۲۴ ساعت

28 آوریل
بدون دیدگاه

فراموشی جنایات ۷ ثور و تقدیر از ۸ ثور

تاریخ  نشر یکشنبه ۲۸ اپریل ۲۰۱۳ هالند

محترمه ملالی موسی نظام

محترمه ملالی موسی نظام

فراموشی جنایات ۷ ثور و تقدیر از ۸ ثور، خیانت به تاریخ است

سرنوشت ملت مظلوم افغانستان را خائنین وطنی به سیاهی کشانیدند!

ملالی موسی نظام

۲۶ اپریل۲۰۱۳

 ****

دو روز شوم و فاجعه باری که سرنوشت یک ملت را تا امروز با خون و آتش رقم زده است، منحیث یک طالب العلم به هموطن دانشمند،محترم اعظم سیستانی مؤرخ و محقق افغان  تقدیم داشته و سعی خستگی ناپذیر ایشانرا در افشاء حقایق تاریخی مبرهن مادر وطن و مردم آن، تقدیر مینمایم.

ادامه نوشته…

09 مارس
۱ دیدگاه

زنان مظلوم افغان را فراموش ننمائیم!

  تاریخ نشر شنبه  نهم مارچ  ۲۰۱۳ هالند

 Naamloos

هشتم مارچ، روز بین المللی زن

در  استقبال از روز زن، زنان مظلوم افغان را فراموش ننمائیم!

زنم که نالۀ من خفته در گلوی منست

زنم که شام سیه صبح آرزوی منست

***

ملالی موسی نظام

۸ مارچ، ۲۰۱۳

محترمه ملالی موسی نظام

محترمه ملالی موسی نظام

در حالی که روز هشتم مارچ به مناسبت همبستگی و استقبال از روز زن در سرتاسر جهان تجلیل میگردد و از حقوق انسانی وی به اساس متون قوانین اساسی دول و اعلامیۀ معتبر« حقوق بشر» که ممالک عضو ملل متحد از سال ۱۹۴۸ به این سو با امضاء بر آن اجبار پذیرش تعهداتی را در زمینه دارند، در بیشتر از نیم عالم تاریکی پامال حقوق حقۀ زنان حکمفرماست.

ادامه نوشته…

15 فوریه
بدون دیدگاه

دا افغانستان دی، دا افغانستان

تاریخ نشر جمعه ۱۵ فبروری  ۲۰۱۳ هالند

Concert Jawanan Honarmand Afghan

کانسرت برازندۀ موزیسین های جوان افغان در امریکا

«دا افغانستان دی، دا افغانستان»

ملالی موسی نظام

۱۴ فروری، ۲۰۱۳

محترمه ملالی موسی نظام

محترمه ملالی موسی نظام

 یقین هموطنان ما از روی اخبار مطلع هستند که اخیراً گروپ جوانانی از نوازندگان مسلکی داخل افغانستان که شاگردان اکادمی و انستیتیوت موزیک در شهر کابل هستند، برای اجرای کانسرت هایی به حیث پیام آوران صلح از جانب مردم ما به امریکا دعوت شده اند.

ادامه نوشته…

14 فوریه
بدون دیدگاه

۲۶ دلو، خروج خفت بار اردوی شوروی

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۴ فبروری  ۲۰۱۳ هالند

  Khoroj Shorawi

۲۶ دلو، خروج خفت بار اردوی شوروی از افغانستان

********

مظاهرات عظیم زنان افغان در ضد مظالم و خشونت

Mozaherat Zanan

ملالی موسی نظام

۱۴ فروری،۲۰۱۳

محترمه ملالی موسی نظام

محترمه ملالی موسی نظام

امروز ۲۶ دلو ۱۳۹۱ درست ۲۴ سال از خروج اردوی ناکام اتحاد شوروی وقت، از افغانستان میگذرد. در حقیقت با عبور جنرال گروموف، آمر قوای نمبر۴۰ اتحاد جماهیر اشتراکیۀ شوروی از شاهراه سالنگ، معبری که حقایق و اسرار تاریخی زیادی را از آغاز لشکر کشی آن مملکت متجاوز ببعد در سینه مدفون دارد، اشغال شرم آور و ناحق افغانستان توسط قوای مذکور، با سر افگندگی و یک شکست آشکارا، رسماً به پایان رسید.

ادامه نوشته…

13 فوریه
۱ دیدگاه

بیست سال از قتل عام افشار میگذرد

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۳ فبروری  ۲۰۱۳ هالند

Afshar

درود به روان پاک شهدای فاجعۀ افشار

بیست سال از قتل عام افشار میگذرد

۱۰ ـ۱۱ فبروری ۱۹۹۳ میلادی، ۲۱ ـ ۲۲ دلو۱۳۷۱ هجری شمسی

 ملالی موسی نظام

۱۲ فبروری۲۰۱۳
محترمه ملالی موسی نظام

محترمه ملالی موسی نظام

جنگ های خانمانسوز کابل که سالهای ۱۹۹۲ـ ۱۹۹۶ میلادی در پایتخت باستانی افغانستان به وقوع پیوست، بیشتر از ۶۵ هزار کشته، صدها هزار معیوب و معلول و سرگردان کمپ های پناه گزینان از خود باقی گذاشت. این جریانات خونبار را گروهی از سران تنظیمی تشنۀ قدرت و غافل از خدا بر مردم مظلوم و بی پناه شهر کابل وارد نمودند، تا اینکه بعد از تپ تپ پای طالبان، اولیای امور دولت نام نهاد ربانی و دار و دسته های دیگر مجرمین جنگی تنظیمی از ترس، حتی برخی پا برهنه پا به فرار گذاشتتند.

ادامه نوشته…

06 فوریه
۲دیدگاه

نامۀ سر کشاده برای شاعر ملی گرا

تاریخ نشر چهار شنبه  ششم فبروری  ۲۰۱۳ هالند

محترمه ملالی موسی نظام

محترمه ملالی موسی نظام

نامۀ سر کشاده برای شاعر ملی گرا، محترم محمد نسیم اسیر

 ملالی م  نظام    

۴ فروری، ۲۰۱۳

 ورجنیا، ایالات متحدۀ امریکا

***

هموطن ارجمند، آقای نسیم اسیر،                                                                              

بعد از تقدیم احترامات فائقه، امیدوارم با فامیل در پناه ایزد متعال بوده، قریحه و قلم توانایتان در بیان حقایق جگر سوز بربادی وطن و تشریح آلام وطنداران و مبارزۀ پیگیرتان در قبال حمایه از وحدت والای ملت افغان، بیش از پیش، رسا و همه پسند باشد.

ادامه نوشته…

27 نوامبر
بدون دیدگاه

روز بین المللی منع خشونت بر زنان

تاریخ نشر سه شنبه ۲۷ نوامبر ۲۰۱۲هالند 

محترمه ملالی موسی نظام

محترمه ملالی موسی نظام

روز بین المللی منع خشونت بر زنان

در افغانستان خشونت بر زنان دایم قوس سعودی را می پیماید

  ملالی موسی نظام 

۲۵ نوامبر،۲۰۱۲

۲۵نوامبر به حیث روز منع خشونت بر زنان، این مظلومان خاموش جامعۀ بشری تعین گردیده و همه ساله ازین روز در کشور های مختلفۀ  جهان استقبال میگردد تا هرچه بیشتر ازعملیه ای بنام زجر و آزار غیر انسانی بر نیمی از قشر اجتماع کاسته و جلوگیری صورت گیرد.

ادامه نوشته…

24 نوامبر
۱ دیدگاه

روز بین المللی اطفال و کارگران خردسال افغان

  تاریخ نشر شنبه ۲۴ نوامبر ۲۰۱۲هالند 

محترمه ملالی موسی نظام

محترمه ملالی موسی نظام

روز بین المللی اطفال و کارگران خردسال افغان

ملالی موسی نظام

۲۰ نوامبر،۲۰۱۲

هرسال بتاریخ ۲۰ نوامبر روز بین المللی طفل که در حقیقت برای حمایۀ اطفال کارگر از کار شاقۀ اجباریست، در بیشتر ممالک جهان استقبال میشود که افغانستان که بحیث عضو ملل متحد مسئولیت شمول در چنین پروگرام هایی را دارد، هم مدتیست که این روز را به «نحوی» برگزار مینماید.

ادامه نوشته…

28 اکتبر
بدون دیدگاه

پارلمان افغانستان، مظهر وظیفه شناسی

تاریخ نشر یکشنبه ۲۸ اکتوبر ۲۰۱۲هالند

 ملالی موسی نظام

۲۶ اکتوبر،۲۰۱۲ 

محترمه ملالی موسی نظام

محترمه ملالی موسی نظام

پارلمان افغانستان، مظهر وظیفه شناسی و قانونیت!

وکلای ملت در حال فرار از مسئولیت بطرف خانۀ خدا

********

 در شرائطی که حالات در افغانستان با مشکلات روز افزون اعم از فساد سرسام آور اداری، فقر، بی امنیتی در همه ولایات، کشتار، نقض و پامال حقوق انسانی از جانب مخالفین دولت، قوای خارجی و زور آوران قدرتمند، حملات بدون بازخواست پاکستان بر مظلومین ولایات شرقی و جنوبی و و و به وخیم ترین حد خود رسیده است، بیشتر از ۱۰۰ عضو پارلمان افغانستان به مصرف سرسام آوری، دروازۀ خانۀ قانون گزاری را مسدود نموده و راهی حج گردیده اند.

ادامه نوشته…

30 سپتامبر
بدون دیدگاه

میخوانیم و باور می نماییم

 تاریخ نشر یکشنبه  ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

ملالی موسی نظام

۲۹سپتمبر، ۲۰۱۲

محترمه ملالی موسی نظام

محترمه ملالی موسی نظام

میخوانیم و باور می نماییم

رأی اعتماد بسم الله خان، معضلۀ بمباردمان کنر، اتهام زرداری و تقدیر از ربانی!

*************************** 

در افغانستان آشفته و پر ماجرا، روزی نیست که حادثه و ماجرای دردناکی روی ندهد. بعد ازهزاران سانحه، واقعۀ، انهدام شهرها، کشتار های دسته جمعی، قتل مظلومان بیدفاع از جانب طرفین متخاصم از خدا و انسانیت بیخبر، مداخلات ابدی همسایگان خدانشناس و وابستگی قدرتمندان افغان با آنان، انتساب جنایتکاران جنگی و کم سوادان به مقام های شامخ«!» دولتی و بالاخره صدها فیصله و تقلب کاری آشکارا از جانب اولیای امور در حق ملت گروگان گرفته، که ظاهراً باید مردم بیوسیله درین بیشتر از سه دهه اجباراً  به همه ناگواری ها عادت نمایند.

ادامه نوشته…

21 سپتامبر
بدون دیدگاه

هفتۀ صلح به دنبال هفتۀ شهید

تاریخ نشر جمعه ۳۱ سنبله  ۱۳۹۱ – ۲۱سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

 ملالی موسی نظام

۱۹ سپتمبر،۲۰۱۲

محترمه ملالی موسی نظام

محترمه ملالی موسی نظام

 هفتۀ صلح به دنبال هفتۀ شهید

برهان الدین ربانی هم به قهرمانان تاریخ پیوست

آیا تشکیلی بنام « کمیتۀ عالی صلح» کاری را از پیش برده است؟

***********

در رژیم های سوسیالیستی رسم برین بوده که هر روز به مناسبتی از « چیزی» تجلیل به عمل آید تا ملت مظلوم و دربند کشیده متوجه تشدد و تبعیض طبقاتی ای که وعدۀ محو آن در پرنسیپ داده شده بود، بین اکثریت مجبور و اولیای امور تجمل پیشه، نگردد. در عصر خفتبار اشغال افغانستان توسط شوروی سابق و خلق و پرچم هم به پیروی از سیاست باداران، شاگردان معارف، مردم ناراضی و مظلوم را به سرک ها برای زنده باد و مرده باد گفتن واهی میکشاندند تا متوجه آنچه را جمعی وطنفروش بی بند و بار بر سر زمین و ملت شان نازل نموده اند، متوجه نگردند.

