۲۴ ساعت

04 فوریه
بدون دیدگاه

دعوت نامه

دعوت نامه

اشتراک در نشست وسیع انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

تاریخ نشر  شنبه۱۵دلو۱۳۹۰ –  چهارم فبروری۲۰۱۲

انجمن حقوق دانان افغان در اروپا که در ۲۸ فبروری۲۰۰۹ به ابتکار  تعداد از حقوقدانان عزیز در شهر هامبورگ  کشور آلمان اساس گذاشته شد، سر انجام بتاریخ ۲۵ جون۲۰۱۱  رسماٌ در مراجع حقوقی کشور هالند ثبت و راجستر گردید و بحیث یک شخصیت حقوقی مستقل و رسمی در خدمت شما هم مسلکان و هموطنان عزیز قرار دارد.      انجمن جهت ارائه خدمات ومشورت های حقوقی به شکل رضاکارانه و ارائه  دانش مسلکی – حقوقی به هموطنان ما درکشور های اروپائی وجستجوی  سائر امکانات در پروسه بازسازی  یک سیستم حقوقی مدرن وتحقق حاکمیت قانون در کشورعزیز ما افغانستان ایجاد گردیده است.

انجمن میخواهد تا به همکاری حقوقدانان طبق اهدافش ازدانش و تجربه حقوقی آنان استفاده مثمر نموده و بصورت داوطلبانه و بدون در نظرداشت تعلقات مختلفه و با بیطرفی و استقلالیت به افغانان در کشور های اروپائی  در حدود امکانات ، با در نظرداشت  قوانین جاری در کشور های اروپائی مصدر خدمت گردد.

به همین منظورانجمن  بروز شنبه ۳ مارچ ۲۰۱۲ در همکاری با سازمانهای  رضاکار و اجتماعی هالندی جلسه وسیع خویش را در کشور هالند برگزار مینماید. در این جلسه هیات رهبری انجمن شما را در روشنی اهداف و وظایف که بر بنیاد آنها ایجاد گردیده است، قرار  خواهد داد.

ازشما هم مسلکان و مهمانان عزیز تقاضا میگردد تا  ساعت ۰۰: ۱۲ بعد از ظهر با تشریف آوری تان انجمن را درپیشبرد اهدافش کمک وافتخار بخشید .

++++++++++++++++++

در این جلسه زمینه آشنائی و تبادل نظر را با هیاٌت رهبری و هم مسلکان خویش خواهید داشت.

هیاٌت رهبری انجمن  در روز و وقت معینه در شهر هلموند هالند از تشریف آوری شما استقبال مینماید.

آدرس و پروگرام جلسه را لطفاٌ در ضمیمه ارسالی مطالعه فرمائید. 

 هیاٌت رهبری  از شما دوستانه تقاضاٌ مینماید تا از تشریف آوری  و یا عدم حضور تان در جلسه از طریق آدرس های الکترونیک زیر ویا تیلفون اطلاع داده تا انجمن زمینه ها و امکانات لازم خویش را در نظر گرفته امورات را بهترو مطابق دلخواه شما  بتواند  تنظیم نماید.

Abdul Wase Ghafari  a.wasegafari@web.de

Basir Dehzad  b_dehzad@hotmail.com

M.A.Wahed Sadat  mir-sadat@hotmail.com

تیلفون های تماس: آلمان: ۰۰۴۹۱۷۶۴۵۱۸۵۲۴۸، هالند: -۰۰۳۱۶۱۹۴۸۰۰۴۸  دنمارک: ۰۰۴۵۲۷۲۹۴۹۴۹

پروگرام روز:

۱۳:۰۰-۱۳:۰۷:  حرف خوش آمدید

۱۳:۰۷-۱۳:۵۰: در این قسمت سه تن از اعضای رهبری انجمن صحبت های توضیحی در مورد اهداف و وظایف انجمن و زمینه های عملی ارائه خدمات  در عرصه های مختله حقوق به هموطن ما در کشور های مختلفه اروپائی ، سهم گیری درادامه اعمار مجددسیستم حقوقی مدرن کشوردر چوکات همکاری و انکشاف با نهاد های مماثل دراروپا.   ۱۳:۵۰-۱۵:۱۵ : صحبت های دعوت شونده گان  نهاد های افغانی،هالندی و… در مورد نقش شان در ایجاد همکاری و معاونت در پیشبرد اهداف انجمن.

 ۱۵:۱۵-۱۵:۳۰: تفریح

۱۵:۳۰-۱۶:۱۰: صحبت و توضیحات نماینده موسسه هالندی پیرامون تاٌمین تساوی حقوق و مبارزه علیه تبعیض (دیسکریمینیشن). در این بخش طرح سوالات  در مورد اهداف این نهاد و ارائه جوابات توسط مسئولین.       ۱۶:۱۰-۱۷:۵۰: صحبت های مهمانان از نهاد های افغانی ، خوانش پیامها ی رسیده . در اخیر این بخش طرح سوالات و جروبحث روی اهداف انجمن و پیشنهادات تکمیلی هم در نظر گرفته شده است.

۱۷:۵۰-۱۸:۰۰: جمعبندی بخش اول با چند کلمه اختتامیه.

 ۱۸:۰۰-۱۹:۰۰: تفریح و نان شام. در این بخش همچنان زمینه آشنائی و تماس با هیاٌت رهبری و اعضای انجمن در فضای غیر رسمی  مساعد خواهد بود.

 بخش شام  

۱۹:۰۰-۲۰:۳۰: ادامه جلسه. در این بخش تبادل نظر و تصویب بعضی اسناد، توذیع فورم های عضویت و سائر موضوعات مربوط به انجمن مورد بحث قرار میگیرد.

۲۰:۳۰-۲۳:۳۰ : برنامه غیر رسمی (احتمالاٌ) با موزیک لایف افغانی.

آدرس:Locatie

Wijkhuis Brede School De Fonkel

Prins Karelstraat 131  ۵۷۰۱ VL Helmond (NL)

Adres: van Someren Downerlaan 46, 5707 KL Helmond,web. www.hoqooq.eu, , KvK No: 53230108, Bank No:000000000 te Helmond.Contact:: Nederland (A. Basir Dehzad, tel: (31) 06-19480048, e-mail: b_dehzad@hotmail.com. . Denmarken(M.A. Wahid Sadat, tel;(45) 27294949, E-mail: mir-sadat@hotmail.com. Duitsland: (A. Wase Ghafari, tel:(49) 061589216480, e-mail: a.wasegafari@web.de.

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما