۲۴ ساعت

آرشیو مارس, 2015

27 مارس
۱ دیدگاه

ضرورت عاجل

تاریخ نشر جمعه  هفتم  حمل ۱۳۹۴ – ۲۷ مارچ ۲۰۱۵ هالند

محترم پوهنوال داکتر اسد الله حیدری

محترم پوهنوال داکتر اسد الله حیدری

ضرورت عاجل

پوهنوال داکتراسدالله حیدری

۲۶ / ۳ / ۲۰۱۵ ،سدنی،آسترالیا

*******

برای ارگ ضـــروت باشـد عاجــل

مشـاورهــای بی تحصیـل وعـاطـل

ادامه نوشته…

27 مارس
۲دیدگاه

نسلِ قربانى

تاریخ نشر جمعه  هفتم  حمل ۱۳۹۴ – ۲۷ مارچ ۲۰۱۵ هالند

محترم حسن شاه فروغ

محترم حسن شاه فروغ

نسلِ قربانى

حسن شاه فروغ

گابل  ۷ / ۱ / ۱۳۹۴

****
کاش میدیدم که درخاکم پریشانى نبود

این جنایتها و جنگ و خانه ویرانى نبود

ادامه نوشته…

27 مارس
۱ دیدگاه

کجـا هستی خـــدایا !! ؟

تاریخ نشر جمعه  هفتم  حمل ۱۳۹۴ – ۲۷ مارچ ۲۰۱۵ هالند

شعر صالحه

کجـا هستی خـــدایا !! ؟

صالحه وهاب واصل

۲۰ – ۳ – ۲۰۱۵  هالند

محترمه خانم صالحه وهاب واصل

محترمه خانم صالحه وهاب واصل

کجـا هستی خـــدایا! کین همه وحشت بــــه راه افتـــد

روانی(۱) بـــودن زن هـم بـــه قــانــونِ، گنــــاه  افتـــد

ادامه نوشته…

27 مارس
۱ دیدگاه

“مرگ فرخنده “هزاران فرخندۀ دیگر زاده است

تاریخ نشر جمعه  هفتم  حمل ۱۳۹۴ – ۲۷ مارچ ۲۰۱۵ هالند

مضمون صالحه

(مرگ فرخنده)

هزاران فرخندۀ دیگر زاده است

  هرکرا جرمیست میگویند، به دوزخ میرود

دوزخ، ار جرمی کند کابل روانش میکنیم

صالحه وهاب و اصل

۲۷ / ۳ / ۲۰۱۵ هالند

محترمه صالحه وهاب واصل

محترمه صالحه وهاب واصل

وحشت، پا از حدودش بیرون نهاده است، عدالت مرده، خون داد خواهان از آب مُرداب هم کم ارزش تر شده است. تشنجات و درگیری های سی و شش ساله در افغانستان دیگر عقل سلیم و فکر سالم را از اذهان یک عده از افغانانِ به نام انسان و در فطرت شیطان، زدوده و نتیجۀ تزریقات افکار متعصبانه توسط بیگانگان درین جمجه های میان خالی جز تقویت وحشت و دهشت چیزی دیگری نبوده است. وای به حال آن هموطنان بی دانش و نادان ما که درگیر دام چنین گروه ها شده، حس انسانی شان را در برابر پول و یک شکم غذا فروخته اند و از کم آگاهی و نادانی وجدان شان را قربانی اهداف شوم این خدا ناترسان کرده اند.

ادامه نوشته…

26 مارس
۱ دیدگاه

ای الګوی حجاب

تاریخ نشر پنجشنبه  ششم  حمل ۱۳۹۴ – ۲۶ مارچ ۲۰۱۵ هالند

ای الګوی حجاب

فرخنده باد روح، روانت شهید پاک

سمیع الدین افغانی

۲۶۳۲۰۱۵

محترم سمیع الدین افغانی

محترم سمیع الدین افغانی

ای الګوی حجاب

حجاب ترا اهل خرافات برده اند

بامرګ تواز قهرخداهم  نه ترسیدند

ادامه نوشته…

26 مارس
۲دیدگاه

در رثای خواهر شهید فرخنده

تاریخ نشر پنجشنبه  ششم  حمل ۱۳۹۴ – ۲۶ مارچ ۲۰۱۵ هالند

در رثای خواهر شهید فرخنده

که قربانی جهل وخرافه گردید

محمد عزیز ( عزیزی )

محترم محمد عزیز « عزیزی »

محترم محمد عزیز « عزیزی »

