۲۴ ساعت

12 جولای
۱ دیدگاه

چشم افق بینی بیار . . .

تاریخ نشر : جمعه ۲۲   سرطان ( تیر ) ۱۴۰۳  خورشیدی – ۱۲ جولای ۲۰۲۴  میلادی – ملبورن – استرالیا

چشم افق بینی بیار . . .

 آن گریه های بی  ثمر ، یک نعره  دریایی نشد

آن ناله فریادی نشد، یک  شمه   غوغایی نشد

 آن گفتگوی  مور ها   ماند  و  زبان  مرچگان

از آن ‌چه می گفتیم آن  ، آوای  از  مایی  نشد

 قاموس هستی طعمه ی، موشان صحرایی شده

 پیدا در آن چه مانده است، نامی ز فردایی نشد

 مجنون جنون خویش را یک سکه  بازار کرد

لیلا  ز  محمل  شد  فرو،  لیلایی ،  لیلایی نشد

 جر پنجر این راه ها ، گمگشته ی گم  راه  شد

 رهرو  ز ره  بیگانه  شد ، ره آشنا پا یی  نشد

 تکفیر شد پرواز تا ، در سفر  تکوین* سقوط

بالی سحر پوشی نرست،  پرواز  پر وایی نشد

 چشم  افق بینی بیار ، این  پیش پا دیدن بمان

 پیدای   نا  پیدا  رسد ، هر  چند   پیدایی  نشد

 برخاک ها افتاده ای ، چشمت  به زرآلوده اند

 دراین سکونِ بی‌صدا ، جز صفر  پیمایی نشد

 از نورِقلبِ خویشتن، جاری  بکن دشامِ شوم

مهتاب مصنوعیِ شان، یک شمعِ شب‌هایی نشد

 این خانه را دیوان گرفت ، دیوانه را زندان گرفت

 تا روح   آزادی  دمد   ،  پیدا  پریسایی  نشد

 خورشید با حلقومِ خود، گوید دگر باور مکن:

در ذهنِ  فردا   باوری   روییده  رویأیی نشد

فاروق فارانی

مارچ ۲۰۲۴

* اشاره به کتاب سفر تکوین تورات عهد عتیق (سفر بر وزن صفر)

11 جولای
۱ دیدگاه

درد را آتش کن . . .

تاریخ نشر : پنجشنبه ۲۱  سرطان ( تیر ) ۱۴۰۳  خورشیدی – ۱۱ جولای ۲۰۲۴  میلادی – ملبورن – استرالیا

درد را آتش کن . . .

 راست می گویی که بیزاری  ز درد؟

 زخم های سینه  می خاری  ز درد؟

یا که می گویی  جهان گندیده  است

 پس چرا خاموش و بیماری ز درد؟

گر که  بیداری  به  دارت  ره   نبرد

صرف   بیداری  و  بیداری   ز درد

 حلقه شد حلقوم تو از  چنگ مرگ

 ناله  ها در دل  فقط  کاری  ز درد

 درد می  آرد  ترا  تا  ناله   صرف

بعد آن  چون لاشه بر داری  ز درد

 درد  درمان  دارد و دارو  و دست

 تا که  بیداری تو  بر داری   ز درد

 گر که  بیداری  ترا  در  سر  شود

 می توانی  دل  برون   آری ز درد

درد  را  آتش  کن  و  طوفان  بکن

 تا جهانت  را  کنی  عاری  ز درد

 بس که  دیدی سوختن ، نه ساختن

دود  را   آیینه   پنداری    ز   درد

انتظارت، خورده گشتن،گشته است

 لقمه لقمه خویش را خواری ز درد

 کوه   یخ   هستی ،  بشو  آتشفشان

 تا شوی  مستانه  تر جاری  ز درد

فاروق فارانی

 مارچ ۲۰۲۴

09 جولای
۱ دیدگاه

سرودِ تیشه ها . . .

تاریخ نشر : سه شنبه ۱۹  سرطان ( تیر ) ۱۴۰۳  خورشیدی – ۹ جولای ۲۰۲۴  میلادی – ملبورن – استرالیا

سرود تیشه ها…

یک صدا بالا بکن، از بی صدایی خسته ایم

 وز صدا های که دارد،  بی ندایی خسته ایم

 از همه تاریخ  نویسان ، گله ی دیروز خود

 از  فراموشان   فردای   رهایی   خسته ایم

از تحمل ، صبر و از  افتادن  و  گمگشتگی

 زین  همه  بیگانگی  و ناکجایی   خسته ایم

ازافق های که خورشیدش دهد تن برغروب

 از سپهر خالی  و از  بی همایی  خسته ایم

 از هبوط  قلب ها ،  اندیشه  ها  و  از همه

 عشق های را که مرده از جدایی خسته ایم

 پرچم  تسلیم تا  لشکر به  دشمن هدیه  کرد

 بود در دست  خدا یا  بی خدایی   خسته ایم

 تا جنون  لیلا دهد ،  صحرا و ما در انتظار

تا  سرود  تیشه  های  ره گشایی   خسته ایم

فاروق فارانی

۱۸ اپریل ۲۰۲۴

08 جولای
۱ دیدگاه

جهانِ نو . . .

