۲۴ ساعت

آرشیو فوریه, 2012

19 فوریه
بدون دیدگاه

انـســـان بی ایـــــمان

انـســـان بی ایـــــمان

تتبع ونګارش :

الحاج امــیــن الـدیــن « سعـیـدی – سعید افـغــانی »

 مـدیـــر مرکزمطـالعات سـتراتیژیک افـغان و

مسؤل مرکز کلتوری دحـــــق لاره- جــرمـنی

تاریخ نشر یکشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۰ – ۱۹ فبروری ۲۰۱۲

الحاج امـین الدین « سعیـدی- سـعـیـد افـغـانی »

الحاج امـین الدین « سعیـدی- سـعـیـد افـغـانی »

علماء در تعریف ایمان میکویند :

ایمان در لغت عبارت از: باور ، یقین ، و تصدیق به امن  واطمینان گفته میشود . ایمان در تعریف شرعی عبارت است از: الا یمانُ هُوَ عَقْد بِالقلبِ ، وَ قَول بِا للسَانِ ، وَ عَمَل بِالجَوارِحِ ، یَزِیدُ بِالطاعَتهِ وَ اَ عمَالِ الصالِحَتهِ، ویَنقُصُ بِالمَعصِیَتهِ .

ایمان  باور داشتن  تصدیق ویقین برقلب ،  واقرار بر زبان وعمل بر اندام  ها ، که طاعت  اعمال صالحه ایمان تزید می یابد ومرتکب شدن  گناه ایمان انسان  تقلیل می یابد .

ادامه نوشته…

19 فوریه
بدون دیدگاه

تقدیرمن

 تقدیرمن

«حمید الله احسانی »

تاریخ نشر یکشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۰ – ۱۹ فبروری ۲۰۱۲

درین یک برهه ای تقدیر

که از هرسو دمادم شعله های رنج میبارد

بسان بمب و توپ و نیزه و شمشیر

و من

ادامه نوشته…

19 فوریه
بدون دیدگاه

وصا ل

قیوم بشیر

قیوم بشیر

وصا ل

قیوم بشیر

ملبورن – استرالیا

  ششم فبروری ۲۰۱۲

تاریخ نشر یکشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۰ – ۱۹ فبروری ۲۰۱۲

شبی به دربِ  سرایت  دویده  می آیم

شکوفه  های  دلم  چیده  چیده  می آیم

بهار حسن  تو  بس  عالمی  دگر دارد

چو قطره قطرهِ  باران  چکیده می آیم

ادامه نوشته…

19 فوریه
بدون دیدگاه

ارمغان ارغوانی …

حشمت امید

حشمت امید

در سال ۲۰۰۴ کمپیوترم سکته کرد ونوشته های زیادی از جمله چند شعر مرا نیزبا خود به آنسوی مرزهای ناشناخته برد . دیروز در لابلای کاغذ پاره ها ، این شعررا که فکر میکردم اینهم در کنار نوشته های دیگر برباد رفته ، یافتم . هر چند در مقایسه با چند شعر دیگر که بیشتر می پسندیدم ، همپایه نیست ، ولی همین که برباد نرفته ، برای من جالب است !  

حشمت امید

اکتوبر ۲۰۰۰ آلمان

ارمغان ارغوانی …

 تاریخ نشر یکشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۰ – ۱۹ فبروری ۲۰۱۲

هـنوز عشق وطن ، عشق آسمانی من

هـنوز نام وطــن ، نام جـــــاودانی من

 

هنوز خـــاطرهء کـابل است آتش ِ داغ

به زیر تودهء خـــاکستر جـــوانی من

ادامه نوشته…

19 فوریه
بدون دیدگاه

پیام به هموطنان

پیام به هموطنان

 الحاج محمدابراهیم” حبیب زی “

تاریخ نشر یکشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۰ – ۱۹ فبروری ۲۰۱۲

سوگندکه تا،تاجیک وپشتون،اقوام دگرنیایند بهم

تصـویـر قـلـوب صلـح  درآئیـنـه دل نیـایـد بهـم

آبـادی کشـور بـه الـفـاظ من و مـا محـال اسـت

درخانـۀ بی برق نور یکی خواب و خیال است

ادامه نوشته…

19 فوریه
بدون دیدگاه

دوستت دارم

دوستت دارم 

اشرف فروغ 

سه شنبه ۲۵ دلو ۱۳۹۰ – ۱۴ فبروری ۲۰۱۲

تاریخ نشر یکشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۰ – ۱۹ فبروری ۲۰۱۲

سید محمد اشرف فروغسلام دوستان:

امروز والانتاین و یا به عبارت دیگر روز عاشقان است.

