۲۴ ساعت

آرشیو قوس, ۱۳۹۲

۰۹ قوس
۱ دیدگاه

جوانان، رسالت و مسوولیت

تاریخ نشر شنبه ۳۰ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

ویس احمد (حکمت)

ویس احمد (حکمت)

جوانان، رسالت و مسوولیت

نویسنده: ویس احمد حکمت (فعال جامعه مدنی در هرات)

     تشدید جنگ های داخلی در کشور و مداخله بعضی حلقات معلوم الحال کشور های همسایه و منطقه، هر روز به بحران اقتصادی-اجتماعی-سیاسی می افزاید؛به خصوص درین شرایط حساس که از یک سو، انتخابات ۲۰۱۴ در پیش رو است و از جانبی دیگر خروج قوای بین المللی از افغانستان.

ادامه نوشته…

۰۹ قوس
۱ دیدگاه

قلب آسیا

تاریخ نشر شنبه ۳۰ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

قلب آسیا

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۲۴ / ۱۰ / ۲۰۱۳ سدنی

*****

خاکت وطن! به دشمن افغـان نمی دهم

این ملکِ باصفـــا به پلـیــدان نمی دهم

ادامه نوشته…

۰۸ قوس
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر جمعه ۲۹ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

عتیق الله شاهد

عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon253

ادامه نوشته…

۰۸ قوس
۱ دیدگاه

جام غرور

تاریخ نشر جمعه ۲۹ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

محمد اسحاق « ثنا »

محمد اسحاق « ثنا »

جام غرور

محمداسحاق ثنا

جمعه ۲۹ / ۱۱ / ۲۰۱۳

ونکوورکانادا

***

چه شد جام غرورم را شکستند

به لب  شور و سرورم را شکستند

ادامه نوشته…

۰۸ قوس
۱ دیدگاه

عروس دریا

تاریخ نشر جمعه ۲۹ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

بسمه تعالی

عروس دریا

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۲۷ / ۱۲ / ۲۰۱۲ ، سدنی

***

نرگس جـان دخـتــرشـــادان مادر

فــدایـــت جـان من،ای جـان مادر

ادامه نوشته…

۰۷ قوس
۲دیدگاه

کنار یار

 تاریخ نشز پنجشنبه ۲۸ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

unnamedzafar

کنار یار

نوشته نذیر ظفر

ورجینیا – امریکا

***

آندم که یار هدهد ای شیرین ترانه بود

چون غرفه ای بهشت برین آشیانه بود

ادامه نوشته…

۰۷ قوس
۱ دیدگاه

بازگشت به عصر حجر

تاریخ نشز پنجشنبه ۲۸ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

AfghanLawyersAssociation

اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

پیرامون طرح تعدیل در قانون جزای افغانستان

۲۷ نوامبر ۲۰۱۳

بازگشت به عصر حجر

به اساس گزارشات منتشره در رسانه های داخلی و بین المللی،  وزارت عدلیه افغانستان مصروف تسوید طرح جدید کود جزاٌی افغانستان میباشد که درآن جزٌای سنگسارو دره زدن پیشبینی گردیده است.

ادامه نوشته…

۰۷ قوس
۱ دیدگاه

دختر افغانی

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۸ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

دختر افغانی

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۲۰می ۲۰۰۵ ،سدنی

***

ای ســرورمهــرویان،ای دختــرافـغـانـی

صورت زپری بهـتـر،سـرتـاج گلستـانـی

ادامه نوشته…

۰۶ قوس
بدون دیدگاه

فراخوان اجماع عمومی نهضت تفاهم

 تاریخ نشر چهار شنبه ۲۷ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

 بسم الله الرحمن الرحیم

فراخوان اجماع عمومی نهضت تفاهم

برای صلح، بازسازی و دموکراسی درافغانستان

۲۱ سپتامبر ۲۰۱۳ م .

هموطنان عزیز!           