خواهرِ ما بنام فرخنده

با سجایایِ نیک زیبنده

ادامه نوشته…

26 مارس
۴دیدگاه

سنگ سنگِ غـرور کشور من

تاریخ نشر پنجشنبه  ششم  حمل ۱۳۹۴ – ۲۶ مارچ ۲۰۱۵ هالند

سنگ سنگ

احمد محمود امپراطور

پنجشنبه ۰۶ حمل ( فروردین ) ۱۳۹۴ هجری خورشیدی

کابل/افغانستان

محترم احمد محمود امپراطور

محترم احمد محمود امپراطور

این خــــزان نوبهـار خواهد شد

دلبــــرم آشــــــکار خواهد شد

ادامه نوشته…

26 مارس
۲دیدگاه

اشکِ یتیم

تاریخ نشر پنجشنبه  ششم  حمل ۱۳۹۴ – ۲۶ مارچ ۲۰۱۵ هالند

محترم حسن شاه فروغ

محترم حسن شاه فروغ

اشکِ یتیم

حسن شاه فروغ

۶ / ۱ / ۱۳۹۴

خاکِ وطنم بخون آغُشتى بس است

تُخمى زنفاق و دشمنى کِشتى بس است

ادامه نوشته…

26 مارس
۴دیدگاه

مضمون عشق

تاریخ نشر پنجشنبه  ششم  حمل ۱۳۹۴ – ۲۶ مارچ ۲۰۱۵ هالند

محترم سید همایون شاه عالمی

محترم سید همایون شاه عالمی

مضمون عشق

سید همایون شاه (عالمی)

بیست و پنجم مارچ دو هزار و پانزدهم میلادی

هیمارکت – ورجنیا

ایالات متحده امریکا

ز حــــدّ خویشتن بیرونم امــــروز

به دستِ دشنه ی گـــردونم امروز

ادامه نوشته…

26 مارس
۴دیدگاه

قعر الم – سروده سپید موزون

تاریخ نشر پنجشنبه  ششم  حمل ۱۳۹۴ – ۲۶ مارچ ۲۰۱۵ هالند

محترمه خانم شهلا لطیفی

محترمه خانم شهلا لطیفی

 قعر الم – سروده سپید موزون
شهلا لطیفی
 
از کشمکش سیرآب گشته ایم
با جهل عام، رهزنی و غم های ذلیل
26 مارس
۲دیدگاه

سیل اشک !

تاریخ نشر پنجشنبه  ششم  حمل ۱۳۹۴ – ۲۶ مارچ ۲۰۱۵ هالند

سیل اشک !

عزیزه عنایت

۲۴ / ۳ / ۲۰۱۵ هالند

محترمه عزیزه عنایت

محترمه عزیزه عنایت

دخت وطن زیــاد تو شبها گـریستیم

با آه وسوز وناله چو دریـا گریستیم

ادامه نوشته…

26 مارس
۱ دیدگاه

لکنت زبان

تاریخ نشر پنجشنبه  ششم  حمل ۱۳۹۴ – ۲۶ مارچ ۲۰۱۵ هالند

طنز

( لکنت زبان ) 

طنز  نوشته: احمد فیصل  شکوهی

محترم احمد فیصل شکوهی

محترم احمد فیصل شکوهی

پیرمرد ریش سفید درحالیکه لونگی اش باز شده بود ودور دهنش کف گرفته بود وهیجانی وخسته به نظر میرسید فریاد میزد :

توبه کن! توبه کن! کافر شدی… اگه نی تو همین حالا  سنگسارمیشی …مرتکه کافر… مرتد ….

ادامه نوشته…

26 مارس
۱ دیدگاه

ﺻﺒﺮ ﺧﺪا(ج)

تاریخ نشر پنجشنبه  ششم  حمل ۱۳۹۴ – ۲۶ مارچ ۲۰۱۵ هالند

شعر صابر هروی

ﺷﻌﺮ ﭘﺮ ﻣﺤﺘﻮا اﺯ ﺷﺎﺩ ﺭﻭاﻥ اﺳﺘﺎﺩ ﺻﺎﺑﺮ ﻫﺮﻭﻱ
۱۳۳۲ خورشیدی

ﻏﺰﻧﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ

زنده یاد صابر هروی

زنده یاد صابر هروی

ﺻﺒﺮ ﺧﺪا(ج)

ﻋﺠﺐ ﺻﺒﺮﻱ ﺧﺪا ﺩاﺭﺩ

اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ :

ﻛﻪ ﻣﻴﺪﻳﻢ ﺧﺮﻳﺪاﺭ ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﺮﺩﻩ و ﭘﺎﻛﻲ ﮔﻨﻬﻜﺎﺭﻳﺴﺖ

ﺑﻬﺮ ﺳﻮ ﺳﻴﻞ ﺧﻮﻥ ﻣﺮﺩﻡ اﺯ ﺟﻮﺭ و ﺳﺘﻢ ﺟﺎﺭﻳﺴﺖ

ادامه نوشته…

26 مارس
۲دیدگاه

نوای ملا امام مسجد

تاریخ نشر پنجشنبه  ششم  حمل ۱۳۹۴ – ۲۶ مارچ ۲۰۱۵ هالند

(نوای ملا امام مسجد)

(حضرت ظریفی)

استاد محترم حضرت ظریفی

استاد محترم حضرت ظریفی

هر چه آید بر سرم از دست نفس کافرم

میخ تابوت ار شود حق است بر اعمال من

ادامه نوشته…

26 مارس
۳دیدگاه

بی انصافی

تاریخ نشر پنجشنبه  ششم  حمل ۱۳۹۴ – ۲۶ مارچ ۲۰۱۵ هالند

محترم برهان

محترم برهان

بی انصافی

داستان واقعی

ع ، ب ، برهان

مردی با قامت خمیده لباس های پینه خورده و با صورت دود زده ی در کنار جاده هر روز نشسته و پینه دوزی میکرد و از این درک لقمه نان برای فا میل خود تهیه میکرد
بعضی اوقات تنها پول ان برای نان خشک کفات میکرد وی زنده گی را در یک اتاق نمناک روزها و شبها را یکی پی هم میگذرانید اما وی باز هم وی شکر میگفت و به فردا باور داشت فردای پر سعادت

ادامه نوشته…

25 مارس
۳دیدگاه

فرخنده

تاریخ نشر جهار شنبه  پنجم  حمل ۱۳۹۴ – ۲۵ مارچ ۲۰۱۵ هالند

درود بر عزیزان و دوستان نازنین !

خبر مرگ جانگداز فرخنده که مانند هموطنان دیگر م برروح و روان من هم تاثیر عمیق گذاشته بود دوسه شعریکه بخاطر آن دوشیزۀ پاک و شهید سروده بودم خواستم
اینک بازهم شعری دیگری رابه مطالعۀ شما عزیزان قرار دهم .

عزیزه عنایت

۲۴ / ۳ / ۲۰۱۵ هالند

محترمه عزیزه عنایت

محترمه عزیزه عنایت

فرخنده

صــدای نــالــۀ درخــون تـپیــده

میـان وحـشتـی میشد شنیده

ادامه نوشته…

25 مارس
۲دیدگاه

پیچیده میشوم

تاریخ نشر جهار شنبه  پنجم  حمل ۱۳۹۴ – ۲۵ مارچ ۲۰۱۵ هالند

محترم سید همایون شاه (عالمی)

محترم سید همایون شاه (عالمی)

پیچیده میشوم

سید همایون شاه (عالمی)

هژدهم مارچ دوهزار و پانزدهم میلادی

دوبی – عمارات

در موج آن نگاهِ تو پیچیده میشوم

در اوج حرفهایِ تو سنجیده میشوم

ادامه نوشته…

25 مارس
۲دیدگاه

داغِ داغ: همین اکنون

تاریخ نشر جهار شنبه  پنجم  حمل ۱۳۹۴ – ۲۵ مارچ ۲۰۱۵ هالند

10425864_385344614923652_2753556327087444738_n

داغِ داغ: همین اکنون
جادارد بنویسم  : گاهی یک تصویر می تواندموجب سرایش هزاران قصیده شود واین بار تصویری مرا به سوی خودخواندکه برای همه شاعران سوژه است، همزمانی   دو واقعه یکی درشرق ودیگری درغرب. پس تا آخر بخوانیدش.
نورالله وثوق
..
چهارشنبه ۰۵ فروردین
محترم نورالله وثوق

محترم نورالله وثوق

دست خودرا بیش ازین بالا کنید
….
طالعِ  فردای خود را وا کنید
فکرِ تعویذی  برای ماکنید
25 مارس
۱ دیدگاه

گوشه یی از یادداشت های فرخنده !!

تاریخ نشر جهار شنبه  پنجم  حمل ۱۳۹۴ – ۲۵ مارچ ۲۰۱۵ هالند

مهر

گوشه یی از یادداشت های فرخنده !!

