۲۴ ساعت

آرشیو جوزا, ۱۳۹۲

۲۰ جوزا
بدون دیدگاه

اعـــــــلامـیه

تاریخ  نشر  دوشنبه دهم جون ۲۰۱۳ هالند

اعـــــــلامـیه

کابل ـــ افغانستان، مؤرخ ۱۵ / ۳ / ۱۳۹۲

زنان نیم از پیکر جامعۀ مارا تشکیل می دهد و میتوانند همچون مردان در تأمین انکشاف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورما نقش مؤثر ایفا نمایند؛ ولی از آنجائیکه جامعۀ افغانی یک جامعۀ مرد سالار است، زنان در طول تاریخ این سرزمین همیش انواع از مظالم اجتماعی، خشونت، ستم وتبعیض را متحمل گردیده اند. عقب ماندگی وحشتناک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورما سبب گردیده است، تا انواع خشونت، ستم و تبعیض علیه آنها ادامه داشته باشد.

ادامه نوشته…

۲۰ جوزا
بدون دیدگاه

همایش و راهپیمایی در پشتیبانی

تاریخ  نشر  دوشنبه دهم جون ۲۰۱۳ هالند

مارش6

همایش و راهپیمایی در پشتیبانی  از “قانون منع خشونت علیه زنان” در شهر فرانکفورت

به روز شنبه هشتم جون سال ۲۰۱۳ زنان، مردان و جوانان افغان مقیم در شهر فرانکفورت و مناطق و شهر های  نزدیک به آن  با  همایش و راهپیمایی  پشتیبانی  شان را از “قانون منع خشونت ‏علیه زنان”  اعلام  داشتند.

ادامه نوشته…

۲۰ جوزا
بدون دیدگاه

گاوسنگها

تاریخ  نشر  دوشنبه دهم جون ۲۰۱۳ هالند

یونس عثمانی

یونس عثمانی

گاوسنگها

یونس عثما نی

***

دریای ده ما خشک و بی آب بود

در گوشه ای آن دریای تشنه

ادامه نوشته…

۱۹ جوزا
۳دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی

تاریخ  نشر  یکشنبه  نهم  جون ۲۰۱۳ هالند

Boek1001

حکایت ۲۰۱

از  آنروزی  تفکر کن  که   ایزد

بحق   باشد   میان   خلق    داور

چنان باید که تخمی کاری امروز

که  فردایت  همی  نیکی  دهد بر

                           « امیر معزی »

پاداش ترحم

راوی این حکایت استاد ابوالفضل بیهقی مؤرخ نامی دربار غزنه است و چون در انشاء آن استاد ارجمند دست بردن و آنرا نقل بمعنی کردن با در نظر گرفتن فصاحت و بلاغت اصلی آن شایسته نیست ، عین نوشتهء او را نقل میکنم.

ادامه نوشته…

۱۹ جوزا
۱ دیدگاه

بادِ صرصر،کَی کُشَداین شمع را

تاریخ  نشر  یکشنبه  نهم  جون ۲۰۱۳ هالند

عبدالکریم(خشنود هروی کهد ستانی)

عبدالکریم(خشنود هروی کهد ستانی)

بادِ صرصر،کَی کُشَداین شمع را

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

مورخهء ۰۹-۱۰-۲۰۱۳م

شهر کییف – جمهوری اوکرائین

***

حِکمت شمع را،تـــودانی بهرچیست؟

:هرطرف روشن کنــــد،ازبهرِزیست

ادامه نوشته…

۱۹ جوزا
بدون دیدگاه

در دفاع از قانون منع خشونت علیه زنان

تاریخ  نشر  یکشنبه  نهم  جون ۲۰۱۳ هالند

AFDAN

اعلا میه هیئت عامل شورای افغانان مقیم دنمارک

در دفاع از قانون منع خشونت علیه زنان

می۲۰۱۳

انفاذ قانون در جامعه بر اساس نیازمندیهای مبرم انجام مییابد.

