۲۴ ساعت

آرشیو 'کتاب هزار و یک حکایت ادبی تاریخی'

۲۰ عقرب
۵دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۰ عقرب  ۱۳۹۷ – ۱۱ نوامبر  ۲۰۱۸–  هالند

حکایت ۲۶۷

آه گرمی هست دایم در دل بیتاب من

نیست هرگز بی چراغی گوشهء محراب من

« صائب »

امتحان شاعرانه

میرزا جلال الدین میرانشاه بن امیر تیمور گورکانی از سال (۸۰۷ – ۸۱۰) حاکم  آذربایجان وعراق بود.

ادامه نوشته…

۱۳ عقرب
۹دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی

تاریخ نشر یکشنبه ۱۳ عقرب  ۱۳۹۷ – چهارم  نوامبر  ۲۰۱۸–  هالند

حکایت ۲۶۶

کسی که می نهد از حد خود قدم بیرون

کبوتریست  که می آید  از حرم  بیرون

« صائب »

عریضه

بهرامشاه غزنوی (۵۱۲-۵۴۷) یکی از افراد خود را بولایت غور فرستاده بود و او بر مردم آنجا ستم می کرد، یکنفر از غوریان که ستم بسیار دیده بود برای داد خواهی بغزنه رفت و عرض حال خود را بیان کرد.

ادامه نوشته…

۲۳ میزان
۵دیدگاه

از کتاب هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی

تاریخ نشر دوشنبه  ۲۳ میزان  ۱۳۹۷ – ۱۵ اکتوبر   ۲۰۱۸–  هالند

حکایت ۲۶۵

بران باش تا هرچه نیت کنی

نظر در صلاح رعیت کنی

« سعدی»

تحفه های مردود

طبیبی حاذق که از ساختن ادویه نیز معلوماتی داشت بحضور خلیفه هارون الرشید باریاب شد واظهار نمود که سه تحفهء بی مانند که لایق درگاه شاهان است میخواهم بحضور امیر مؤمنان تقدیم کنم.

ادامه نوشته…

۰۸ میزان
۶دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی

تاریخ نشر یکشنبه  هشتم  میزان  ۱۳۹۷ –  ۳۰ سپتامبر  ۲۰۱۸–  هالند

حکایت ۲۶۴

از هموطن که کار به نزد تو عار تست

از کار رخ  متاب  که  کار افتخار تست

« بهمنی »

مأموریت و خیاطی

عباس بن حسین وزیر مقتدر بالله عباسی ( ۲۹۵ – ۳۲۰) یکی از عمال حکومت را که عهده دار مقامی حساس در دستگاه دولت بود بکاری که چوکی آن نسبتآ پست بود گماشت و امر کرد که هرچه زودتر وظیفهء جدید را زیر اجرا بگیرد.

ادامه نوشته…

۰۱ میزان
۸دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی

تاریخ نشر یکشنبه اول میزان  ۱۳۹۷ –  ۲۳ سپتامبر  ۲۰۱۸–  هالند

حکایت ۲۶۳

بآموختن گر ببندی میان

زدانش روی بر سپهر روان

« فردوسی »

نهان بینی

قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم بن حبیب بن اسعد کوفی انصاری متولد در سنه (۱۱۳) و متوفی بسال (۱۸۲) حکایت کرده است که من درکودکی یتیم شدم ومادرم بعلت تهیدستی مرا نزد یکنفر گازر بشاگردی گذاشت.

ادامه نوشته…

۲۴ سنبله
۵دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی

تاریخ نشر شنبه  ۲۴ سنبله  ۱۳۹۷ –  ۱۵ سپتامبر  ۲۰۱۸–  هالند

حکایت ۲۶۲

این جهان دام است و دانه اش آرزو

در گریز از دانه های دام او

« مولانا جلال الدین بلخی »

گوشت مروان ابن ابی حفصه

مروان بن ابی حفصه شاعر مشهور عرب در بخل و امساک بحدی شهرت داشت که نامش ضرب المثل شده بود ، این حکایت را از زبان خودش نقل کرده اند:

ادامه نوشته…

۱۷ سنبله
۶دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی

تاریخ نشر شنبه  ۱۷ سنبله  ۱۳۹۷ – هشتم  سپتامبر  ۲۰۱۸–  هالند

حکایت ۲۶۱

گناه  اگر  چه    نبود   اختیار   ما   حافظ

تو در طریق ادب کوش و گو گناهِ من است

« حافظ  »

اقرار و انکار

خلیفه هادی عباسی بر عبدالله بن مالک که از سرداران مشهور عصر عباسیان است غضب کرده بود و یاران و وابستگان او را هرجا که می یافتند بخدمت خلیفه حاضر می کردند و خلیفه بتأدیب ایشان فرمان می داد.

ادامه نوشته…

۱۱ سنبله
۳دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی وتاریخی

تاریخ نشر یکشنبه ۱۱ سنبله  ۱۳۹۷ – دوم  سپتامبر  ۲۰۱۸–  هالند

حکایت ۲۶۰

گر گناهم بزرگ و بیشتر است

عفو تو  بیگمان  بزرگتر است

« بشیر»

عدل و عفو

خلیفه واثق بالله عباسی از حیث عدل و مروت و فضل ودانش مانند «مأمون» بود وازین سبب وی را « مأمون الصغیر» لقب داده بودند.

ادامه نوشته…

۰۳ سنبله
۵دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی وتاریخی

تاریخ نشر شنبه سوم  سنبله  ۱۳۹۷ –  ۲۵ آگست  ۲۰۱۸–  هالند

حکایت ۲۵۹

چونکه در عهد خدا کردی وفا

از  کرم  عهدت  نگهدارد  خدا

گوش نه « اوفوبعهدی » گوشدار

تا که « اوف عهدکم » آید  زیار

« مولانا جلال الدین »

در اسلام حیله بازی نیست

در سال ششم هجرت میان مسلمین تحت رهبری حضرت نبی اکرم (ص) از یکطرف و کفار مکه از طرف دیگر در موضع مشهور به حدیبیه صلحنامه ای امضاء شد که به صلحنامه حدیبیه مشهور است.

ادامه نوشته…

۲۱ اسد
۷دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی

تاریخ نشر یکشنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۷ –  ۱۲ آگست  ۲۰۱۸–  هالند

حکایت ۲۵۸

ببخشای  بر  زیر دستان  بمهر

برایشان بهر خشم مفروز چهر

که ایشان  بتو  پاک  ماننده اند

خداوند  را همچو  تو  بنده اند

« اسدی طوسی »

چه خوهی کرد؟

در سال (۵۶۸ هجری) ایل ارسلان بن اتسن خوارزمشاه وفات یافت و پسرش محمود ملقب به سلطان شاه بجای او به تخت پادشاهی نشست و چون آوازهء رشید الدین وطواط را شنیده  بود ، امر کرد تا وطواط را بدربار حاضر کنند.

ادامه نوشته…

۱۷ اسد
۳دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۷ اسد ۱۳۹۷ –  هشتم   آگست  ۲۰۱۸–  هالند

حکایت ۲۵۷

ترا بر درد من رحمت نیاید

رفیق من یکی همدرد  باید

« سعدی »

کاهلی

مولانا حسن شاه از جملهء شعرا و ظرفای معروف قرن نهم هجری و مردی کهنسال بود که بگفتهء تذکره نویسان در هنگام وفات ( سال۹۰۵ هجری) سنش ازصد سال گذشته بود.

ادامه نوشته…

۰۷ اسد
۴دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی

تاریخ نشر یکشنبه هفتم  اسد ۱۳۹۷ –  ۲۹ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

حکایت ۲۵۶

هر که نا مخت از گذشت روزگار

هیچ  ناموزد زهیچ آموزگار

« رودکی »

دختری شجاع و دانا

 پس از قتل مروان بن محمد آخرین خلیفهء اموی ( یکشنبه ۲۷ ذیحجه ۱۳۲) یکی از سرداران لشکر عباسیان بنام « عامر» در کنیسه یی که پناهگاه زنان ودختران مروان بود وارد شد و بر سرسفرهء وی نشست و بخوردن باقیماندهء غذای او مشغول شد زیرا مروان وقتی که صدای طبل جنگ را شنیده بود از سرسفره برخاسته بمیدان رفته بود ونیمی از غذایش در سفره دست نخورده باقی مانده بود.

ادامه نوشته…

۰۲ اسد
۷دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی

تاریخ نشر سه شنبه دوم  اسد ۱۳۹۷ – ۲۴ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

حکایت ۲۵۵

آدمی  چون  بداشت  دست از صیت

هرچه خواهی بکن  که فاصنع شیت

« سنائی »

سر خروس

دعبل خزاعی شاعر معروف عرب ( متوفی ۲۲۴ هجری ) حکایت کرده است که وقتی با جماعتی از فضلا بخانه سهل بن هارون رفتیم و از صبح تا ظهر همانجا بودیم.

ادامه نوشته…

۲۴ سرطان
۷دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی

تاریخ نشر یکشنبه ۲۴ سرطان ۱۳۹۷ – ۱۵ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

حکایت ۲۵۴

عنان مپیچ که گر می زنی  بشمشیرم

سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراک

« حافظ »

نتیجهء بردباری

عبدالله بن زبیر (رض) د رمجاورت زمینی که بمعاویه بن ابی سفیان (۴۱ – ۶۰) تعلق داشت ، قطعهء زمنی داشت که غلامان و مزدوارانش در آن به زراعت مشغول بودند.

ادامه نوشته…

۱۸ سرطان
۲دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی

تاریخ نشر دوشنبه   ۱۸ سرطان ۱۳۹۷ –  نهم   جولای  ۲۰۱۸–  هالند

حکایت ۲۵۳

تیغ حلم  از تیغ  آهن  تیز تر

بل ز صد لشکر ظفرانگیز تر

« مولانا جلال الدین »

یک حلم کم نظیر

ا ز احنف بن قیس ( ابو بحرضحاک احنف بن قیس تابعی معروف که در حلم باو مثل میزنند) پرسیدند :

ادامه نوشته…

۱۲ سرطان
۴دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی وتاریخی

تاریخ  نشر سه شنبه ۱۲ سرطان ۱۳۹۷ – سوم  جولای  ۲۰۱۸–  هالند

خواننده گان محترم  و دوستاران  محترم کتاب !

در این هفته بعد از مدتها  قسمت ۲۵۲ از  حکایات ارزنده و جالب  هزار و یک حکایت ادبی وتاریخی تالیف  شاد روان  استاد علی اصغر بشیر هروی را که برادر گرامی ام قیوم جان آنرا به دسترسم گذاشته اند برای شما عزیزان نشر نمودم .امید وارم که مورد پسند شما دوستان قرار گیرد .

با عرض حرمت

محمد مهدی بشیر

********

حکایت ۲۵۲

برون می دهی از زبان عیب خویش

ز جامه چی میگیری این پرده پیش

چو جامه  سخن  بی کم وکاست کن

و یا جامه  را  با  سخن  راست کن

« جامی »

علت پیدایش نحو

در بارهء آنچه ابوالاسود دعلی ( ظالم بن عمرو بن سلیمان متوفی سنه ۱۰۱ ) را بوضع علم نحو وادار ساخت ، سخنان بسیار گفته اند و از آنجمله یکی اینست که وقتی دختر وی از او پرسید:

ادامه نوشته…

۱۳ حمل
۱۱دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی

تاریخ  نشر یکشنبه  ۱۳ حمل  ۱۳۹۶ –  دوم  اپریل  ۲۰۱۷  –  هالند

خواننده گان عزیز  و کتابدوستان محترم !

در این هفته   قسمت ۲۵۱ از  حکایات ارزنده و جالب  هزار و یک حکایت ادبی وتاریخی تالیف  زنده یاد   استاد علی اصغر بشیر هروی را   برای شما عزیزان  نشر نمودم .

امید وارم که مورد پسند تان قرار بگیرد .

با عرض حرمت

محمد مهدی بشیر

********

حکایت ۲۵۱

میا زار  موری   که   دانه   کش  است

که جان دارد وجان شیرن خوش است

« سعدی »

تکذیب شاعر

یکشب حجاج بن یوسف  ستمگر معروف به بیدار خوابی افتاد و هر چه تلاش کرد خواب بچشمانش راه نیافت گفت :

ادامه نوشته…

۰۶ حمل
۶دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی

تاریخ  نشر یکشنبه ششم  حمل  ۱۳۹۶ –  ۲۶  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

دوستان محترم و کتابدوستان  گرامی  !

در این هفته   قسمت ۲۵۰ از  حکایات جالب و ارزنده  کتاب  هزار و یک حکایت ادبی وتاریخی تالیف  شاد روان  استاد علی اصغر بشیر هروی را   برای کتابدوستان عزیز  نشر  کردم .

امید وارم مورد پسند شما  خواننده ګان محترم  قرار بگیرد .

با عرض حرمت

محمد مهدی بشیر

********

حکایت ۲۵۰

کمال سر محبت ببین نه نقص گناه

که هر که بی هنر افتد نظر بعیب کند

« حافظ »

حاضر جوابی

معیدی از جملهء فصحای عرب و از معاصرین خلیفهء هارون الرشید ( ۱۷۰ – ۱۹۳) بود، وقتی از مراتب علم و فضل او بحضور خلیفه حکایت کردند و او مایل دیدار معیدی شد و باحضار وی فرمان دارد.

ادامه نوشته…

۲۹ حوت
۵دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی وتاریخی

تاریخ  نشر یکشنبه  ۲۹ حوت   ۱۳۹۵ –  ۱۹  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

دوستان محترم و گرامی  !

در این هفته   قسمت ۲۴۹ از  حکایات جالب و ارزنده  کتاب  هزار و یک حکایت ادبی وتاریخی تالیف  زنده یاد  استاد علی اصغر بشیر هروی را   برایتان نشر  کردم .

امید وارم مورد پسند شما و کتابدوستان عزیز قرار بگیرد .

با عرض حرمت

محمد مهدی بشیر

********

حکایت ۲۴۹

گرفتن  برد  از رخ  مرد  آب

سیه روی شد تا گرفت آفتاب

« سعدی »

دو دل سوخته

سلمان ساوجی شاعر بزرگ قرن هشتم هجری ( متوفی ۱۲ صفر ۷۷۸ ) شبی را تا نیمه های شب در خدمت سلطان اویس بن امیر شیخ حسن جلایر ( ۷۵۷  – ۷۷۷ ) بسر برد و هنگامی که مجلس پایان یافت چون شب تاریک بود و سلمان را می بایست به خانهء خود رفت.

ادامه نوشته…

۲۲ حوت
۵دیدگاه

از کتاب هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی

تاریخ  نشر یکشنبه ۲۲ حوت   ۱۳۹۵ –  ۱۲  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

دوستان عزیز و کتابدوستان محترم   !

این هفته  حکایت  ۲۴۸ کتاب  هزار و یک حکایت ادبی وتاریخی تالیف شاد روان  استاد علی اصغر بشیر هروی را برای مطالعه شما  نشر نموده ام  .

عزیزان محترمیکه  دوست داشته باشند  میتوانند با کلیک کردن بالای آدرس کتاب هزار و یک  حکایت ادبی و تاریخی تمام  حکایات نشر شده این کتاب را مطالعه نمایند .

با عرض حرمت

محمد مهدی بشیر

*******

حکایت ۲۴۸

تو پیری و دلت خواهد جوانتر

جوان البته می خواهد جوانتر

« یغمائی »

پیر و جوان

    عتبی مؤرخ معروف و مصنف تاریخ یمینی حکایت کرده است که زنی زیبا را دیدم واز زیبائی او خوشم آمد پرسیدم:

آیا شوهر داری؟

گفت : نه !