حیفم آمد در چنین روزی که به دوست و دوستی اختصاص داده شده است و با وجود این همه دوستان خوبی که دور و بر ما را گرفته و در تاریک ترین و سخت ترین کوره راه های زنده گی دست ما را رها نکرده اند آرام سر جایم نشسته و حرفی بر زبان نیاورم.

مخصوصاً اینکه ما در دنیایی زنده گی می کنیم که پر از وحشت، کینه، نفرت، جنگ و دربدری است و دیگر کلماتی مثل دوستی، رفاقت و همدلی کم کم مفهوم واقعی خود شان را از دست می دهند.

ادامه نوشته…

19 فوریه
بدون دیدگاه

برﮔـه های مشخص ازموجودیت حاکمیت

دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی

برﮔـه های مشخص ازموجودیت حاکمیت روابط مافیایی و ادارﮤ ناسالم

۱۲ – ۲ – ۲۰۱۲

تاریخ نشر یکشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۰ – ۱۹ فبروری ۲۰۱۲

دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعیدافغانی

دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعیدافغانی

ما مینویسیم، اعتراض  و انتقاد میکنیم و مسؤولین امورافغانی هم همان به اصطلاح معروف شان نادیده بـﮔیرش(ٳﮔـنـورش کن!) ادامه میدهند وتراژیدی مردم ما، منطقه  وخطر صلح برای جهان به اثر همین وضع حاکم غیر قابل قبول ادامه دارد.

دقیق به خاطر دارم آن تبسم معنا دار یک شخص بلند پایــﮥ حاکمیت  را که  به زعم خودش دربرابراین  و بخش از همچو انتقادات و نسخه های ګویا کتابی واین تحصیل کرده های خارج دیده!؟ داشتـند.  اما حقایق مشخص ، روشن ومستند  امروزی و دلایل  مشخص این است که خدمت شما ذیلا مختصر، مشخص و قابل درک که برای هرعقل سلیم انکار ناپذیر است ارایه میدارم. میﮔذاریم به قضاوت هریکی از شما که آنرا نظریات روشنفکرانه و کتابی میدانند وکی آنرا برملاساختن حقایق، ادای رسالت و دادن اسناد برای انتخاب خواننده وملت. 

ادامه نوشته…

19 فوریه
بدون دیدگاه

یــوم الـبــد تــر !

عزیزه عنایت

عزیزه عنایت

یــوم الـبــد تــر !

عزیزه عنایت

۸ – ۲ – ۲۰۱۲ هالند

تاریخ نشر یکشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۰ – ۱۹ فبروری ۲۰۱۲

یارب این وسوسه از چیست  که شورش به سر است

مــرغ دل را هـوسء باغ و هـوای د گر اسـت

نشنــود حــرف مــن و قصـهء آشــوب جهــا ن

که حــوادث به ره و راه سفـــرپر خطر اسـت

ادامه نوشته…

19 فوریه
بدون دیدگاه

نیم نگاهی بر نوشته

سیداکرام الدین ” طاهری”

نیم نگاهی بر نوشته آقای ملک ستیز آگاه امور بین الملل! 

تاریخ نشر یکشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۰ – ۱۹ فبروری ۲۰۱۲

سیداکرام الدین "طاهری"

سیداکرام الدین "طاهری"

چند روز پیش مقالۀ از جناب ملک ستیز آگاه مور بین الملل زیر عنوان ( نقدی بر نقش اپوزیسیون سیاسی در افغانستان) را در تارنمای صدای آلمان  خواندم و من را وا به آن داشت تا دیدگاه کوتاه خود را در مورد مقاله ایشان بنویسم . ولی پیش از نوشتن میخواهم از آقای ملک ستیز جهت نقد سازنده شان اظهار امتنان نمایم.