ادامه نوشته…

09 سپتامبر
بدون دیدگاه

به شهدای مظلوم وطن درود

تاریخ نشر یکشنبه ۱۹سنبله  ۱۳۹۱  –  نهم سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

ملالی موسی نظام

۸ سپتمبر،۲۰۱۲

محترمه ملالی موسی نظام

محترمه ملالی موسی نظام

به شهدای مظلوم وطن درود و دعا میفرستیم

یازدهمین سال قتل احمدشاه مسعود و افغانستان، سرزمین شهداء

***************

افغانستان سرزمین شهداء:

بازهم حکومت حامد کرزی علی الرغم وعدۀ ترک مصلحت گرائی و پشتیبانی از آنانی که سرزمین مارا  از سی ونیم دهه به اینسو به بربادی، کشتار و فنا سوق دادند، با شهکاری دیگری، به عوض تجلیل واقعی از استقلال کشور و محصل برحق آن، غازی امان الله خان، نه تنها از قتل احمد شاه مسعود برای « یکهفته» تجلیل به عمل می آورد، بلکه اسم بی مسمای « هفتۀ شهید» را هم بر آن تاپه میزند!

ادامه نوشته…

19 آگوست
بدون دیدگاه

عید سعید فطربه همه هموطنان مبارک باشد

تاریخ نشر یکشنبه ۲۹ – اسد ۱۳۹۱ – ۱۹ آگست ۲۰۱۲

عید سعید فطربه همه هموطنان مبارک باشد

محترمه ملالی موسی نظام

محترمه ملالی موسی نظام

بدین وسیله عید سعید فطر را به همه هموطنان چه در داخل افغانستان عزیز و چه در حلقه های مهاجرت تبریک گفته واز خداوند متعال برای کافۀ ملت جنگ دیده و محروم افغانستان صلح، وحدت ملی و بازسـازی واقــعی را در پــناه تعمیل عدالت و پرنسیپ های حقوق بشر خواهانم.

به آرزوی صحت و عافیت،

ملالی نظام

18 آگوست
بدون دیدگاه

یادی از اعلیحضرت غازی، شاه امان الله،

تاریخ نشر شنبه ۲۸ اسد ۱۳۹۱ –  ۱۸ آگست ۲۰۱۲ هالند 

یادی از اعلیحضرت غازی، شاه امان الله، محصل استقلال افغانستان

امسال عید سعید فطرمصادف با سالگرد استرداد استقلال وطن است

اعلیحضرت غازی، شاه امان الله

اعلیحضرت غازی، شاه امان الله

ملالی موسی نظام

۱۸ آگست،۲۰۱۲

محترمه ملالی موسی نظام

محترمه ملالی موسی نظام

 در آستانۀ حلول عید سعید فطر که مسلمانان جهان ختم ماه رستگاری و عبادت به درگاه ایزد متعال را تجلیل مینمایند، درود به آن اکثریت ملت رنجور و بیدفاع افغان که دهه ها را با جنگ، مظالم زور گویان و مقتدرین، تلفات ضد بشری، آوارگی، فقر و هزاران درد بیدرمان دیگر سپری نموده و هنوز هم در گرو اقلیتی غافل از اخلاق انسانی، هدایات اسلامی و حقوق بشری قرار دارند!   

سالی دیگر برحقیقت استر داد استقلال افغانستان از قبضۀ دولت جهانگیر بریتانیای وقت توسط محصل آن، فرزند صدیق افغان اعلیحضرت غازی شاه امان الله افزود گردید و ملت افغانستان علی الرغم مصائبی که ده هاست که با خیانت عده ای از فرزندان نا خلف بر آنان نازل گردیده، آرزومند تجلیل آن روزگاران فرخندۀ شادی آفرین اند.

