۲۴ ساعت

04 فوریه
بدون دیدگاه

بکجا رفته غیرت که ندارمش سراغی

بکجا رفته غیرت  که  ندارمش سراغی

عبدالقدیر عارف

بردیف شعر مرحوم رازق فانی

تاریخ نشر  شنبه ۱۵دلو۱۳۹۰ –  چهارم فبروری۲۰۱۲

 [ همه جا دکان رنگ است همه رنگ می‌‌فروشند]

[ دل‌ من به شیشه سوزد همه سنگ می‌‌فروشند]

که به  هر کجا جوانی بگرفته زانوی غم

سریع کوچه و خیابان  همه بنگ می‌‌فروشند

ادامه نوشته…