تاریخ نشر : دوشنبه ۱۸  سرطان ( تیر ) ۱۴۰۳  خورشیدی – ۸ جولای ۲۰۲۴  میلادی – ملبورن – استرالیا

جهان نو . . .

تخم  پرواز  دگر  در  آسمان   پاشان  کنیم

 آسمان  را با پر پرواز ،  گل  افشان  کنیم

عشق  را  از آسمان  آریم   بر روی زمین

 در میان ل حظه های  زندگی مهمان  کنیم

 یار می آید دلش خالی  ز عشق سینه سوز

 یک دل عاشق میان  سینه اش پنهان کنیم

 عمر ها در می زند دل ، در حریم سینه ها

 در به روی او گشوده ، قصه اش پرسان کنیم

 با تو ای خورشید در منظومه ات  زندانی ایم

 در  کران  بیکرانی  خانه  در  کیهان کنیم

 پای در زنجیرم  و تو سربه  زنجیری بیا

هردو باید خود، رها از  کنده وزندان کنیم

 بگذر از میراث موهومی که از فردا تهی ست

 یک جهانی نو بدست، خویشتن بنیان کنیم

فاروق فارانی

 اپریل ۲۰۲۴

07 جولای
۱ دیدگاه

دلچراغی مگر از روغن اندیشه دمد

تاریخ نشر : یکشنبه ۱۷  سرطان ( تیر ) ۱۴۰۳  خورشیدی – ۷ جولای ۲۰۲۴  میلادی – ملبورن – استرالیا

دلچراغی مگر از روغن اندیشه دمد

از فلق تا به  شفق  روز پر از  بیم  شب است

 با شروع شب ما ، بیم شب  از نیم شب است

 چشم خورشید ومه واختر وهرشمع وشهاب

 بسته و خسته و دلبسته به تکریم  شب است

زندگی  بی   نفس   و دل  به   غروب  افتاده

 رقص اندیشه فرو مانده  ز تعقیم  شب است

 بکش  از  چاه  کلید   سحر*  و   در  بگشا

شب  عشاق  نباشد  شب   دژخیم  شب است

 دلچراغی  مگر   از  روغن   اندیشه    دمد

 این چراغان همگی  پرچم  تسلیم  شب است

صبح و عشق و سخن و شعر و  صدا و فردا

 مهر ممنوع به لبش خورده ز تحریم شب است

 آن‌ چه  از   دفتر    شاریده ی  تاریخ  رسد

 پشت هم سلسله ی صفحه ی تقویم شب است

 با همه! شعله ی یک پلته ی گوگرد، جسور

مژده  سرخ  نگون  کردن  دیهیم  شب است

فاروق فارانی

می ۲۰۲۴

 *  اشاره دور به مصرع « یارب تو کلید صبح در چاه انداز » که در آهنگ «آهسته برو» و در آهنگ های دیگر خوانده شده است.

05 جولای
۱ دیدگاه

مشرقِ عشق …

تاریخ نشر : جمعه ۱۵  سرطان ( تیر ) ۱۴۰۳  خورشیدی – ۵ جولای ۲۰۲۴  میلادی – ملبورن – استرالیا

مشرق عشق …

 از جنونِ خود به گوش خسته ی صحرا  بگو

موج   را  یادش  بده ، از شورشِ  دریا  بگو

 ماهی ی بی جوره ی گرداب های عشق باش

بوسه  هایت  را به  چهر ماه  بی  همتا  بگو

 تا سوارانی  رسد  از   مشرقِ   عشق   دگر

 امتداد  راه  را  در   گوش   نقش    پا  بگو

 مانده درتابوت «من»، درگورهستی خفته ای

 مرده ی درمانده ی‌ در«من»، بیا از«ما» بگو

 گوش امروزان زدیروزان همه پر گشته است

داستان ات  را بگوش  تشنه ی   فردا  بگو

 وقتی می خواهی زمین ات، آسمان گردد زمهر

بال و پر وا کرده با  پرواز ، بی  پروا  بگو

 گرتو آن گنگی*  که خواب عشق درچشمان اوست

 از جهان  کر گذر  ،  در  گوش   خود  تنها  بگو

فاروق فارانی

 جون ۲۰۲۴

 

 *مولانا: من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش.

02 جولای
۱ دیدگاه

رؤیای از عقاب . . .

تاریخ نشر : سه شنبه ۱۲  سرطان ( تیر ) ۱۴۰۳  خورشیدی – ۲ جولای ۲۰۲۴  میلادی – ملبورن – استرالیا

رؤیای از عقاب . . .

