۲۴ ساعت

آرشیو ژانویه, 2021

17 ژانویه
۲دیدگاه

تنهایی

تاریخ نشر یکشنبه   ۲۸ جدی   ۱۳۹۹ –  ۱۷ جنوری ۲۰۲۱ هالند

رفت از‌ نظرم دیده به راهش نگران شد 

دل برده ای ما بود دل آرای جهان شد 

ادامه نوشته…

17 ژانویه
۳دیدگاه

ره راستی

تاریخ نشر یکشنبه   ۲۸ جدی   ۱۳۹۹ –  ۱۷ جنوری ۲۰۲۱ هالند

سخت است ره راستی اما به مسیر است
آسایش جان صدق بوَد زآنکه منیر است
16 ژانویه
۳دیدگاه

نایره ى فتنه

تاریخ نشر شنبه   ۲۷ جدی   ۱۳۹۹ –  ۱۶ جنوری ۲۰۲۱ هالند
با الهام از غزل زیبا و افشاگر
” توپ فتنه” اثر طبع گهر بار استادگرانمایه نور الله وثوق :
نایره ى فتنه
چشم دل تو ز گنه گشته کور
عاطفه از دیده ى تو گشته دور
16 ژانویه
۲دیدگاه

عاشقانه مى نویسم

تاریخ نشر شنبه   ۲۷ جدی   ۱۳۹۹ –  ۱۶ جنوری ۲۰۲۱ هالند

عاشقانه مى نویسم
غزل هاى غم پنهانى ام را
رُمان دیده ى بارانى ام را
15 ژانویه
۲دیدگاه

عالمِ تجسم ها

تاریخ نشر جمعه  ۲۶ جدی   ۱۳۹۹ –  ۱۵ جنوری ۲۰۲۱ هالند


برگ ها نمی جنبد ، از بهارِ خاموشی
عالمِ تجسم ها سر دچارِ خاموشی

ادامه نوشته…

15 ژانویه
۳دیدگاه

هویت گمشده ما ،ادامه فصل هشتم

تاریخ نشر جمعه  ۲۶ جدی   ۱۳۹۹ –  ۱۵ جنوری ۲۰۲۱ هالند

آنکه بر کند بیک حمله در قلعه طاق
آنکه بگشاد بیک تیر در ارگ زرنگ
                          ( فرخی سیستانی )
« هزار سال قبل شرایط آبادانی سیستان را چنین بر شمرده اند: “شرایط آبادانی سیستان بر سه بند بستن نهاده اند؛ بستن بند آب، بستن بند ریگ، و بستن بند مفسدان. هرگاه که این سه بند اندر سیستان بسته باشد، اندر همه عالم هیچ شهری به نعمت و خوشی سیستان نباشد و تا همی بستند چنین بود و چون ببندند چنین باشد.»
13 ژانویه
۳دیدگاه

قدیمیترین تصویرازکوچۀ دودالان هرات

تاریخ نشر چهار شنبه  ۲۴ جدی   ۱۳۹۹ –  ۱۳ جنوری ۲۰۲۱ هالند

ادامه نوشته…

10 ژانویه
۲دیدگاه

امید و پایداری

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۱ جدی   ۱۳۹۹ –  دهم  جنوری ۲۰۲۱ هالند

صلح امریکا و پاکسـتان بسـی ننگین بُوَد

سلطۀ طالب به میهن فاسـد و چرکین بُوَد

ادامه نوشته…

10 ژانویه
۲دیدگاه

رنج زنده گی

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۱ جدی   ۱۳۹۹ –  دهم  جنوری ۲۰۲۱ هالند

خدنگ تیر مژگانت شده این سینه ی تنگم
به خون آغشته شد چون لاله صحراست همرنگم

ادامه نوشته…

10 ژانویه
۲دیدگاه

چرا کردی

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۱ جدی   ۱۳۹۹ –  دهم  جنوری ۲۰۲۱ هالند

چرا کردی
نوشته محمدشریف نشاط
مرا محوِ دو چشمِ مست و آهویت چرا کردی
اسیـــرِ حلــقــۀ دامِ دو گیـسویت چرا کردی
09 ژانویه
۳دیدگاه

صبرو طاقت

تاریخ نشر شنبه  ۲۰ جدی   ۱۳۹۹ –  نهم  جنوری ۲۰۲۱ هالند

خدایا ! ملتى خونبار تاچند
بزیرِ چکمه ى اغیار تا چند
09 ژانویه
۱ دیدگاه

( حکومت موقت ) ؟؟!

