۲۴ ساعت

آرشیو 'اشعار'

10 مارس
۴دیدگاه

ظاهر ساختگی

تاریخ نشر جمعه ۱۹حوت ۱۴۰۱– دهم  مارچ ۲۰۲۳ هالند

روزکی چند درین دیر پر از جوش و خروش
آمدم تا چه بریزد به قدح باده فروش
08 مارس
۳دیدگاه

هوای تازه

تاریخ نشر چهارشنبه ۱۷حوت ۱۴۰۱– هشتم  مارچ ۲۰۲۳ هالند

بیا تا غرق رویاهای خود سازیم عوالم را

دهـیم پـرداز زیـبـا تـر تصاویـر منجـم را

ادامه نوشته…

06 مارس
۲دیدگاه

چرخ گردون 

تاریخ نشر دوشنبه ۱۵حوت ۱۴۰۱– ششم  مارچ ۲۰۲۳ هالند

به غربت تن جدا جانم جدا سوخت 
به درد و غصه و جور و جفا سوخت 
06 مارس
۲دیدگاه

تاج عشق و دوستی

تاریخ نشر دوشنبه ۱۵حوت ۱۴۰۱– ششم  مارچ ۲۰۲۳ هالند

نـالۀ خـامـوش دل گـوش نـوا را کـر کند

جیغ فـردا داد و فـریاد سکوت از بر کند

ادامه نوشته…

04 مارس
۴دیدگاه

قمری لب خموشان

تاریخ نشر شنبه ۱۳حوت ۱۴۰۱– چهارم  مارچ ۲۰۲۳ هالند

خوی و خواص تانرا آتش مزاج دیدم
واین فقر و جهل هردو در امتزاج دیدم
03 مارس
۲دیدگاه

شاهین اندیشه

تاریخ نشر جمعه ۱۲حوت ۱۴۰۱– سوم مارچ ۲۰۲۳ هالند

نبـض هـسـتی ذرگان را در تکاپـو آورد

ارتعاشی، جنبشی در هـرشش سـو آورد

ادامه نوشته…

02 مارس
۴دیدگاه

دل بیقرار

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۱حوت ۱۴۰۱– دوم مارچ ۲۰۲۳ هالند

محمد اسحاق ثنا

ریچموند – کانادا

۲۰۰۷

دل بیقرار

شبی زروی کرم در کنار من باشی

دوای  درد غم و روزگار من باشی

ادامه نوشته…

01 مارس
۳دیدگاه

اوغایتا ( انوقت ها )

تاریخ نشر چهار شنبه دهم حوت ۱۴۰۱– اول مارچ ۲۰۲۳ هالند


خلایـــــــق با وفا بــــودند اوغایتا

همـــــگی با صـــفا بودند اوغایتا

ادامه نوشته…

01 مارس
۳دیدگاه

باور فردا !

تاریخ نشر چهار شنبه دهم  حوت ۱۴۰۱– اول مارچ ۲۰۲۳ هالند

آن چـه دیـدی بوطن باد صبا راست بـگو
چـقدر درد وغم وغصه درآنجــاست بــگو
28 فوریه
۲دیدگاه

کتاب زندگانی

تاریخ نشر سه شنبه نهم  حوت ۱۴۰۱– ۲۸ فبروری ۲۰۲۳ هالند

کـتـاب زنـدگانی پـر ز ارث دور پـیـشـیـن است

نقوش کلک تاریـخ و تمدن بـس که رنگین است

ادامه نوشته…

26 فوریه
۲دیدگاه

سیه چالۀ جنگ

تاریخ نشر یکشنبه هفتم  حوت ۱۴۰۱– ۲۶ فبروری ۲۰۲۳ هالند

مگـر بـه تار عـدم پای زندگی بند است

که داستان سیه چاله پرچون وچند است

ادامه نوشته…

25 فوریه
۲دیدگاه

بهار آینده 

تاریخ نشر شنبه ششم  حوت ۱۴۰۱– ۲۵ فبروری ۲۰۲۳ هالند

بینم که نو بهار چه می آورد پدید 
این فصل خوشگوار چه می آورد پدید 
25 فوریه
۲دیدگاه

” دری”

تاریخ نشر شنبه ششم  حوت ۱۴۰۱– ۲۵ فبروری ۲۰۲۳ هالند

صبحِ محشر ، حرفِ یزدانت دری 
روحِ پیکر ، لوحِ ایمانت دری 
24 فوریه
۲دیدگاه

گـل لـبـخـنــد !