جناب ملک ستیز در اول مقاله خود مینویسد: رایج ترین نوع اپوزسیون را احزاب سیاسی تشکیل میدهند. یا بگونه انفرادی و یا هم به شکل ایتلافی با همفکران خویش ، در برابر نظام قرار میگیرند. اپوزیسیون سیاسی ” اپوزیسیون قانونی و یا مشروع ” نیز گفته میشود. اپوزیسیون قانونی به اصل قوانین متکی بوده و ارادۀ خود را بر بنیاد قوانین مطروحۀ ملی و بین المللی ارایه می نماید. این نوع اپوزیسیون در بستر دموکراسی رشد می نماید و همفکران خود را در جامعه بسیج می سازد.

ادامه نوشته…

19 فوریه
بدون دیدگاه

بطـــلان عقاید جبر یــه

محمد عزیز « عزیزی »

محمد عزیز « عزیزی »

بطـــلان عقاید جبر یــه

محمد عزیز( عزیزی)

۲۷ – ۱ – ۲۰۱۲

تاریخ نشر یکشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۰ – ۱۹ فبروری ۲۰۱۲
ره ندارد جبر اندرسرنـــوشت

اختیـارِباشد عجـین اندر سرشت

تخم خیر وشر،که مخلوق  خداست

هر کسی بر میل خود او دانه کشت

ادامه نوشته…

19 فوریه
بدون دیدگاه

بمناسبت دومین سالروز وفات

مرحوم استاد مسعود نوابی

مرحوم استاد مسعود نوابی

بمناسبت دومین سالروز وفات استاد مسعود “نوابی”

مُرید “خواص”

دوم جنوری ۲۰۱۲ میلادی

اسلام آباد – پاکستان

تاریخ نشر یکشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۰ – ۱۹ فبروری ۲۰۱۲

مرحوم مسعود “نوابی” عمر عزیزش را در راۀ خدمت در معارف و در راۀ تعلیم و تربیۀ فرزندان این کشور صرف کرده که از خداوند اجر بیکران و بهشت برین برای شان خواهانم. وفات استاد مسعود “نوابی” حادثۀ اسفناکی برای مردم ما وضایعۀ جبران ناپذیر برای کشور بوده. استاد “نوابی” از جمله قافله سالاران فرهنگ افغانستان و از جمله خوش سخنان و و مربیان بی مانند کشورعزیز ما بود که در راۀ معارف افغانستان اگر بگویم هزاران انسان را از داشته های علمی خویش بهره مند ساخته که نمای از نیک سرشتی و نیک اندیشی این مرد بزرگ میباشد مربی نبود که در هیچ کجای منطقه نیست بهره مندان دانش وی وجود نداشته باشد.

ادامه نوشته…

19 فوریه
بدون دیدگاه

رباعیات و دوبیتی ها

رباعیات و دوبیتی ها

از : الحاج محمد ابراهیم ” حبیب زی “

قسمت چهارم

تاریخ نشر یکشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۰ – ۱۹ فبروری ۲۰۱۲

درکشور زیبای تو این خاک گهر بار

افتیده به هر سـو هزار جامد وجاندار

هریک تمنا زتو دارند ای خالق جبار

جمعی دانه طلب ومن رحمت وانوار

ادامه نوشته…

05 فوریه
بدون دیدگاه

قابل توجه خواننده گان عزیز و همکاران گرامی

قابل توجه خواننده گان عزیز و همکاران گرامی

سایت ۲۴ ساعت

یکشنبه ۱۶ دلو ۱۳۹۰ – پنجم فبروری ۲۰۱۲ هالند

به اطلاع  همۀ عزیزان میرسانم که نسبت معاذیر صحی ، سر از امروز یکشنبه ۱۶ دلو ۱۳۹۰ به مدت دوهفته  نمیتوانم مطالب ارسالی همکاران محترم  را نشر و تقدیم خواننده گان گرامی نمایم و همچنان به ایمیل های دوستان عزیز پاسخ بدهم .

امیدوارم معذرت مرا بپذیرید ،به امید صحت و سلامتی شما .

