۲۴ ساعت

آرشیو 'اشعار'

24 ژانویه
۱ دیدگاه

خصم وطن

تاریخ نشر  یکشنبه  پنجم  دلو   ۱۳۹۹ –  ۲۴ جنوری ۲۰۲۱ هالند

چند ای خصم بسوزد وطن از بیدادت
شرم بادا به تو از این همه استبدادت

ادامه نوشته…

24 ژانویه
۱ دیدگاه

لاله در شعر فارسی

تاریخ نشر  یکشنبه  پنجم  دلو   ۱۳۹۹ –  ۲۴ جنوری ۲۰۲۱ هالند

به ادامه گذشته

چند نمونه از لاله در شعرحافظ که با خوشی پیوند دارند. اما چنان که بعد تر می بینیم، با توجه به درونمایۀ غزل دیگری، لاله برای حافظ، سخنگوی شهیدان خونین کفن شده است.

ادامه نوشته…

24 ژانویه
۱ دیدگاه

( آنچه بود )

تاریخ نشر  یکشنبه پنجم  دلو  ۱۳۹۹ –  ۲۳ جنوری ۲۰۲۱ هالند

( آنچه بود )

‎ما به عصری زنده گانی کرده ایم

‎که   قلم   پا بسته ی   زنجیر   بود

ادامه نوشته…

23 ژانویه
۲دیدگاه

مناظرۀ تار و کاغذ پران

تاریخ نشر  شنبه چهارم  دلو   ۱۳۹۹ –  ۲۳ جنوری ۲۰۲۱ هالند
تقدیم به دوستان کاغذ پران باز:
مناظرۀ تار و کاغذ پران
یک روز تار شیشه به کاغذ پران گفت
ای کاغذ قشنگ ز تو آسمان شگفت
22 ژانویه
۲دیدگاه

لاله در شعر فارسی

تاریخ نشرجمعه  سوم  دلو   ۱۳۹۹ –  ۲۲ جنوری ۲۰۲۱ هالند

اهداء

برگهای این کتاب را برای آنانی اهداء مینمایم که زنده گی لاله گونه یافتند و پرپر شدند.

به آنانی اهداء مینمایم که روزگار جفاکار و چرخ های ستمکار، داغ بر دل ایشان نهاده است.

به نظر من دل داغدار صفا، همدل وهمراز و همنشینی بهتر از لالۀ داغدار نیافته است. راز و رمزش را از این همدلی می توان به دست آورد.

ادامه نوشته…

22 ژانویه
۲دیدگاه

طغیان

تاریخ نشر جمعه  سوم  دلو   ۱۳۹۹ –  ۲۲ جنوری ۲۰۲۱ هالند

تاکه خون در رگِ انسان بتن جان دارد
زندگی با همه این دغدغه جریان دارد
21 ژانویه
۲دیدگاه

تپهء پغمــان 

تاریخ نشر پنجشنبه  دوم دلو   ۱۳۹۹ –  ۲۱ جنوری ۲۰۲۱ هالند

تپهء پغمــان 

شـبـی مهـتـابـی وتـپــهء پغـمــان

بـدیــدم مـاهــرخ زیبــا وخــنــدان

ادامه نوشته…

19 ژانویه
۳دیدگاه

آزمون وفا

تاریخ نشر سه شنبه  ۳۰ جدی   ۱۳۹۹ –  ۱۹ جنوری ۲۰۲۱ هالند

سروده ناهمگون بنده حقیر ملهم از  غزل  پربار  شاعر سخن پرداز  رهی ( معیری)

عمری به رنج و درد و تعب گرچه ساختیم

لیکن  به  پاس  شرط  ادب  خود ،  نباختیم

ادامه نوشته…

18 ژانویه
۳دیدگاه

بلبل عشق و طرب

تاریخ نشر دوشنبه   ۲۹ جدی   ۱۳۹۹ –  ۱۸ جنوری ۲۰۲۱ هالند

نـوا از سـیـنــۀ آتـشـفـزای نی زنــد فـوران

نیستان آتـشی افروخته گویی در دل دوران

ادامه نوشته…

18 ژانویه
۴دیدگاه

ذوق حضور

تاریخ نشر دوشنبه   ۲۹ جدی   ۱۳۹۹ –  ۱۸ جنوری ۲۰۲۱ هالند

سحردمید وشبِ تار، کی بروزنشست ؟

کجا بدیده ی ما نورِ دلفروز نشست ؟ 

ادامه نوشته…

17 ژانویه
۴دیدگاه

چشمان قشنگ

تاریخ نشر یکشنبه   ۲۸ جدی   ۱۳۹۹ –  ۱۷ جنوری ۲۰۲۱ هالند

دوچشمان قشنگت کرده ام زار

دوابرویت مـرا کـردست بیـمـار

ادامه نوشته…

17 ژانویه
۲دیدگاه

تنهایی

تاریخ نشر یکشنبه   ۲۸ جدی   ۱۳۹۹ –  ۱۷ جنوری ۲۰۲۱ هالند

رفت از‌ نظرم دیده به راهش نگران شد 

دل برده ای ما بود دل آرای جهان شد 

ادامه نوشته…

17 ژانویه
۳دیدگاه

ره راستی

تاریخ نشر یکشنبه   ۲۸ جدی   ۱۳۹۹ –  ۱۷ جنوری ۲۰۲۱ هالند

سخت است ره راستی اما به مسیر است
آسایش جان صدق بوَد زآنکه منیر است
16 ژانویه
۳دیدگاه