ادامه نوشته…

15 آگوست
بدون دیدگاه

در مورد معضلۀ جنایتکاران جنگی

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۱ –  ۱۵ آگست ۲۰۱۲ هالند

بازهم نظری به مضمون نیویارک تایمز

در مورد معضلۀ جنایتکاران جنگی در افغانستان

ملالی موسی نظام

۱۴ آگست، ۲۰۱۲

محترمه ملالی موسی نظام

محترمه ملالی موسی نظام

اگر شما به نزدیکی افکار و نظریات دو شخصی که به فاصلۀ دو بر اعظم از هم دور بوده و هرگز در طول حیات، با هم ملاقاتی نداشته اند، بلکه درد های جانسوز مردم وطن و بربادی سرزمینشان تا حدی افکار و نظریات مشابه شانرا بهم ارتباط میدهد که هر دو در زمان معین و موضوعات مشابه، درد دل خویشرا بر روی صفحات نقش می ببندند. با مطالعۀ مضمون افشاء گرانۀ مستند تان، خداوند را درین ماه پاک عبادت شاهد میگیرم که « ما» خواهر و برادری از ورای اقیانوس ها افکار مشترک خویش را در موضوع خاصی در مورد وطن، روز گذشته یکجا ثبت میکردیم.

ادامه نوشته…

05 آگوست
۱ دیدگاه

در شناخت جنایتکاران جنگی

مقالۀ غوغا برانگیز نیویارک تایمز

در شناخت جنایتکاران جنگی

روشنی اندازی های تکراری، یا هیاهو برای هیچ

ملالی موسی نظام

ورجنیا، ۴ آګست،۲۰۱۲

تاریخ نشر یکشنبه پانزدهم اسد ۱۳۹۱ – ۵ آگست ۲۰۱۲

محترمه ملالی موسی نظام

محترمه ملالی موسی نظام

 روزیکه روزنامۀ نیویارک تایمز منتشر گردید، خانم سجیه کامرانی تیلفونی مختصری از محتویات آنرا بمن اطلاع داد، من برایش اظهار نمودم که این مقاله به یقین چیز جدیدی را افشاء ننموده، بلکه تکرار مکررات خواهد بود. متعاقب آن همان شب آقای نبیل مسکینیار که همیشه اخبار و رویداد های وطن را با تبصره و نظر خود در موضوع، بسرعت از طریق تلویزیون آریانای افغانستان انتشار میدهد، راجع به مقالۀ نیویارک تایمز تبصره نمود.

ادامه نوشته…

29 جولای
بدون دیدگاه

ملت سوریه در آتش بیداد و استبداد

ملت سوریه در آتش بیداد و استبداد

استفاده از حق ویتو برای ادامۀ خون و آتش در سوریه

ملالی موسی نظام

۲۹ جولای،۲۰۱۲

محترمه ملالی موسی نظام

محترمه ملالی موسی نظام

درین جای شکی نیست که بعد از شکست و اخراج شرم آور اتحاد شوروی، ابر قدرت وقت از افغانستان سر بلند، متأسفانه در اثر استفاده های نا جائز و نا مشروع از قدرت ذریعۀ جنگسالاران و جنایتکاران جنگی، اوضاع افغانستان مرحله به مرحله وخیم گردیده و هیچگاهی خون و آتش ازین مملکت زیبا و مردم بیگناه و مظلوم آن دامن نچید. متاسفانه سیالیت اوضاع ناهنجار به تعدادی از ملل در منطقه سرایت نمود که از آنجمله عراق بیجهت« اگر خصومت شخصی بوش پدر و بوش پسر را دلیل محسوب ننماییم» و بسیار غیر عادلانه هدف حملات و اشغال قوای امریکا قرار گرفت.

ادامه نوشته…

28 جولای
بدون دیدگاه

لکۀ سیاه پامال حقوق دائمی زن در افغانستان

لکۀ سیاه پامال حقوق دائمی زن در افغانستان

اولیای امور دولت، قانون شکنان واقعی دستگاه بی مسئولیت اند!