متاسفانه خشونت علیه زنان یکی از مصایب عظیمی است که روز تا روز در افغانستان گسترش یافته و اخبارناگوار و هولناک نمایانگر عمق و پهنای این تراژیدی میباشد. تنها درسال قبل حدود شش هزار مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است.

ادامه نوشته…

۱۹ جوزا
۱ دیدگاه

آهنــــــــگ آرزو

تاریخ  نشر  یکشنبه نهم  جون ۲۰۱۳ هالند

امپراطور104

  مخمس برغزل: حضرت ابوالمعانی بیدل

احمد محمود امپراطور

چهارشنبه ۱۵ جوزا ۱۳۹۲ هجری خورشیدی 

افغانستان

احمد محمود امپراطور

احمد محمود امپراطور

آهنــــــــگ آرزو بـــه هـــــوایت سرودنست
امـــــواج اشک از ســـــر مژگان دوردنست

ادامه نوشته…

۱۸ جوزا
بدون دیدگاه

اعلامیه جبههُ نجات از بحران

تاریخ  نشر  شنبه هشتم  جون ۲۰۱۳ هالند

 بسم الله الرحم الرحیم

اعلامیه جبههُ نجات از بحران

در مورد رویدادهای جاری در پوهنتون کابل

مورخ  ۹ / ۳ / ۱۳۹۲  شهر کابل

***

پوهنتون کابل از چندی بدینسو شاهد اعتراضات تعدادی از محصلین و استادان در پوهنځی علوم اجتماعی است و در شرایطی به یک معضله تبدیل شده و به آن رنگ قومی داده میشود که کشور ما آماج مداخلات وسیع و گستردهُ کشور های همسایه قرار گرفته است ومردم ما در جریان هر روز شاهد حملات مرگبار و جنایتکارانه دشمنان وطن و مردم ما در نقاط مختلف کشور ما هستند،رنگ دادن قومی و مذهبی به مشکلات علمی و اکادمیک در پوهنځی علوم اجتماعی و سایر نهادهای علمی و اکادمیک موردیست که به تشدید اختلافات میان اقوام باهم برادر کشور ما می افزاید و دشمنان این سرزمین از آن سود می برند.

ادامه نوشته…

۱۸ جوزا
بدون دیدگاه

بهانه ها

تاریخ  نشر  شنبه هشتم  جون ۲۰۱۳ هالند

حسن شاه " فروغ "

حسن شاه ” فروغ “

 بهانه ها

حسن شاه ” فروغ ” 

  ۴ / ۶ / ۲۰۱۳

لندن

 **

چون ماهِ رویِ تو! نبوَد در زمانه ها

ماه ازجمال وحُسنِ تو گیرد نشانه ها

ادامه نوشته…

۱۸ جوزا
۱ دیدگاه

ازخامۀ من دفترودیوان گله دارد

تاریخ  نشر  شنبه هشتم  جون ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

ازخامۀ من دفترودیوان گله دارد

صادق پیکار

***

از رفتن شب ماه فروزان گله دارد

هم اخترو پروین خراسان گله دارد

ادامه نوشته…

۱۸ جوزا
۳دیدگاه

مخمس برغزل:

