۲۴ ساعت

آرشیو آگوست, 2015

26 آگوست
۴دیدگاه

بـاده ای ناب است در لعل لبانت لب به لب

تاریخ نشر چهار شبه چهارم سنبله  ۱۳۹۴ – ۲۶ آگست  ۲۰۱۵ هالند

شعر سرخ

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

************

احمد محمود امپراطور

کابل/افغانستان

محترم احمد محمود امپراطور

محترم احمد محمود امپراطور

بــــاده ای ناب است در لعــل لبانت لب به لب

سکر می دارد لب و کـــــام و  زبانت لب به لب

ادامه نوشته…

25 آگوست
۶دیدگاه

توفان به خشم آمد و غوغا افتاد

تاریخ نشرسه شبه سوم سنبله  ۱۳۹۴ – ۲۵ آگست  ۲۰۱۵ هالند

شهاب سادات

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

*********

زیبا صنمی به دام دریا افتاد

توفان به خشم آمد و غوغا افتاد

ادامه نوشته…

25 آگوست
۱ دیدگاه

قیل وقال

تاریخ نشرسه شبه سوم سنبله  ۱۳۹۴ – ۲۵ آگست  ۲۰۱۵ هالند

قیل وقال

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

*********

قیل وقال

روزی شود که بر تو دعایم اثر کند

مانندِ من ترا به جهان بی پدر کند

ادامه نوشته…

25 آگوست
۲دیدگاه

دلت آتش گرفته بى قرار ست

تاریخ نشرسه شبه سوم سنبله  ۱۳۹۴ – ۲۵ آگست  ۲۰۱۵ هالند

دلت آتش کرفته

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

**********

درونِ سینه ات غم بى شمارست

دلت آتش گرفته بى قرار ست

ادامه نوشته…

25 آگوست
۷دیدگاه

گل زباغ کیست تا اینگونه حاصل شد قریب

تاریخ نشرسه شبه سوم سنبله  ۱۳۹۴ – ۲۵ آگست  ۲۰۱۵ هالند

امپراطور307

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

********

احمد محمود امپراطور

کابل/افغانستان

محترم احمد محمود امپراطور

محترم احمد محمود امپراطور

گل ز بــــاغ کیست تا اینــــگونه حاصل شد قریب

بخت خواب آلــود با خون خورده بسمل شد قریب

ادامه نوشته…

24 آگوست
۲دیدگاه

مادرِ گلگون گفن

تاریخ نشر دوشبه دوم سنبله  ۱۳۹۴ – ۲۴ آگست  ۲۰۱۵ هالند

گلگون کفن

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

**********

در درونِ میهنم لختِ جگر آتش گرفت
نورِ چشمِ مادر و دستِ پدرآتش گرفت

ادامه نوشته…

24 آگوست
۶دیدگاه

انواع اشک

تاریخ نشر دوشبه دوم سنبله  ۱۳۹۴ – ۲۴ آگست  ۲۰۱۵ هالند

اشکها

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

**********

انواع اشک

سید همایون شاه ” عالمی”

بیست چهارم اگست دوهزار و پانزدهم میلادی

کابل، افغانستان

طفلکی گریان بکند بهرِ شیر

اشک ندارد چو ندارد نفیر

ادامه نوشته…

24 آگوست
۴دیدگاه

دادم از دست آنچه را باید نمیـدادم ز دست

تاریخ نشر دوشبه دوم سنبله  ۱۳۹۴ – ۲۴ آگست  ۲۰۱۵ هالند

شعر جدید

احمد محمود امپراطور

افغانستان

محترم احمد محمود امپراطور

محترم احمد محمود امپراطور

صبحِ هستی در لبــــاسِ فقرِ ما محرم نشد

در دلِ آفت پرستـــــم بوی گــل مرهم نشد

ادامه نوشته…

24 آگوست
۱ دیدگاه

ما وادامۀ شرارتها ی پاکستان

تاریخ نشر دوشبه دوم سنبله  ۱۳۹۴ – ۲۴ آگست  ۲۰۱۵ هالند

پاکستان قسمت سوم

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

********

محترم دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی

محترم دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی

مواضع و راه های حل: 

          قاطبۀ ملت ما مسلمان اند و الله تعالی بنده های نیکو خویش را بیشتر می ازماید. برماست تا بدون ناامیدی ادای رسالت نموده و به صورت دوامدار در  راه حق،  وطن و مردم  و تحقق اهداف  راستین و عالی اسلامی خویش کار نموده و به  پیروزی حق بر باطل ایمان داشته باشیم.

