۲۴ ساعت

آرشیو 'اشعار'

13 اکتبر
۲دیدگاه

آیین عشق

تاریخ  نشر چهار شنبه  ۲۱ میزان  ۱۴۰۰–  ۱۳  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

دلی که بادلی ازروی صدق پیوند است

به اصل ارزش عهـد و وفـا پـابند است

ادامه نوشته…

10 اکتبر
۱ دیدگاه

خزان

تاریخ  نشر یکشنبه  ۱۸ میزان  ۱۴۰۰–  دهم  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

باد خزان وزید و گلستان خراب شد
صحن چمن مکدر و بی آب و تاب شد
09 اکتبر
۲دیدگاه

کندز !

تاریخ  نشر شنبه  ۱۷ میزان  ۱۴۰۰–  نهم  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

هموطنان عزیز با آنکه همه در غم وطن با اندوه بزرگ بسر میبریم بازهم حادثۀ دلخراش ولایت کندز خانواده ها را سوگوار ساخت و همه را متاثر.
برای شهیدان این حادثه، بهشت برین میخواهیم و برای هموطنان عزیز و فامیل های محترم شان تسلیت میگویم
کندز !
چه دلهـا گشته انــد گـریان کندز
که خون جاریست دردامان کندز
07 اکتبر
۴دیدگاه

(بیگانگی‌)

تاریخ  نشر پنجشنبه ۱۵ میزان  ۱۴۰۰–  هفتم  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

دلم رسته‌ ست از  بیگانه گی ها

تنم خسته ست  از ویرانه گی ‌ها

ادامه نوشته…

05 اکتبر
۳دیدگاه

دوزخ وحشت

تاریخ  نشر سه شنبه ۱۳ میزان  ۱۴۰۰–  پنجم  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

بزم نشاط و شعـر و ترانـه خـراب گشت

آتش به جان مطرب وچنگ ورباب گشت

ادامه نوشته…

03 اکتبر
۲دیدگاه

طالب میهنفروش

تاریخ  نشر یکشنبه ۱۱ میزان  ۱۴۰۰–  سوم  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

این وطن ما بُود ، صوبهِ پنجاب نیست
فکر بکن بیخرد ، ملت ما خواب نیست
02 اکتبر
۲دیدگاه

ازاین آزادگی

تاریخ  نشر شنبه دهم میزان  ۱۴۰۰–  دوم  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

بیا باغ وطن را پرثمرکن
وطن فارغ زهرخوف وخطرکن
02 اکتبر
۲دیدگاه

نغمۀ دل

تاریخ  نشر شنبه دهم میزان  ۱۴۰۰–  دوم  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

که تا دو چـشم وفـاکیش یار دل ساقی است

هماره دردل جان عشق وعاشقی باقی است

ادامه نوشته…

01 اکتبر
۴دیدگاه

( مجنون بید )

تاریخ  نشر جمعه نهم  میزان  ۱۴۰۰–  اول اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

دلِ صد پاره دارم مرهمش کو
طبیب بزم عشق و همدمش کو
01 اکتبر
۳دیدگاه

( روزی )

تاریخ  نشر جمعه نهم  میزان  ۱۴۰۰–  اول اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

می‌ رسد  روزیکه  شام تیره گی‌ آخر  شود

آفتاب از نو بتابد ، روشن این خاور شود

ادامه نوشته…

01 اکتبر
۲دیدگاه

شهر بی پرسان 

تاریخ  نشر جمعه نهم  میزان  ۱۴۰۰–  اول اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

وای با‌تیر غضب پاره مکن قلبی کسی 
شرم از بنده کن و ترس هم از داد رسی 
25 سپتامبر
۲دیدگاه

دشمن زن:

تاریخ  نشر شنبه  سوم  میزان  ۱۴۰۰– ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱ هالند

ای دشمن زن گنده بوَد مغز سرت
چون نالۀ زن را نشنید گوش کرت
25 سپتامبر
۳دیدگاه

( زنده به گور تا بستن مکتب  )

تاریخ  نشر شنبه  سوم  میزان  ۱۴۰۰– ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱ هالند

( زنده به گور تا بستن مکتب  )

گه بنام   شرع  و دینم  سنگ باران میکنی

گاه   توهینم  به  امر  نهی  و  قرآن میکنی

ادامه نوشته…

25 سپتامبر
۲دیدگاه

رهبران دالر

تاریخ  نشر شنبه  سوم  میزان  ۱۴۰۰– ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱ هالند

 

رهبران دالر

با رهبران دالـر و پول اعتماد نیست

دیگـر تجـارتی بـه اسـم جهـاد نیست

ادامه نوشته…

24 سپتامبر
۲دیدگاه

پرواز کبوتران !

تاریخ  نشر جمعه  دوم  میزان  ۱۴۰۰– ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱ هالند

پـــــرواز کـــبــوتـــــران هـمـــدل
آیـیـنـۀ مهـر و همصداییست
23 سپتامبر
۲دیدگاه

( آزاده گی )

تاریخ  نشر پنجشنبه اول میزان  ۱۴۰۰– ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱ هالند

تسلیم تبهکاران برما نبود  آسان

مداح ریا کاران  بر ما نبود آسان

ادامه نوشته…

21 سپتامبر
۲دیدگاه

مقاومت

تاریخ  نشر سه شنبه ۳۰ سنبله  ۱۴۰۰– ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱ هالند

مقاومت
عشق در اوج قیامست مرا
بعد ازین باده بجامست مرا
21 سپتامبر
۲دیدگاه

( شیطان پرستان )

تاریخ  نشر سه شنبه ۳۰ سنبله  ۱۴۰۰– ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱ هالند

لعن بردسته ها و لشکر تان

تف و نفرین به فکر و باور تان

ادامه نوشته…

20 سپتامبر
۲دیدگاه

مرا تو زندانی صدا کن 

تاریخ  نشر دوشنبه  ۲۹ سنبله  ۱۴۰۰– ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱ هالند

مرا زین بعد تو زندانی صدا کن 
گرفتاری پریشانی صدا کن 
20 سپتامبر
۲دیدگاه

آزادی زنان

تاریخ  نشر دوشنبه  ۲۹ سنبله  ۱۴۰۰– ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱ هالند

آزادی زنـان وطــن افـتــخـار ماسـت

کسب حقوق حقۀ زن ها شعار ماست

ادامه نوشته…

19 سپتامبر
۲دیدگاه

دختران وطنم !

تاریخ  نشر یکشنبه  ۲۸ سنبله  ۱۴۰۰– ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱ هالند

دخت افغــان ز چـه رو باز تو در بند شدی
پابه زنجیرفرامـین وسخنهای ناپسند شدی
19 سپتامبر
۲دیدگاه

( ابهت ما )

تاریخ  نشر یکشنبه  ۲۸ سنبله  ۱۴۰۰– ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱ هالند

به  هر کجای جهان‌ مفتخر اصالت ماست

زبانزد همه پیر و جوان نجابت  ماست

ادامه نوشته…

16 سپتامبر
۳دیدگاه

ازدست ملا شد

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۲۵ سنبله  ۱۴۰۰– ۱۶  سپتامبر ۲۰۲۱ هالند

ازدست ملا شد
این کشور بیچاره که در بند بلا شد
از دست ملا شد
افسانهِ دنیا به قتال و به جفا شد
از دست ملا شد
15 سپتامبر
۲دیدگاه

خطاب به همسایگان

تاریخ  نشر چهارشنبه  ۲۴ سنبله  ۱۴۰۰– ۱۵  سپتامبر ۲۰۲۱ هالند

توطئۀ قطر وطن را خراب کرد

بـا نقـشـۀ سـیا وقـایع شـتاب کرد

ادامه نوشته…

13 سپتامبر
۴دیدگاه

اشک هم نیست:

تاریخ  نشر  دوشنبه  ۲۲ سنبله  ۱۴۰۰– ۱۳  سپتامبر ۲۰۲۱ هالند

اشک هم نیست کمی این غم ما را ببرَد
آه تف بسته کجا ماتم ما را ببرد