ملالی موسی نظام

۱۲ جولای،۲۰۱۲

تاریخ نشر شنبه هفتم اسد ۱۳۹۱ – ۲۸ جولای ۲۰۱۲  

روزی نیست که چندین خبر تکان دهنده که کشتار، دهشت و ترور، راکت پرانی، انفجار بم و مین را در سر تا سر افغانستان بیان مینماید، نقشۀ خونین سرزمین ما و حیات رقتبار مردم مظلوم آنرا برنگ سرخ نیامیزد. در پهلوی بمباردمان های ناتو و قوای خارجی که بعد از بیشتر از ده سال نتوانسته اند کوچکترین امنیت را در افغانستان روبراه سازند، حملات گوناگون طالب، تحریکات و دسائس متداوم  و دستگاه دوزخی« آی اس آی » آن و تخریبات و دست درازی های غیر مشروع وگوناگون ایران آخندی، مملکت ما را به دوزخی مبدل نموده است که در آن فقط اکثریت ملت بی وسیلۀ افغان میسوزد و رنج میکشد. از جانب دیگر اقلیتی که در دستگاهای دولت و قوای ثلاثۀ آن جا خوش نموده اند، راحتی را در غفلت و بیخبری از حال ملت و پشت پا زنی بر قانون و استفاده از سرمایه های باد آوردۀ اعمار مجدد و تأمین صلح و امنیت و پروژه های نان آور اقتصادی، یافته اند. پس واقعیت امر این است که به استثنای اکثریت ملت که از عرصۀ بیشتر از سه دهۀ خونین متصل در مصائب گوناگون چون جنگ، کشتار عزیزان، آوارگی، فقر و مسکنت، گرسنگی و و و… غرق اند، بقیه یعنی یک اقلیت  کوچک ظفر نمون گشته در مملکت جنگ زدۀ ویران خویش« بهشت موعود» را بدست آورده اند .

ادامه نوشته…

25 جولای
بدون دیدگاه

آوارگان افغان، همیشه بی پناه و سرگردان

آوارگان افغان، همیشه بی پناه و سرگردان

ملالی موسی نظام

۲۵ جون،۲۰۱۲

تاریخ نشر چهارشنبه چهارم اسد ۱۳۹۱ – ۲۵ جولای ۲۰۱۲

درین روز ها به دو خبر مختلف که به هم مرتبط هستند بر میخوریم، یکی اعلام متواتر کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد یا« UNHCR» در مورد اوضاع بسیار رقت بار و سرنوشت نا معلوم آوارگان سه و نیم دهۀ افغان در داخل« بیجا شدگان» افغانستان و در ممالک جهان بوده و دیگری سالگرد شصت و یکومین سال ایجاد کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد میباشد.

از همان آغاز بدبختی های نا فرجام ملت افغان با اشغال سرزمین ما توسط اتحاد شوروی وقت، البته به کمک وطن فروشان خلق و پرچم، بزرگترترین تراژیدی انسانی قرن به ارتباط اوضاع ناهنجار و خونین افغانستان شکل گرفت. در پهلوی یکونیم ملیون شهید مظلوم افغان، در حدود شش ملیون سکنۀ بی پناه با فرار و ترک اجباری وطن، سرپناهان خویش را از دست دادند و راهی سر زمین های بیگانه گردیدند. البته اظهر من الشمس است که با بمباردمان های مهلک و بیحساب برمردم بینوا و بی پناه ما، ۱۷۰۰ قریۀ در مادر وطن با خاک یکسان گردید و از نقشۀ عالم ناپدید گردید. این تراژیدی خون آلود، در پهلوی کشته گان، ملیون ها زخمی و بی پناه را مجبور به دربدری رقت آور در مملک همسایه نمود که علی الرغم بازگشت قسمتی از بی سرنوشتان به وطن، با عدم موجودیت سرپناه و کار ووسایل معیشیت، لاجرم سلسلۀ اجبار ترک وطن همچنان  ادامه دارد.

ادامه نوشته…