با عرض حرمت

محمد مهدی بشیر

مسؤول سایت ۲۴ ساعت

05 فوریه
بدون دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی و تارخی

حکایت ۱۶۴

نریخت درد می و محتسب ز دیر گذشت

رسیده  بود  بلائی   ولی   بخیر   گذشت

«؟»

حافظ و حسودان

تاریخ نشر  یکشنبه ۱۶دلو۱۳۹۰ –  پنجم فبروری۲۰۱۲ 

بلبل شیراز خواجه شمس الدین محمد حافظ متوفی به سال ۷۹۲ غزلی به مطلع :

در همه دیر مغان نیست چو من شیدائی

خرقه  جائی  گر  و  باده  و دفتر  جائی

سروده بود و در مقطع آن این بیت را جای داده بود:

گر مسلمانی ز آنست که حافظ دارد

آه اگر  از  پی  امروز  بود  فردائی

دشمنان و حسودان خواجه که در پی بهانه می گشتند گفتند از مضمون این بیت مستفاد میگردد که حافظ به قیام قیامت قائل نیست و در صدد بر آمدند که فتوای فقهای عصر را در خصوص تکفیر و تفسیق حافظ بدست آورند و اورا برنجانند.

 این خبر بخود حافظ رسید و نزد مولانا زین الدین ابوبکر تایبادی متوفی بسال ۷۹۱ که از اعاظم عرفای آن عصر بود و در آن ایام قصد حجاز داشت واز تایباد به شیراز وارد شده بود رفت و قضیه را بیان کرد.

 مولانا گفت :

چون نقل کفر کفر نیست مناسب آنست که بیت دیگر مقدم بر این بیت در غزل بگنجانی بطوریکه از آن چنین مستفاد شود که فلانی چنین گفته است تا از این تهمت نجات یابی ؟

حافظ این بیت را :

این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه میگفت

بر در  میکده ای  با  دف  و  نی  ترسائی

سرود و آنرا پیش از مقطع در غزل درج کرد و بدینوسیله از دست وزبان حریفان نجات یافت.

سلسلۀ این حکایات ادامه دارد

05 فوریه
بدون دیدگاه

موسیقی معاصر افغانستان

مصدق پارسا

موسیقی معاصر افغانستان و فصل شباب، صدیق شباب

تاریخ نشر  یکشنبه ۱۶دلو۱۳۹۰ –  پنجم فبروری۲۰۱۲   

موسیقی در افغانستان، در کنار بسیاری از عرصه ها و بستر های که هنوز فرصت پرداخت، نقد و تحلیل در مورد آن ها فراهم نشده، در حالی بارزترین پدیده است که از کودک تا نوجوان و از جوان تا کهن سال افغانستان به گونه ی به این پدیده محبت می ورزند، و خواسته های درونی شان را در آیینه ی صدا ها و ادا های هنرمندانی از تبار و مردم خودشان با زبان های مادری و یا هم غیرمادری شان به جستجو می نشینند، اما با این همه علاقه ی که نسبت به موسیقی در این دیار وجود دارد، در سطوح فرهنگی حد اقل کمتر شاهد آن بوده ایم تا قلم به دستی در پیوند به اثر هنریی چیزی بنویسد، کم و کاست، یا هم زیبایی و فزونی یک اثر هنری- موسیقایی را بنمایاند و راه را برای چنین فرهنگی به سهم خودش هموار کند؛ و حزن انگیز تر این که هنوز نوع دید بسیاری از کسانی که دعوای روشنگری، روشنفکری و تفکر مدنی را به سر می پرورانند نسبت به جامعه هنری و موسیقی افغانستان، سخت عدالت ناباورانه و خرد ستیزانه است و کم نیست کسانی که با نام های این و آن به حق این رسالتمندان توهین روا می دارند و تحقیر می کنند، چه این که حتا در نزدیک به ۹ سال پسین پس از تحولات در افغانستان، وزارت فرهنگ کشور به مثابه پاسدار فرهنگ و هنر کوچکترین حرکتی که نشان دهنده ی توجه بنیادین چه که حتا نمادین بوده باشد را، از خود تبارز نداده است و گامی دلخوش کننده ی بدان راه ننهاده است.

ادامه نوشته…

04 فوریه
بدون دیدگاه

حسن وجود

محمد زرگرپور

محمد زرگرپور

میلاد منجی عالم بشریت پیام آور حق حضرت نبی مکرّم محمد ابن عبدالله (ص )

بر بشر و پیروانش تهنیت و مبارک باد  .

