افتاد  بر   شیطان  ما

شکیبا شمیم

آلمان – ۲۰۱۶ 

09 مارس
۳دیدگاه

فریب

تاریخ نشر: شنبه ۱۹ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۹ مارچ ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

 

 فریب

(۴)

نعمه ء نی  نمی رسد  از   نی   نینواز ما

بوی  تنور  گم  شد  ا ز  پیرهن   خباز ما

دست زنخ گرفته را  پای به خواب میرود

نیست گناه قسمت این دست ز  پا دراز ما

پیر به رقص می‌شود از طرب صدای خود

گوشه گرفته  بی  صدا  دخترک  طناز ما

خشم سوار می رسد ترس پیاده  می شود

مهر کجاست تا کند  از سر لطف   ناز ما

دل   به  خد ا  نداده   و   منتظر  کرامتش

باز دوباره می رسد  در  کف  ما  نیاز ما

لشکر کینه چون رسد زهر نشسته درعقب

سوز به  خنده  آورد   کو تهی   گداز  ما

این چه فریب می دهیم هم خود و هم خدای خود

طعنه دهد سجود را  جامه ء بی  نماز ما

شکیبا شمیم

 ۲۰۱۶ المان

08 مارس
۱ دیدگاه

بی معرفت

تاریخ نشر: جمعه ۱۸ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۸ مارچ ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

بی معرفت

(۳)

دست ها سازند با هم  گر در  و  دیوار را

خود خد ا آید   و  تا  آخر   رساند  کار را

دل چه رنجانیم  از بیش و کم این روزگار

لاجرم  یک  روز  اندازیم  این  مقدار  را

چشم اگر زیبا نبیند گل ندارد  رنک  و بو

چشم اگر زیبا   ببیند رنگ  بخشد  خار را    

یک نصیحت ازمن بی معرفت هم گوش کن

دوست را دشمن  مکن آزرده منما یار را

عقل  باید  چاره ی  کار  خراب   ما  کند

کله گر خام است در دورش مکن دستار را

شکیبا شمیم

آلمان

۲۰۱۶

07 مارس
۳دیدگاه

شوقِِ محبت

تاریخ نشر : پنجشنبه ۱۷ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۷ مارچ ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

شوق محبت

(۲)

ای بندگان ای بندگان  این  عذر  و این زاری چرا ؟

جز عذر و جز زاری دگر از هر چه بیزاری چرا ؟

یک روز بنشین از خدا با  عشق  چیزی  کن  طلب

اینقدر   سایل   بودن    و   اینقدر  درباری  چرا ؟

این مرز  بین چشم  و لب ، این  بسته و آن باز چه

لبخند پنهان  کردن  و  با  گریه  غمخواری  چرا ؟

این دست بر سر کوفتن،  هی خاک  ها  را  روفتن

تا چند پیمان  این  چنین  این  رسم  این یاری  چرا

باور  بکن  او   هم   گهی   شوق  محبت  می کند

این سجده های ظاهری این اشک  تکراری  چرا ؟

گاهی بگویش  ای  خدا  من  دوست  می دارم  ترا

این عشق های کوچه گی این عشق  بازاری چرا ؟

یک عمر بارت می کشد یکروز  بارش  را  بکش

یک روز فکری کن مگر این بار سر باری چرا ؟

رسم   دعا   باشد   خطأ   گر  استجابت  کم شود

دل  را  به  زهر  آمیخته  بیهوده  بیماری  چرا ؟

شکیبا شمیم

آلمان

۲۰۱۶