تاریخ نشر جمعه پنجم حوت ۱۴۰۱– ۲۴ فبروری ۲۰۲۳ هالند

نــغمــۀ عشــق مــرا بـــا گــل لـبــخـنــد ببر
عطـرنرگس گل صبحـانه دوسه چـنـد ببر
22 فوریه
۲دیدگاه

زبان مادری

تاریخ نشر چهار شنبه سوم حوت ۱۴۰۱– ۲۲ فبروری ۲۰۲۳ هالند

بس که فارسی لعل نوشین غزل شیرین کند

مصـرع و بـیت و قـوافی را عـبیرآگین کند

ادامه نوشته…

20 فوریه
۲دیدگاه

دل تنها

تاریخ نشر دوشنبه اول حوت ۱۴۰۱– ۲۰ فبروری ۲۰۲۳ هالند

زندگی را در درون خـویشتن پیدا کنید

قدرت ذرات هستی را در آن معنا کنید

ادامه نوشته…

19 فوریه
۱ دیدگاه

کج

تاریخ نشر یکشنبه ۳۰ دلو ۱۴۰۱– ۱۹ فبروری ۲۰۲۳ هالند

پا نهادم در جهان دیدم همه رفتار کج
راه کج، هم جاده کج، هم کوچه و بازار کج
17 فوریه
۲دیدگاه

پارسی دری:

تاریخ نشر جمعه ۲۸ دلو ۱۴۰۱– ۱۷ فبروری ۲۰۲۳ هالند

ای پارسی دری چه شیرین عسلی تو
در فطرت هرشعر روان غزلی تو
17 فوریه
۲دیدگاه

سخن عشق

تاریخ نشر جمعه ۲۸ دلو ۱۴۰۱– ۱۷ فبروری ۲۰۲۳ هالند

نجوای دل بوقت سحرگوش می کنم

درد و غـم زمانـه فـراموش می کنم

ادامه نوشته…

14 فوریه
۲دیدگاه

خشم انسان و طبیعت

تاریخ نشرسه شنبه ۲۵ دلو ۱۴۰۱– ۱۴ فبروری ۲۰۲۳ هالند

در نهــاد زنـدگانـی آتـشــی افـروختند

درحقیقت ژرفـنای زنـدگی را سوختند

ادامه نوشته…

13 فوریه
۱ دیدگاه

میهن

تاریخ نشر دوشنبه ۲۴ دلو ۱۴۰۱– ۱۳ فبروری ۲۰۲۳ هالند

ز درد و سوز و سودایت پریشان میشوم میهن 
اگر شادت ببینم شاد و خندان میشوم میهن 
11 فوریه
۲دیدگاه

چشم تکامل

تاریخ نشر شنبه ۲۲ دلو ۱۴۰۱– ۱۱ فبروری ۲۰۲۳ هالند

کشیدم لحظه هـای عشـق را در قاب رویایی

نهـادم در مـیـان شــور و شـوق حـال تنهایی

ادامه نوشته…

10 فوریه
۲دیدگاه

انقلابی

تاریخ نشر جمعه ۲۱ دلو ۱۴۰۱– دهم  فبروری ۲۰۲۳ هالند

ما همیشه چشم غافل داشتیم
آتشی را آب می پنداشتیم
07 فوریه
۲دیدگاه

یک بام و دوهوا

تاریخ نشر سه شنبه ۱۸ دلو ۱۴۰۱– هفتم  فبروری ۲۰۲۳ هالند

یک بام و دوهوا شده تا چیره درجهان

طالـب بدیـل دیموکـراسـی شـده در آن

ادامه نوشته…

07 فوریه
۲دیدگاه

چرخ زندگی

تاریخ نشر سه شنبه ۱۸ دلو ۱۴۰۱– هفتم  فبروری ۲۰۲۳ هالند

این چرخ زندگی پر از حیله گر مدام 
یکسو نهاده دانه و یک سو نهاده دام