۲۴ ساعت

03 فوریه
۲دیدگاه

عطر نسیم صبح

تاریخ نشر دوشنبه  ۱۴  دلو  ۱۳۹۸ – سوم  فبروری ۲۰۲۰ هالند

عطر نسیم صبح

و صبح که می شود

افتاب صداقت دوست داشتن

ادامه نوشته…

04 آگوست
۱ دیدگاه

ای شهسوار نفس هایم

تاریخ نشر  یکشنبه   ۱۳  اسد  ۱۳۹۸ –  چهارم  آگست ۲۰۱۹ هالند

ای شهسوار نفس هایم
ای نگویش درونم که رج به رج خون من راه میروی

به گوشم بلند تر فریاد بزن

ادامه نوشته…

29 ژوئن
۳دیدگاه

کنار ساحل

تاریخ نشر شنبه هشتم  سرطان  ۱۳۹۸ – ۲۹ جون  ۲۰۱۹ هالند

کنار ساحل

محترمه خانم انجینر شکریه عزیز

دریا کنار ساحل عریان نشسته است

چشمان خود دریده و حرمت شکسته است

ادامه نوشته…

02 ژوئن
۲دیدگاه

گریه شاید !!!

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۲ جوزا ۱۳۹۸ –  دوم جون  ۲۰۱۹ هالند

گریه شاید !!!

محترمه خانم شکریه عزیز

گریه شاید زبان ضعف باشد !

شاید کودکانه شاید بی غرور…

ادامه نوشته…

18 می
۲دیدگاه

پیامد وضع سیاسی مردم ما دررابطه صلح

تاریخ نشر شنبه ۲۸ ثور ۱۳۹۸ – ۱۸ می ۲۰۱۹ هالند

دوستان عزیز !

این مقاله دوهفته قبل رسیده بود و نظر به طویل بودن آن و وضع صحی ام اکنون نشر نمودم و از دوستان تقاضا میکنم که نوشته هایشان از یک ورق A4 بیشتر نباشد و اگر طویل بود باید هفته ها انتظار بکشند .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

***************

 پیامد وضع سیاسی مردم ما دررابطه صلح وشورای لویه جرگه صلح
نوشتۀ : محترمه انجینر شکریه عزیز
صلح چیست:
صلح در لغت به معنای سازش و ضد فساد و ازبین بردن نفرت است. این واژه در علوم سیاسی به معنای آرامش و امنیت عمومی در کشور است. 
05 می
۲دیدگاه

عشق وسجود

تاریخ نشر  یکشنبه ۱۵ ثور ۱۳۹۸ – پنجم  می ۲۰۱۹ هالند

عشق وسجود

محترمه خانم  شکریه  عزیز 
**********
در گذر گاه خیالم هوس روی تو بود
 مهر اندیشان همه دانند در عشق و سجود
02 می
۲دیدگاه

نقش کمرنگ زنان در آوردن صلح پایدار

تاریخ نشر پنجشنبه  ۱۲ ثور ۱۳۹۸ – دوم  می ۲۰۱۹ هالند

نقش کمرنگ زنان در آوردن صلح پایدار

نوشتۀ : محترمه خانم شکریه عزیز 
**********
اجتماع بشری ترکیبی از جنسیتهای مرد وزن است، هیچ انسانی بدو ن موجودیت زن به دنیا زاده نمی شود، هیچ مردی بدون تربیت وآغوش مادری رشد نمی تواند.
28 آوریل
۲دیدگاه

درخانه دوست

تاریخ نشر یکشنبه  هشتم  ثور ۱۳۹۸ –  ۲۸ – اپریل ۲۰۱۹ هالند

درخانه دوست

محترمه خانم شکریه عزیز
یک عمر نشستیم و ندیدیم ثمر
از قافله دوریم و نرفتیم سفر

ادامه نوشته…

26 آوریل
۳دیدگاه

نیاز مبرم مردم افغانستان صلح است

تاریخ نشر جمعه ششم  ثور ۱۳۹۸ –  ۲۶ – اپریل ۲۰۱۹ هالند

نیاز مبرم مردم افغانستان صلح است:

تقدیم کننده : محترمه خانم شکریه عزیز
صلح چیست:
صلح در لغت به معنای سازش و ضد فساد و ازبین بردن نفرت است. این واژه در علوم سیاسی به معنای آرامش و امنیت عمومی در کشور است.