گفتم : آیا به ازدواج با من رضایت میدهی؟

ادامه نوشته…

۰۸ حوت
۱۱دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی

تاریخ  نشر یکشنبه هشتم   حوت  ۱۳۹۵ –  ۲۶  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

دوستان محترم  و  فرهنگیان علاقمند به  کتاب  !

این هفته  حکایت  ۲۴۷ کتاب جالب هزار و یک حکایت ادبی وتاریخی تالیف  زنده یاد استاد علی اصغر بشیر هروی را در سایت  ۲۴ ساعت برای مطالعه شما خواننده ګان ګرامی  نشر نموده ام  .

عزیزان اګر دوست داشته باشند  میتوانند با کلیک کردن بالای آدرس کتاب هزار و یک  حکایت ادبی و تاریخی تمام  حکایات نشر شده این کتاب را مطالعه نمایند .

با عرض حرمت

محمد مهدی بشیر

*******

حکایت  ۲۴۷

سعی  کن  تا نفرائی گره از بی خردی

چون بدانش نگشائی گره از کار کسی

« وثوق »

دادرسی

داد خواهی بیچاره و ستم رسیده در خدمت عمر بن عبدالعزیز خلیفهء دادگستر اموی ( ۹۹ – ۱۰۱) زبان بداد خواهی گشود و برای اثبات مرام خود سخنانی که با اصل مدعای وی هیچ ربطی نداشت بیان کرد و اصرار والحاح را از حد گذرانید. 

ادامه نوشته…

۰۱ حوت
۷دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی

تاریخ  نشر یکشنبه اول حوت  ۱۳۹۵ –  ۱۹  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

خواننده گان  عزیز ،  فرهنگیان محترم و علاقمندان کتاب  !

باز هم نوبت نشر  حکایت  ۲۴۶ کتاب جالب هزار و یک حکایت ادبی وتاریخی تالیف شاد روان استاد علی اصغر بشیر هروی را در سایت  ۲۴ ساعت برای مطالعه شما عزیزان نشر نموده ام  .

دوستان  میتوانند با کلیک کردن بالای آدرس کتاب هزار و یک  حکایت ادبی و تاریخی تمام  حکایات نشر شده این کتاب را مطالعه کنید . و از آن مستفید شوید .

با عرض حرمت

محمد مهدی بشیر

*******

حکایت ۲۴۶

جهان برابر وی عید از هلال کشید

هلال  عید  در ابروی  یار باید  دید

« حافظ »

هلال عید

یکسال در روزآخر ماه رمضان ، سلطان ملکشاه سلجوقی ( ۴۶۵ –  ۴۸۵ ) باتفاق عدهء از درباریان و مقربان برای دیدن هلال عید، در موضعی گرد آمدند و حاضران همگی دیده بر آسمان دوخته بودند وهرچه جستجو می کردند، ماه نو را نمی دیدند.

ادامه نوشته…

۲۴ دلو
۵دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی

تاریخ  نشر  یکشنبه ۲۴  دلو  ۱۳۹۵ –  ۱۲  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

دوستان عزیز و گرامی ،  فرهنگیان محترم و علاقمندان کتاب  !

در این هفته  حکایت  ۲۴۵ را از کتاب جالب هزار و یک حکایت ادبی وتاریخی تالیف زنده یاد  استاد علی اصغر بشیر هروی را در سایت  ۲۴ ساعت برای مطالعه شما عزیزان نشر نموده ام  .

اکنون  میتوانید با کلیک کردن بالای آدرس کتاب هزار و یک  حکایت ادبی و تاریخی تمام  حکایات نشر شده این کتاب را مطالعه کنید . و از آن مستفید شوید .

با عرض حرمت

محمد مهدی بشیر

************

حکایت ۲۴۵ 

بر امید آب خوش در شوره چون چاهی کنی

آب  او چون  شورآید بایدش  انباشتن

« کمالی بخارائی »

احتیاط

در سال (۳۳۷ هجری ) عمادالدوله علی بن بویه مؤسس سلسلهء دیالمه بیمار شد و چون بیماری وی طولانی شد وخود را در معرض سفر آخرت دید به برادر خود رکن الدوله پیام فرستاد که پسر خود عضدالدوله را نزد من بفرست تا ویرا به حکمرانی ولایت فارس منصوب نمایم.