            نهضت تفاهم برای صلح، بازسازی ودموکراسی درافغانستان که به تاریخ ۱۰ فبروری ۲۰۰۱م. در شهر أغوس کشور دنمارک با اشتراک عده یی از نخبګان و صاحب نظران مهاجر افغان تأسیس ګردید، نیروی آزاداندیشی است که بادر نظرداشت سنن پسندیده مردم افغانستان و باالهام ازمبارزات ترقیخواهانه جنبش روشنفکری در کشور،مبارزه برای ایجاد تشکل وسیع از احزاب و حلقا ت سیاسی، جوامع مدنی، نهادهای فرهنګی و شخصیت های علا قمند و معتقد به پروسه اتحاد روشنفکران مترقی، صلحدوست، وطنخواه را جهت تأ مین صلح، بازسازی و دموکراسی در افغانستان در سرخط وظایف اساسی خویش قرار داده است.

ادامه نوشته…

۰۶ قوس
۲دیدگاه

امید دل

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۷ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

خانم صالحه وهاب واصل

خانم صالحه وهاب واصل

امید دل

صالحه وهاب واصل

۲۳ / ۱۰ / ۲۰۱۳

هالند

****

دلبرا، دل به فدای لب و گفتار تو باد

چشمم حیرت زده، محو تو و دیدار تو باد

ادامه نوشته…

۰۶ قوس
۲دیدگاه

وطن !

 تاریخ نشر چهار شنبه ۲۷ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

مرحوم استاد صابر هروی

مرحوم استاد صابر هروی

وطن !

مرحوم استاد صابر هروی 

۱۳۷۴ راولپندی ، پاکستان

****

وطن   بلای  تو  بر  جان  دشمنان تو باد

همیشه راحت  و عزت ز دوستان   تو باد

ادامه نوشته…

۰۶ قوس
۲دیدگاه

خلا صهء اتوبیوگرافی و خاطرات

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۷ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

بسـمــه تعــا لـــی 

ا ی نا م تو بهترین سر آ غا ز

بی نا م تو نا مه کی کـنم بـا ز 

خلا صهء اتوبیوگرافی و خاطرات جناب داکتر اسدالله حیدری

اینجـا نـب پوهـنوا ل دا کتـرا سد ا للـّه حـید ری ولـد مرحـوم حا جی محمد حید رخا ن، قـوم الکوزی، سکـونت آ بـا ئـی، آ ببا زک ولا یت لـوگر، بتا ریخ دوم عـقـرب١۳١۶ هـجری شمسی،مطا بق۲۴ اکتوبر١۹۳۷ میلا دی، درشـهـرزیـبـا ی کا بل در یک فا میل متد ین د یده بجها ن گشودم.

ادامه نوشته…

۰۵ قوس
۲دیدگاه

وصیت امام احمد ابن حنبل برای پسر خود

تاریخ نشر سه شنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

الحاج امــیـن الـدیــن» سعـیـدی " سعید افغانی " با پسرش در شب عروسی

الحاج امــیـن الـدیــن» سعـیـدی ” سعید افغانی “با پسرش در شب عروسی

بسم الله الرحمن الرحیم

وصیت امام احمد ابن حنبل برای
 پسر خود در روزی عروسی اش
 !
  تتبع ونگارش :

الحاج امــیـن الـدیــن» سعـیـدی – سعید افـغــانی«

مدیـــر مطـالعات سـتراتیژیک افغان ومسؤل مرکز کلتوری دحـــــق لاره جرمنی

خوانندگانمحترم !
باخوشی، حضور و جمع وجوش دوستان واقارب محفل ولیمـﮥ  ( پسرم آحمد  سعیدی ) به روز جمعه مؤرخ اول سپتمر سال ۲۰۱۳  درشهر هورت- کولـن جرمنی بر پا شد.  درین محفل خوشیبر علاوۂ حضور اقارب ودوستان هردوفامیل یکتعداد کثیری ازدانشمندان وعلمای  دینی اشتراک ورزیده بودند. تلاش داشتیم تا این محفل برعلاوۂ خوشی ،  شور و لذت مشروع ولیمه به یک نشست تنویری،  ادای رسالت  ودعوت مبدل ګردد.

ادامه نوشته…

۰۵ قوس
۲دیدگاه

دروغ بود

تاریخ نشر سه شنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

محترم نذ یر احمد ظفر

محترم نذ یر احمد ظفر

دروغ بود

نوشته نذیر ظفر 

ورجینیا ۱۳/۲۳/۱۱

 *****

هر گفــــته از زبان رقیبان دروغ بود

مــــهر و وفای دلـبر جانان دروغ بود

ادامه نوشته…

۰۵ قوس
۲دیدگاه

آسمان تیره و صاف

تاریخ نشر سه شنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

قیوم بشیر

قیوم بشیر

قیوم بشیر

ملبورن – آسترالیا

بیست و ششم نوامبر ۲۰۱۳

آسمان تیره و صاف

m

یادم  آمد  یک  غروبی  سرد بود

یک جهان افسرده گی و درد بود

ادامه نوشته…

۰۵ قوس
۲دیدگاه

رویأ

تاریخ نشر سه شنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

شهلا لطیفی ولیزاده

شهلا لطیفی ولیزاده

رویأ

شهلا لطیفی ولیزاده

****
پسرک چشم باز کرد
میدانست صبحی دیگریست

ادامه نوشته…

۰۵ قوس
۲دیدگاه

مـــــا در و طـــــــن

تاریخ نشر سه شنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۱۳ هالند 

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

اخیرأ دوست گرامی ما  جناب محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری ازشهر سدنی آسترالیا  ضمن فرستادن دو پارچه شعر و خلا صهء اتوبیوگرافیشان   به  جمع دوستان همدل ۲۴ ساعت پیوستید . من بحیث مسؤول سایت تشریف  آوری ایشانرا خیر مقدم میگویم واز ارسال اشعار و بیوگر افی شان جهانی سپاس. فعلا یکی از سروده هایشان را نشر میکنم و بیوگرافی شان را چون خیلی طویل بود واز اینکه وضع صحی من چندان خوب نیست و وقت کافی هم برای  خواندن بیوگرافی و آمده شدن آن برای چاپ  ضرورت است آنرا  بعدا نشر خواهم کرد . اینهم اولین سروده زیبا شان به ۲۴ ساعت .

موفق و سلامت باشید.

مهدی بشیر

 مـــــا در و طـــــــن

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

١١می٢۰۰۳، سد نی

****

هــرآ نکــس مـیهــنـش ا فـغــا نـْسِـــتــا ن ا سـت

هــمـــه ا فــغـــــا ن وا زیــک بـوسـتــا ن ا سـت

ادامه نوشته…

۰۴ قوس
۱ دیدگاه

تصویر عینی از شهر کابل

تاریخ نشر دوشنبه ۲۵ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

تصویر عینی از شهر کابل

(سالیان ۱۳۸۴، ۸۵ و ۸۷)

 رسول پویان

بخش سوم

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

دانشگاه(پوهنتون) کابل
در یکی از روزهای آفتابی سال ۱۳۰۵ خورشیدی به یاد دوران تحصیل چندگاهی در صحن دانشگاه به گشت و گذار مشغول شدم و لحظاتی هم در سایه‏سار درختان انبوه آن تنهای تنها نشستم. در عالم رویا خود را در کنار هم‏صنفی‏ها و دوستان دوران تحصیل یافتم؛ یکایک از خاطرات روزگار جوانی، چون پردۀ سینما از جلو چشمان خسته ام گذشتند.

ادامه نوشته…

۰۳ قوس
۶دیدگاه

آرامگاهء زرتشت ، اهانتی به ارزش های دینی

تاریخ نشر یکشنبه ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

قیوم بشیر

قیوم بشیر

ملبورن – آسترالیا

قیوم بشیر

بیست وچهارم نوامبر ۲۰۱۳

آرامگاهء زرتشت ، اهانتی به ارزش های دینی مسلمین
 mazar

ساعاتی قبل در خلال صفحات فیسبوک غزلی از خانم بهار سعید توجه ام را بخود جلب کرد که در پیرامون آن تصویری از روضهء مبارک حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب (ع)  به نمایش گذاشته شده بود. با کمال تأسف و تأثر عمیق در گوشهء از تصویر نوشته شده بود : آرامگاهء زرتشت !!!

ادامه نوشته…

۰۳ قوس
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۴  نوامبر ۲۰۱۳ هالند

عتیق الله شاهد

عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon249pg

ادامه نوشته…