 به جنگ شب که روانی ، پس آفتاب ات کو؟

نشسته است به پرسش جهان، جواب ات کو؟

 خیال   کردی  سفر  زخم   پا    نمی دهدت؟

 خرید  عشق  کنی ، سکه ی  عذاب ات کو؟

 اگر    که    منتظر   خیل     خیل   مستانی

 برای  مستی  شان  خم  خم  شراب ات کو؟

 سراب ،  دشت سفر  را  غریق  خود کرده

ورای  این  عرق   شرم  ، جام  آب ات کو؟

 ز بس به  چهره زدی پشت هم نقاب ، نقاب

 چه مانده  است ز چهرت پس نقاب ات کو؟

 زمین به نعره وجنگ است وجنگل است به دود

 تو که طلوع  جهانی ،  پس انقلاب ات کو؟

 ببین  که  اسپ سحر شیهه  می کشد  از نو

 کجاست زین تو ، مهمیز تو رکاب ات کو؟

 وطن  که  مست  می خون  آتشین تو است

 برای  سفره  فردا   ز  دل  کباب ات  کو؟

 خفاش  فاتح  شب های بی سحر شده است

 عقاب  نیستی ، رویای   از عقاب ات کو؟

فاروق فارانی

 می ۲۰۲۴

01 جولای
۱ دیدگاه

آتش پرست …

تاریخ نشر : دوشنبه ۱۱  سرطان ( تیر ) ۱۴۰۳  خورشیدی – ۱ جولای ۲۰۲۴  میلادی – ملبورن – استرالیا

آتش پرست …

 به دوشش کوزه ی خورشید، مستی میرسد یا نه ؟

  که بردروازه کوبد مشتی ، دستی  میرسد یا نه ؟

 در  این   دنیای   خاکستر  روان   رفته ی  برباد

 ز نو مردی ، زنی، آتش  پرستی  می رسد یا نه؟

جهان آیینه ی  تصویر  خوار و از  شکستن خوار

 شکستن  را  مگر آخر شکستی  می رسد یا نه ؟

ره اندیشه  ها  بسته  ، ره رفتن   به گم راه است

به بن بست جهان  پیچیده ، رستی ، میرسد یا نه؟

 برای  آسمان  خویانی اینک ، خاک   در جویان

دوباره روحی در اوجی  نشستی  می رسد یا نه؟

تو در دیروز  زندانی ، نه امروزی ،  نه فردایی

 به این زنجیر زنگ آور گسستی می رسد یا نه؟

فاروق فارانی

 می ۲۰۲۴

30 ژوئن
۱ دیدگاه

نام ممنوع سحر…

تاریخ نشر : یکشنبه ۱۰  سرطان ( تیر ) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۳۰ جون ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

نام ممنوع سحر…

 گام  ها گمراه ، در گم راه های   سرنوشت

عشق ها فرسوده شد درشعرها و درنوشت

 قصه ی یک عمر، مرگ زندگی  نامیده را

 زندگی بر گور های سنگی   مرمر نوشت

 بال و پر پرواز را بیگانه  شد ، تا  آسمان

 قصه  بی بالی   پرواز  را   با   پر نوشت

با سراب  تشنگی  آلود ره  را   غرق  کرد

خشکسار  قرن ها  را  بر زمین  تر نوشت

 * می توان اما ستم خو  شهر را  آزاد کرد

 بر کتاب  صبر  مرده  نقطه   آخر  نوشت

 در افق  ها  با دوات  رنگ   سرخ  آفتاب

 عصرصبح تازه با دیباچه ی دیگر نوشت

 جاده ها و کوره راهی ، راه های رفته را

 می توان با نقش پا، بار دگر نو تر نوشت

 می توان از بام ها با کهکشان دررقص شد

 نام ممنوع سحر، خورشید گون بردرنوشت

 رفتگان ازخود، سرشت تان چرا بیگانه شد

 با سرشت خویش باید، سرنوشت ازسر نوشت

فاروق فارانی 

 می ۲۰۲۴

26 ژوئن
۱ دیدگاه

سنگِ بیداری

تاریخ نشر : چهارشنبه ۶ سرطان ( تیر ) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۶ جون ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

سنگِ بیداری

در آستانه ی مغرب  ز شرق  نور  بخوان

و فتح گمشده ی  دور  را   ز دور  بخوان

نه در به راه و نه هم دره منتهی به گشود

ز راه سینه ی خود نقشه ی عبور بخوان

چراغ های دل و سر  شکسته  اند به راه

به نوک پنجه، سحر در شبان کور بخوان

کجاستی تو  در  این  بیکران   گم  گشتن

صدا بکش، بنما خویش و از حضور بخوان

حکایتی که جهان  گوش ا نتظارش است

ز نقب عشق و بلندای  از  شعور  بخوان

بزن به پنجره ی خواب  ، سنگ  بیداری

به گوش صبر کفن پوش، ناصبور بخوان

مثال برق  به  لوح  شبان  سحر  بنویس

مثال  رعد  ز  فردای  پر   غرور  بخوان

فاروق فارانی

جون ۲۰۲۴