ادامه نوشته…

۲۶ جدی
۲۷دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی

تاریخ  نشر یکشنبه ۲۶ جدی  ۱۳۹۵ – ۱۵ جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

دوستان گرامی ،  فرهنگیان عزیز وکتابدوستان محترم ضمن عرض سلام !

شما اکنون مشغول مطالعه   حکایت  ۲۴۴   کتاب  ارزنده و آموزنده هزار و یک حکایت ادبی وتاریخی تالیف پدر مرحوم ما شاد روان  استاد علی اصغر بشیر هروی در سایت  خود تان ۲۴ ساعت هستید .

شما میتوانید با کلیک کردن بالای آدرس کتاب هزار و یک  حکایت ادبی و تاریخی تمام  حکایات نشر شده این کتاب را مطالعه کنید .  همچنان اګر دوست دارید   میتوانید  به عزیز ان  تان هم ایمیل نمایید تا آنها هم  از آن مستفید شوند.

با عرض حرمت

محمد مهدی بشیر

************

حکایت  ۲۴۴

هرچه درین پرده نشانیش هست

در خور تن  قیمت  جانیش هست

« نظامی »

حافظهء شگفت انگیز

این حکایت را اکثر نویسندگان کتب ترجمه نوشته اند ومعلوم نیست که تاچه پایه درست است ولی هرقدر که مبالغه در آن بکار رفته باشد بازهم نمی توان منکر نیروی حافظهء قوی قهرمان آن حماد راویه (ابوالقاسم حماد ابن ابی لیلی السابور یا میسره بن مبارک بن عبید دیلمی کوفی جامع معلقات ومتوفی در شصت سالگی بسال ۱۵۵ هجری) شد.

ادامه نوشته…

۱۹ جدی
۵دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی

تاریخ  نشر یکشنبه ۱۹ جدی  ۱۳۹۵ – هشتم   جنوری ۲۰۱۷  –  هالند

هموطنان و خواننده گان گرامی ، دوستان محترم ، فرهنگیان عزیز، کتابدوستان  وعلاقمندان دوستداشتنی  فیسبوک های ۲۴ ساعت  !

بازهم  قسمت ۲۴۳ از  حکایات جالب و ارزنده  کتاب  هزار و یک حکایت ادبی وتاریخی تالیف  زنده یاد  استاد علی اصغر بشیر هروی را در سایت تان  نشر  کردم .

شما میتوانید با کلیک کردن بالای آدرس کتاب هزار و یک  حکایت ادبی و تاریخی تمام  حکایات نشر شده این کتاب را مطالعه کنید .  همچنان اګر میخواهید  میتوانید  به دوستان  تان هم ایمیل نمایید تا آنها هم  مطالعه نمایند .

با عرض حرمت

محمد مهدی بشیر

************

حکایت ۲۴۳

نظارهء ترا ، دو جهان جز دوچشم نیست

یک چشم بازمانده ویک چشم برهم است

« طالب آملی»

غربال

در شرح حال ابن سینا ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینای بلخی بزرگترین فیلسوف اسلام (۳۷۳ – ۴۲۷) حکایات افسانه مانند بسیاری نقل کرده اند که چون خارج از دائرهء عرف و عادت می باشد نمی توان حقیقت آنها را یقین حاصل نمود ولی مطالعهء این حکایات یک حقیقت دیگر را آشکار می سازد و  آن اینکه هراندازهء که شخصیت یکی از بزرگان بیشتر مورد احترام مردم باشد افسانه ها هم در اطراف حالات او بیشتر شایع و رائج می باشد وبنابر این ابن سینا یکی از چند نفر معدود از بزرگان جهان است که مردم به شخصیت آنان  احترام بسیار قائل می باشند، بهر حال این حکایت یکی از آن حکایتها (یاافسانه ها) است :

ادامه نوشته…