خانم مهر انگیز ساحل

محترمه خانم مهرانگیز ساحل

محترمه خانم مهرانگیز ساحل

درمیان شهیدان رهء انسانیت …

من فرخنده ترینم !

……………..

نوروز حرام نیست،

مگر نا مردمان ، نوروز را

ادامه نوشته…

24 مارس
۳دیدگاه

فرخنده را نسوخته

تاریخ نشر سه شنبه چهارم حمل ۱۳۹۴ – ۲۴ مارچ ۲۰۱۵ هالند

شعر فروغ

فرخنده را نسوخته

جسن شاه فروغ

۴ / ۱ / ۱۳۹۴

محترم حسن شاه فروغ

محترم حسن شاه فروغ

فرخنده را نسوخته،ایمان سوخته اند

قارى و سی، پاره زِ قرآن سوخته اند

ادامه نوشته…

24 مارس
۶دیدگاه

جاهل دوُن اگـــــــــر ملا باشد

تاریخ نشر سه شنبه چهارم حمل ۱۳۹۴ – ۲۴ مارچ ۲۰۱۵ هالند

شعر محمود در باره فرخنده

احمد محمود امپراطور

سه شنبه ۰۴ حمل ( فروردین) ۱۳۹۴ هجری خورشیدی

کابل/افغانستان

محترم احمد  محمود امپراطور

محترم احمد محمود امپراطور

جاهل دوُن اگـــــــــر ملا باشد

محشر فتنـــــــــه برملا باشد

ادامه نوشته…

24 مارس
۲دیدگاه

فاجعه ای( فرخنده)

تاریخ نشر سه شنبه چهارم حمل ۱۳۹۴ – ۲۴ مارچ ۲۰۱۵ هالند

( عکس از بی بی سی )

( عکس از بی بی سی )

فاجعه ای( فرخنده)
شهلا لطیفی
محترمه خانم شهلا لطیفی

محترمه خانم شهلا لطیفی

آهی یک خواهری مجروح
قلبم را درید
در شبانگاهی که از آسمان بی نور غم می بارید
و نگاه التماس درونش فقط در دستان مادرش گره خورده بود
24 مارس
۲دیدگاه

ملای منافق

تاریخ نشر سه شنبه چهارم حمل ۱۳۹۴ – ۲۴ مارچ ۲۰۱۵ هالند

ملای منافقی که بدستور یک تعداد بادارانش فرخنده خواهر گرامی مارا توسط یک تعداد و حشی ها به شهادت رساند و بعدا سوختاند . لعنت به این ملا

ملای منافقی که بدستور یک تعداد بادارانش فرخنده خواهر گرامی مارا توسط یک تعداد و حشی ها به شهادت رساند و بعدا سوختاند . لعنت به این ملا 

ملای منافق

سید همایون شاه عالمی

بیست چهارم مارچ دوهزار و پانزدهم میلادی

هیمارکیت – ورجنیا

ایالات متحده امریکا

محترم سید همایون شاه (عالمی)

محترم سید همایون شاه (عالمی)

آدمکش رزیل دروغت چه ها نکرد

جز آتشِ رذالت تو برملا نکرد

ادامه نوشته…

24 مارس
۱ دیدگاه

حجره آقا صاحب

تاریخ نشر سه شنبه چهارم حمل ۱۳۹۴ – ۲۴ مارچ ۲۰۱۵ هالند

ملا

(  حجره آقا صاحب  )

 طنز

  نوشته:  احمد فیصل شکوهی

محترم احمد فیصل شکوهی

محترم احمد فیصل شکوهی

 شاه بی بی ودخترش شبنم در حالیکه از کوچه های تنک، که جوی های آن  هرنوع کثافات را در خود جمع کرده بود بیرون میشدند درمورد گفته های آقا صاحب باهم گفتگو میکردند.

شبنم: مادر، آقا راست گفته به وجود مه جنیات راه پیدا کرده؟

ادامه نوشته…

24 مارس
۱ دیدگاه

بیخردان را کی توان انسان کرد

تاریخ نشر سه شنبه چهارم حمل ۱۳۹۴ – ۲۴ مارچ ۲۰۱۵ هالند

محترم برهان

محترم برهان

بیخردان را کی توان انسان کرد

ع ، ب ، برهان

درد پنهان را کی توان درمان کرد

راز هجران را کی کتمان کرد

ادامه نوشته…