محمد زرگرپور

  حسن وجود

تاریخ نشر  شنبه۱۵دلو۱۳۹۰ –  چهارم فبروری۲۰۱۲

دلیل  خلقت  افلاک  آمد

نشان و  سورهء  لولاک  آمد

صفا و برکت عشق زمین  است

طواف و کعبه و دّر یمین  است

ادامه نوشته…

04 فوریه
بدون دیدگاه

بکجا رفته غیرت که ندارمش سراغی

بکجا رفته غیرت  که  ندارمش سراغی

عبدالقدیر عارف

بردیف شعر مرحوم رازق فانی

تاریخ نشر  شنبه ۱۵دلو۱۳۹۰ –  چهارم فبروری۲۰۱۲

 [ همه جا دکان رنگ است همه رنگ می‌‌فروشند]

[ دل‌ من به شیشه سوزد همه سنگ می‌‌فروشند]

که به  هر کجا جوانی بگرفته زانوی غم

سریع کوچه و خیابان  همه بنگ می‌‌فروشند

ادامه نوشته…

04 فوریه
بدون دیدگاه

دعوت نامه

دعوت نامه

اشتراک در نشست وسیع انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

تاریخ نشر  شنبه۱۵دلو۱۳۹۰ –  چهارم فبروری۲۰۱۲

انجمن حقوق دانان افغان در اروپا که در ۲۸ فبروری۲۰۰۹ به ابتکار  تعداد از حقوقدانان عزیز در شهر هامبورگ  کشور آلمان اساس گذاشته شد، سر انجام بتاریخ ۲۵ جون۲۰۱۱  رسماٌ در مراجع حقوقی کشور هالند ثبت و راجستر گردید و بحیث یک شخصیت حقوقی مستقل و رسمی در خدمت شما هم مسلکان و هموطنان عزیز قرار دارد.      انجمن جهت ارائه خدمات ومشورت های حقوقی به شکل رضاکارانه و ارائه  دانش مسلکی – حقوقی به هموطنان ما درکشور های اروپائی وجستجوی  سائر امکانات در پروسه بازسازی  یک سیستم حقوقی مدرن وتحقق حاکمیت قانون در کشورعزیز ما افغانستان ایجاد گردیده است.

ادامه نوشته…

04 فوریه
بدون دیدگاه

قیل و قال

خانم صالحه وهاب واصل

خانم صالحه وهاب واصل

قیل و قال

صالحه وهاب واصل

هالند

۲۶ – ۱۲ – ۲۰۱۱

تاریخ نشر  جمعه ۱۴دلو۱۳۹۰– سوم فبروری۲۰۱۲

عشق است مرا در دل و جان یا که خیالت

کاندر دو جهان حسن ندیدم به مثالت

ما را چی شر و شور به سر غیر جنونت

مستی ز چی آرم به جز از قیلت و قالت

ادامه نوشته…

02 فوریه
بدون دیدگاه

یادوطن

نذیر ظفر

نذیر ظفر

یادوطن

نوشته نذ یر ظفر

اندیانا ۲ فبروری ۲۰۱۲

نبض دل در  ورق یاد وطن    پیچیده

عطر این گل به سرا پای چمن پیچیده

کشته گان؛ لاله صحرای جنون تو شدند

سرخ رویان تو؛   شیدا به کفن پیچیده

ادامه نوشته…

02 فوریه
بدون دیدگاه

بمناسبت تبدیل نام لیسۀ بی بی مهروی کابل

محمد عزیز « عزیزی »

محمد عزیز « عزیزی »

بمناسبت تبدیل نام لیسۀ بی بی مهروی کابل

بنام عبدالقیوم وردک

توسط فاروق وردک وزیر تعلیم و تربیه افغانستان

محمد عزیز ( عزیزی)

۱ – ۲ – ۲۰۱۲

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۳دلو۱۳۹۰ –   دوم فبروری۲۰۱۲

با استقبال  از غزل امیر خسرو بلخی
———–

تاسف چنین فکر و نــو آوری را

وبر جهل ونیرنگ وافسونگری را

ز افکار جاهــل کجـا عــلم روید؟

گهر گر بخواهی؛طلب گوهری را

ادامه نوشته…

01 فوریه
بدون دیدگاه

میلاد شریف

محمد نعیم کریمی

محمد نعیم کریمی

میلاد شریف

محمد نعیم کریمی

۲۱ دلو ۱۳۸۰

تاریخ نشرچهار شنبه ۱۲دلو۱۳۹۰–   اول فبروری۲۰۱۲

نغمه زد مرغ چمن گلـــــــــبدنی پیداشد

سوسن وسروسمــن درچمنی پیداشد

شدخموش آتش آتشکــــــــدۀ قوم مجوس

مژده آورد امــین بتـــــشکنی پیداشد

ادامه نوشته…