نایره ى فتنه

تاریخ نشر شنبه   ۲۷ جدی   ۱۳۹۹ –  ۱۶ جنوری ۲۰۲۱ هالند
با الهام از غزل زیبا و افشاگر
” توپ فتنه” اثر طبع گهر بار استادگرانمایه نور الله وثوق :
نایره ى فتنه
چشم دل تو ز گنه گشته کور
عاطفه از دیده ى تو گشته دور
16 ژانویه
۲دیدگاه

عاشقانه مى نویسم

تاریخ نشر شنبه   ۲۷ جدی   ۱۳۹۹ –  ۱۶ جنوری ۲۰۲۱ هالند

عاشقانه مى نویسم
غزل هاى غم پنهانى ام را
رُمان دیده ى بارانى ام را
15 ژانویه
۲دیدگاه

عالمِ تجسم ها

تاریخ نشر جمعه  ۲۶ جدی   ۱۳۹۹ –  ۱۵ جنوری ۲۰۲۱ هالند


برگ ها نمی جنبد ، از بهارِ خاموشی
عالمِ تجسم ها سر دچارِ خاموشی

ادامه نوشته…

10 ژانویه
۲دیدگاه

امید و پایداری

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۱ جدی   ۱۳۹۹ –  دهم  جنوری ۲۰۲۱ هالند

صلح امریکا و پاکسـتان بسـی ننگین بُوَد

سلطۀ طالب به میهن فاسـد و چرکین بُوَد

ادامه نوشته…

10 ژانویه
۲دیدگاه

رنج زنده گی

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۱ جدی   ۱۳۹۹ –  دهم  جنوری ۲۰۲۱ هالند

خدنگ تیر مژگانت شده این سینه ی تنگم
به خون آغشته شد چون لاله صحراست همرنگم

ادامه نوشته…

10 ژانویه
۲دیدگاه

چرا کردی

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۱ جدی   ۱۳۹۹ –  دهم  جنوری ۲۰۲۱ هالند

چرا کردی
نوشته محمدشریف نشاط
مرا محوِ دو چشمِ مست و آهویت چرا کردی
اسیـــرِ حلــقــۀ دامِ دو گیـسویت چرا کردی
09 ژانویه
۳دیدگاه

صبرو طاقت

تاریخ نشر شنبه  ۲۰ جدی   ۱۳۹۹ –  نهم  جنوری ۲۰۲۱ هالند

خدایا ! ملتى خونبار تاچند
بزیرِ چکمه ى اغیار تا چند
09 ژانویه
۳دیدگاه

( طمطراق )

تاریخ نشر شنبه  ۲۰ جدی   ۱۳۹۹ –  نهم  جنوری ۲۰۲۱ هالند

زنده باشی دوست من اندر شقاقم ساختی
وعده گاۀ صلح داشتم بی میثاقم ساختی
08 ژانویه
۳دیدگاه

گره در گره

تاریخ نشر جمعه  ۱۹ جدی   ۱۳۹۹ – هشتم  جنوری ۲۰۲۱ هالند

سروده یی از شادروان استاد صابر( هروی )

ارسالی : بانو زهره ( صابر هروی )

******

افتاده   در    میانه ی  ما   گفتگو    گره

الفت    گره   وفا    گره      و   آبرو   گره

ادامه نوشته…

07 ژانویه
۲دیدگاه

جام حُسن

تاریخ نشر  پنجشنبه  ۱۸ جدی   ۱۳۹۹ – هفتم  جنوری ۲۰۲۱ هالند

جام حُسن
چشمِ مستِ تو مرا دیوانه کرده ای نگار
تیرِ مژگانت به جانم خانه کرده ای نگار
05 ژانویه
۲دیدگاه

عطر رستن !

تاریخ نشر  سه شنبه  ۱۶ جدی   ۱۳۹۹ – پنجم   جنوری ۲۰۲۱ هالند

عطر رستن !
ازهـوایـت فصــل بــارانــم هـنـوز
عطــر رســتـن درگلستــانم هنوز
04 ژانویه
۲دیدگاه

سوز سخن

تاریخ نشر  دوشنبه  ۱۵ جدی   ۱۳۹۹ – چهارم  جنوری ۲۰۲۱ هالند
در قصۀ هر مدعی آواز نشسته
در زهد ریایی سبد آز نشسته