تاریخ  نشر  شنبه هشتم  جون ۲۰۱۳ هالند

احمد محمود امپراطور

احمد محمود امپراطور

مخمس برغزل: جد بزرگوارم مرحوم مغفور داملا محمد ارباب محزون کشمی

احمد محمود امپراطور

شنبه ۱۱ جوزا ۱۳۹۲ هجری خورشیدی

=======

شهپــــرِ عشق کاش چون بالِ هُمـا بودی مرا

همچــــــو مولانای بلخ رقص ِ سمـا بودی مرا

ادامه نوشته…

۱۷ جوزا
۲دیدگاه

کارتون های عتیق شاهد

تاریخ  نشر  جمعه هفتم  جون ۲۰۱۳ هالند

عتیق شاهد

عتیق شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند 

 کارتون های عتیق شاهد

cartoon161 ادامه نوشته…

۱۷ جوزا
۲دیدگاه

نسیم بعثت

تاریخ  نشر  جمعه هفتم  جون ۲۰۱۳ هالند

images

نسیم بعثت

علی احمد زرگرپور

علی احمد زرگر زرگرپور

علی احمد زرگر زرگرپور

شهاب فجر درآن تیره شب جهیدن داشت

نسیمِ بعثت وصبحِ ظفردمیدن داشت

ادامه نوشته…

۱۷ جوزا
بدون دیدگاه

اطلاعیه

تاریخ  نشر  جمعه هفتم  جون ۲۰۱۳ هالند

اطلاعیه

خواهران و برادران عزیز،

بدین وسیله به اطلاع تان رسانیده میشود که زنان و مردان حومۀ  فرانکفورت و شهر های نزیک آن روز شنبه هشتم جون از ساعت سه الی پنج بعد از ظهر در رومر پلاتس( رومر بیرگ) مظاهره ای را برای پشتیبانی از قانون منع خشونت علیه زنان دعوت نموده اند.

ادامه نوشته…

۱۷ جوزا
۱ دیدگاه

صدای زن در پارلمان

تاریخ  نشر  جمعه هفتم  جون ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار

صادق پیکار

صدای زن در پارلمان

قانونی ساختن خشونت علیه زنان

صادق پیکار

***

ای پار لمان که زیر خشونت کشانی ام

انسانم و زنم، نه … پارلمانی ام

ادامه نوشته…

۱۶ جوزا
بدون دیدگاه

قانون منع خشونت علیه زنان !

تاریخ  نشر  پنجشنبه ششم  جون ۲۰۱۳ هالند

محترمه خانم عزیزه عنایت

محترمه خانم عزیزه عنایت

قانون منع خشونت علیه زنان !

 عزیزه عنایت

۶ / ۶ / ۲۰۱۳

***

ملت افغانستان ، همانطوریکه دراثرجنگهای بیشترازسی سال دست خوش حوادث طوفانی ازبی عدالتی ها،نفاق،بیجا شدن ها،فقر، فرارازوطن گردیده ودرگرداب رنج ومصیبت قرارگرفتند، بیشترین صدمه های جنگ ویرانگررا زنان افغانستان بدوش کشیده ومتحمل شدند که دراین دورۀ حیات نابه سامان هرنوع رنج را با شکیبـایی و صبر، مقاومت ازخود نشان دادن سپری نمودند .

ادامه نوشته…

۱۶ جوزا
۳دیدگاه

شعر شرر آگین

تاریخ  نشر  پنجشنبه ششم  جون ۲۰۱۳ هالند

محمد اسحاق " ثنا "

محمد اسحاق ” ثنا “

شعر شرر آگین

محمد اسحاق ” ثنا “

ونکوور، کانادا

***

نیست در دهر یکی همچو من غمگینی

کو دوای که دهد درد مرا تسکینی

ادامه نوشته…

۱۶ جوزا
۱ دیدگاه

خطاب به پارلمانیان

تاریخ  نشر  پنجشنبه ششم  جون ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار

صادق پیکار

شعر زن

(خطاب به پارلمانیان)

صادق پیکار

***

ای آدمی که از قدحم نوش می کنی

آن دُ ردِ زندگی روان پرورمرا

ادامه نوشته…

۱۶ جوزا
۱ دیدگاه

تجلیل روز جهانی محیط زیست در هرات

تاریخ  نشر  پنجشنبه ششم  جون ۲۰۱۳ هالند

DSC05248

تجلیل  روز جهانی محیط زیست در هرات 

 ویس احمد حکمت از هرات

ویس احمد حکمت

ویس احمد حکمت

از پانزدهم جوزا روز جهانی محیط زیست در ولایت هرات با حضور دوکتور داودشاه صبا والی هرات تجلیل به عمل آمد. درین مراسم والی هرات وضعیت محیط زیستی هرات را نگران کننده خوانده، همکاری مردم را درین عرصه خواست.

ادامه نوشته…

۱۵ جوزا
۳دیدگاه

ټول قافیه یوولس څپه ایزه معـما!

تاریخ  نشر  چهار شنبه پنجم  جون ۲۰۱۳ هالند

کلیمه.

ټول قافیه یوولس څپه ایزه معـما!

ظفـرخان  اهتمام 

ظفـرخان  اهتمام

ظفـرخان اهتمام

چې په خـوله کـلیمه وایی مـسلمان

وی ژوندی به څـوآبـاد وی داجهان

ادامه نوشته…

۱۵ جوزا
۴دیدگاه

پای انصا ف

  تاریخ  نشر  چهار شنبه پنجم  جون ۲۰۱۳ هالند

محترم حسن شاه " فروغ "

محترم حسن شاه ” فروغ “

پای انصا ف

حسن شاه ” فروغ ” 

  ۵ / ۶ / ۲۰۱۳

لندن

 **

آنچه آمد سرِ ما، برسرِ تقدیر زدیم

طعنه برخویشتن و آنهمه تدبیرزدیم

ادامه نوشته…

۱۴ جوزا
۴دیدگاه

دهکده یأس

تاریخ  نشر  سه شنبه چهارم  جون ۲۰۱۳ هالند

سید همایون شاه عالمی

سید همایون شاه عالمی

دهکده یأس

سید همایون شاه (عالمی)

۴ – جون ۲۰۱۳ م

کابل – افغانستان
***

درین کشور یکی ده هست

سرسبز و لبِ دریا

ادامه نوشته…

۱۳ جوزا
۳دیدگاه

خواندن نمازدر محل که تصاویر باشد!

تاریخ  نشر  دوشنبه   سوم جون ۲۰۱۳ هالند

الحاج امــیــن الـدیــن « سعـیـدی - سعید افـغــانی »

الحاج امــیــن الـدیــن « سعـیـدی – سعید افـغــانی »

خواندن نمازدر محل که تصاویر باشد!

تتبع ونگارش :
الحاج  امین الدین «  سعیدی
-سعید افغانی»

مـدیـر مرکز مطالعات ستراتیژیکی افغان و مسؤل مرکز فرهنگی دحق لاره  – جرمنی

****

همه ای علماء، فقها ومفسرین در این مورد متفق الری اند که : در جای که تصاویر ( موجودات ذی روح) موجود ویا آویزان باشند، خواندن نماز، درآن محل مکروه میباشد. ولی با وجود آن هم خللی در صحت نماز وارد نمی میګردد.

ادامه نوشته…

۱۳ جوزا
بدون دیدگاه

اینچه خوف است وچه بــــیم ؛ازمردم مظلوم ما

تاریخ  نشر  دوشنبه   سوم جون ۲۰۱۳ هالند

عبدالکریم(خشنود هروی کهد ستانی)

عبدالکریم(خشنود هروی کهد ستانی)

خطاب بهمه آنانیکه توانایی دفاع ازحقوق مِلَّت وکشورستمدیده داشته؛بنابرمنافع شخصی شان و داشتن روابط با ظالمان،غاصبان واشغالگران خادم خلق نبوده،از شرایط اختلاف افگنی و حکمفرمایی استفادهء سوء مینمایند.

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

مورخهء  ۱ / ۶ / ۲۰۱۳

شهر کییف – اوکرائین

***

اینچه خوف است وچه بــــیم ؛ازمردم مظلوم ما

***

ای قبیح !از بهرچه ؟ برخــــلق خیانت میکنی

بهرِآن اغــــــراض زشتت،این سیاست میکنی

ادامه نوشته…

۱۳ جوزا
۳دیدگاه

کنج تنهایی

تاریخ  نشر  دوشنبه   سوم جون ۲۰۱۳ هالند

نذیر ظفر

نذیر ظفر

کنج تنهایی

نوشته نذیر ظفر

لویزیانا

****

چو ازسرو خرامان دل گرفتم

از آن پس از محبان دل گرفتم

ادامه نوشته…