تاریخ نشر شنبه  ۲۰ جدی   ۱۳۹۹ –  نهم  جنوری ۲۰۲۱ هالند

آه، سرزمین من تا کی می سوزی ومی سازی، طی بیش از نیم قرن نقاشان بی رحم سیاسی با وابسته گی وخود کامی با تو چگونه بازی های را انجام دادند؛ ودر این خطه مسوؤل خشونت، ترور، دهشت، بربریت، خون ریزی، بد بختی، فقر، بیکاری…کیا اند؟ هیچ گروپ و جریان خودرا ملامت نمیکند.
09 ژانویه
۳دیدگاه

( طمطراق )

تاریخ نشر شنبه  ۲۰ جدی   ۱۳۹۹ –  نهم  جنوری ۲۰۲۱ هالند

زنده باشی دوست من اندر شقاقم ساختی
وعده گاۀ صلح داشتم بی میثاقم ساختی
08 ژانویه
۳دیدگاه

گره در گره

تاریخ نشر جمعه  ۱۹ جدی   ۱۳۹۹ – هشتم  جنوری ۲۰۲۱ هالند

سروده یی از شادروان استاد صابر( هروی )

ارسالی : بانو زهره ( صابر هروی )

******

افتاده   در    میانه ی  ما   گفتگو    گره

الفت    گره   وفا    گره      و   آبرو   گره

ادامه نوشته…

07 ژانویه
۲دیدگاه

جام حُسن

تاریخ نشر  پنجشنبه  ۱۸ جدی   ۱۳۹۹ – هفتم  جنوری ۲۰۲۱ هالند

جام حُسن
چشمِ مستِ تو مرا دیوانه کرده ای نگار
تیرِ مژگانت به جانم خانه کرده ای نگار
05 ژانویه
۲دیدگاه

عطر رستن !

تاریخ نشر  سه شنبه  ۱۶ جدی   ۱۳۹۹ – پنجم   جنوری ۲۰۲۱ هالند

عطر رستن !
ازهـوایـت فصــل بــارانــم هـنـوز
عطــر رســتـن درگلستــانم هنوز
04 ژانویه
۲دیدگاه

سوز سخن

تاریخ نشر  دوشنبه  ۱۵ جدی   ۱۳۹۹ – چهارم  جنوری ۲۰۲۱ هالند
در قصۀ هر مدعی آواز نشسته
در زهد ریایی سبد آز نشسته
03 ژانویه
۲دیدگاه

باغ مژگان

تاریخ نشر  یکشنبه ۱۴ جدی   ۱۳۹۹ – سوم  جنوری ۲۰۲۱ هالند

باغ مژگان

نگاه سـرمه سا در باغ مژگان می کند بازی

بـرای صید دل با تیغ و پیکان می کند بازی

ادامه نوشته…

02 ژانویه
۲دیدگاه

شکایت

تاریخ نشر  شنبه ۱۳ جدی   ۱۳۹۹ – دوم  جنوری ۲۰۲۱ هالند

شکایت
جز بوی خون عطرِ گلى در چمن نماند
آتش گرفت گلاب و گلی یاسمن نماند
02 ژانویه
۲دیدگاه

امیدوار

تاریخ نشر  شنبه ۱۳ جدی   ۱۳۹۹ – دوم  جنوری ۲۰۲۱ هالند

امیدوار
نوشته نذیر ظفر
۲۰۲۱/۱/۱
روزی رسد که ماسک ز رخها بدر شود
واکسین کرونا همه جا مستقر شود
01 ژانویه
۲دیدگاه

عریانِ خوش لباس

تاریخ نشر جمعه ۱۲ جدی   ۱۳۹۹ – اول جنوری ۲۰۲۱ هالند

من دیده ام به چشمِ گنهکارِ خود دریغ !

از کعبه سوی میکده عریانِ خوش لباس

ادامه نوشته…

01 ژانویه
۲دیدگاه

سال نو مبارک

تاریخ نشر جمعه ۱۲ جدی   ۱۳۹۹ – اول جنوری ۲۰۲۱ هالند

سال نو مبارک

رسول پویان

عسل می بارد از دور لبانت

شراب قند فارسی در دهانت

ادامه نوشته…