ادامه نوشته…

24 آگوست
۱ دیدگاه

جنگ

تاریخ نشر دوشبه دوم سنبله  ۱۳۹۴ – ۲۴ آگست  ۲۰۱۵ هالند

جنگ

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

******

سالها دروطنم جنگ حکومت کرده

حاکمان ظلم وجفایی به رعیت کرده

ادامه نوشته…

23 آگوست
۲دیدگاه

ما و ادامۀ شرارتهای پاکستان

تاریخ نشر یکشبه اول سنبله  ۱۳۹۴ – ۲۳ آگست  ۲۰۱۵ هالند

پاکستان قسمت دوم

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

********

محترم دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی

محترم دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی

اصطلاح جاسوس و نوکر اجنبی هم  ازین تذکر عام مستثنی نیست.   

جاسوس  با فهم کلاسیک یک مفهوم منفی بوده و به شخص  اطلاق می شد  که با مخفی کاری و عمل خلاف نورمهای اخلاقی و خلاف وطندوستی در خدمت منافع و مصالح اجنبی و دشمن  قرار گرفته و به  صورت سِری  با دادن اسرار کشور و یا برای تحقق تطبیق برنامه های دشمن کار میکند و ازین بابت امتیازات مادی به دست می آورد. 

ادامه نوشته…

23 آگوست
۱۰دیدگاه

گلباران

تاریخ نشر یکشبه اول سنبله ۱۳۹۴ – ۲۳ آگست  ۲۰۱۵ هالند

محترم قیوم بشیر

محترم قیوم بشیر

سروده ای از گذشته ها که با تغییرات و اضافاتی  اینک به دوست شاعرم  جناب حسن شاه فروغ و سایر دوستان همدل

تقدم میگردد.

قیوم بشیر

ملبورن – استرالیا

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

**************

گلباران 1

ادامه نوشته…

22 آگوست
۲دیدگاه

ما و ادامۀ شرارتهای پاکستان

تاریخ نشر شبه ۳۱ اسد ۱۳۹۴ – ۲۲ آگست  ۲۰۱۵ هالند

پاکستان

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

********

محترم دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی

محترم دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی

حوادث چار دهۀ اخیر که اکثریت مردم ما  آن را به چشم سر دیدند مردم  ما را  و لو به قیمت گزاف  اما حد اقل  تجربه کار و آبدیده کرد. (اگر خانه سوخت اقلاً دیوار هایش  پُخته شد.).  کشور و مردم ما  اعمال و کردار افراد، اشخاص، گروه ها،  احزاب سیاسی و حاکمیت های مختلف  را همراه با روش ها و عمل کرد های  همسایه های دور و نزدیک،  دوستان و دشمنان به شمول دشمنان در لباس دوست را  تجربه کردند و حد اقل با دادن قربانی های بزرگ  جهان دیده،  تجربه کار و آبدیده شدند.

ادامه نوشته…

22 آگوست
۱ دیدگاه

شعر ( کلام سِحر)

تاریخ نشر شبه ۳۱ اسد ۱۳۹۴ – ۲۲ آگست  ۲۰۱۵ هالند

محترم محمد عزیز(عزیزی)

محترم محمد عزیز(عزیزی)

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

********

شعر ( کلام سِحر)

محمد عزیز( عزیزی ) 

 **************

شعر آن بود که خفته دلی را خبر کنـد

خیزد زخواب غفلت وعزمِ سفر کنـــد

  ادامه نوشته…

21 آگوست
۱ دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر جمعه ۳۰ اسد ۱۳۹۴ – ۲۱ آگست  ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

******************

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon660

به ع و غ  وطنفروش خوب نگاه کنید این  که این بیرق افغانستان است و  یا کشور های دیگر جهان . ببنید که طی یکسال این متقلبین چی قدر هموطن ما را توسط برادران و باداران خود را کشتند . لعنت و نفرین به این خاینین و حامیان شان. مهدی بشیر

ادامه نوشته…

21 آگوست
۴دیدگاه

رئیس عـاقــل

تاریخ نشر جمعه ۳۰ اسد ۱۳۹۴ – ۲۱ آگست  ۲۰۱۵ هالند

رییس عاقل

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

**************

Asadullah-Haidary

رئیس عـاقــل

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۲۰ / ۸ / ۲۰۱۵ ،سدنی

رئیــس عـاقـلــی داریـم بـه کـشـور

که ازترس دائمش با خیــلی یـاور*

ادامه نوشته…

21 آگوست
۲دیدگاه

ودرگـوش مـن آهستـه وبسیـاربگو

تاریخ نشر جمعه ۳۰ اسد ۱۳۹۴ – ۲۱ آگست  ۲۰۱۵ هالند

درگوشم بگو

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

*********

ای صبـا لطف بکــن قصۀ ازیار بگو

آنچه دیدی به حریمش همه تکراربگو

ادامه نوشته…

21 آگوست
۱ دیدگاه

مه لټوه…

تاریخ نشر جمعه ۳۰ اسد ۱۳۹۴ – ۲۱ آگست  ۲۰۱۵ هالند

محترم محب الرحمن خطیبی

محترم محب الرحمن خطیبی

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

******************

ګرانو عزیزانو خپل نوى شعر تا سوته وړاندى کووم هیله مند یم چى خوښ مو شی…

محب الرحمن خطیبی

مه لټوه…

دښمن په طبابت کى ته درمان مه لټوه

هجرى کى د تورمخو ته دوستان مه لټوه

ادامه نوشته…

20 آگوست
۲دیدگاه

گلِ عشق

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۴ – ۲۰ آگست  ۲۰۱۵ هالند

گل عشق

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

*******

گل عشقم ز چه پر پر نمایی

دل دردم چرا اخگر نمایی

ادامه نوشته…

20 آگوست
۲دیدگاه

بې خبره

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۴ – ۲۰ آگست  ۲۰۱۵ هالند

محترم سمیع الدین افغانی

محترم سمیع الدین افغانی

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

******

 بې خبره

سمیع الدین افغانی

۱۸۸۲۰۱۵

م ۰ کال 

نه  په خپل خیر  نه په ضرر خبر شول

نه د دښمن په چم ­ ، هنر خبر شول

  ادامه نوشته…

20 آگوست
۱ دیدگاه

غزلی به مناسبت (۲۸ اسد ) روز استقلال

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۴ – ۲۰ آگست  ۲۰۱۵ هالند

محترم استاد عنایت الله باور بامیک

محترم استاد عنایت الله باور بامیک

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

************

غزلی به مناسبت (۲۸ اسد ) روز استقلال کشور

” باور بامیک  “

 (( من رها از کفر و دین می خواهمت ))

سرزمینم من چنین می خواهمت

ادامه نوشته…

19 آگوست
۲دیدگاه

آ زا د ی افغانستان

تاریخ نشرچهار شنبه ۲۸  اسد ۱۳۹۴ –  ۱۹ آگست  ۲۰۱۵ هالند

کشورسال روز استقلال

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

******************************************

 آ زا د ی افغانستان

محترم پوهنوال داکتر اسد الله حیدری

محترم پوهنوال داکتر اسد الله حیدری

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

دهم اکتو بر۲۰۰۵، سد نی

یا دایـا می کـه هـجـران، دردل من جـا نـداشــت

دوری میـهن بـفکــرم، منـزل ومأ وا نـدا شــــت

ادامه نوشته…

19 آگوست
۲دیدگاه

حصول استقلال

تاریخ نشرچهار شنبه ۲۸  اسد ۱۳۹۴ –  ۱۹ آگست  ۲۰۱۵ هالند

استقلال امان اللله

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

*******************

حصول استقلال

اعلحضرت امان الله خان غازی 

سید همایون شاه “عالمی

۲۸اسد ۱۳۹۴خورشیدی

کابل – افغانستان

محترم سید همایون شاه (عالمی)

محترم سید همایون شاه (عالمی)

شاه امان الله خان فرزند سوم امیر حبیب الله خان ملقب به (سراج ملت والدین) فرمانروای آزادمنش افغان زمین متولد اول جون ۱۸۹۲م در ولسوالی پغمان ولایت کابل و متوفی ۲۵ اپریل ۱۹۶۰ م در شهر (زیورچ) کشور سویس میباشد.

ادامه نوشته…

18 آگوست
۳دیدگاه

ستړې ژوند‎

تاریخ نشر سه شنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۴ –  ۱۸ آگست  ۲۰۱۵ هالند

الحاج نجم الدین « سعیدی »

الحاج نجم الدین « سعیدی »

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

  ستړې ژوند‎

 الحاج نجم الدین  سعیدی 

************ 

  ټول   وجود   مې    کلک    در   دو   نیولې   دی .

لا س  دې  را   کوه  چی   ژو ندون   ستړې  دی .
18 آگوست
۲دیدگاه

انواع رقص

تاریخ نشرسه شنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۴ –  ۱۸ آگست  ۲۰۱۵ هالند

محترم سید همایون شاه عالمی

محترم سید همایون شاه عالمی

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

**********

انواع رقص

سید همایون شاه ” عالمی”

هژدهم اگست دوهزار و پانزدهم میلادی

کابل ، افغانستان

چرخِ زمان به محورِ خود رقص میکند

چشمِ  زمانه در برِ خود رقص میکند

ادامه نوشته…