۲۴ ساعت

01 فوریه
بدون دیدگاه

میلاد شریف

محمد نعیم کریمی

محمد نعیم کریمی

میلاد شریف

محمد نعیم کریمی

۲۱ دلو ۱۳۸۰

تاریخ نشرچهار شنبه ۱۲دلو۱۳۹۰–   اول فبروری۲۰۱۲

نغمه زد مرغ چمن گلـــــــــبدنی پیداشد

سوسن وسروسمــن درچمنی پیداشد

شدخموش آتش آتشکــــــــدۀ قوم مجوس

مژده آورد امــین بتـــــشکنی پیداشد

صف زنان خیل ملائک ززمین تادرعرش

صاحب معرفت وانجـــــــمنی پیداشد

جهل برچیــــــــد بساط ازوزش بادحرم

شعلــه زدبرق دلم نعره زنی پیداشد

رونق شعرو ادب کاســــــت زبازارعرب

ناطق وحی خدا خوش سخنی پیداشد

محمد نعیم کریمی

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما