۲۴ ساعت

28 اکتبر
بدون دیدگاه

پارلمان افغانستان، مظهر وظیفه شناسی

تاریخ نشر یکشنبه ۲۸ اکتوبر ۲۰۱۲هالند

 ملالی موسی نظام

۲۶ اکتوبر،۲۰۱۲ 

محترمه ملالی موسی نظام

محترمه ملالی موسی نظام

پارلمان افغانستان، مظهر وظیفه شناسی و قانونیت!

وکلای ملت در حال فرار از مسئولیت بطرف خانۀ خدا

********

 در شرائطی که حالات در افغانستان با مشکلات روز افزون اعم از فساد سرسام آور اداری، فقر، بی امنیتی در همه ولایات، کشتار، نقض و پامال حقوق انسانی از جانب مخالفین دولت، قوای خارجی و زور آوران قدرتمند، حملات بدون بازخواست پاکستان بر مظلومین ولایات شرقی و جنوبی و و و به وخیم ترین حد خود رسیده است، بیشتر از ۱۰۰ عضو پارلمان افغانستان به مصرف سرسام آوری، دروازۀ خانۀ قانون گزاری را مسدود نموده و راهی حج گردیده اند.

درین شکی نیست که زیارت حج خانۀ کعبه، رکن پنجم در بنای مسلمانی بر مسلمانان فرض است، اما تحت شرائط خاص، نه اینکه از کیسۀ خلیفه و بودجۀ دولت یک ملت فقیر و محتاج، زیارت چندین و چندم را در حالیکه کشتار و بیخانمانی مردم مظلوم وطن ما توسط بی بازخواستی دولت و قوای خارجی با راکت پرانی ممتد همسایۀ غدار افغانستان، پاکسستان، حملات ناتو بر مظلومان و عملیات پراگنده و شدید مخالفین دولت کرزی بر اجتماعات، مساجد و هر گوشۀ از سرزمین در خون و آتش غرق ما، نزدیک به نیم وکیلان دائم غیر حاضر راهی خانۀ خدا گردند.

خداوند بهر حال حق خویش را بر بندگان میبخشد، این حق مردم است که بازخواست سختی باید در قفاء داشته باشد. این وکیل صاحبان از مسئولیت غافل، ده ها قضیۀ قابل غور و تضویب را بحال خود رها نموده و به مقررات قانونی و ووظائف محولۀ وکلای پارلمان را به باد حوا سپرده و با فقدانی که در نصاب بوجود آورده اند، دروازۀ یکی از مهمترین ارگان سه گانۀ دولت افغانستان را تخته بند نموده اند!

عکس العمل مردم ناراض وطن را از اوراق مطبوعات میتوان حدث زد. اینک به قسمتهایی از آن توجه فرمائید:

به ‌دلیل رفتن بیش از ۱۰۰ نماینده به «حج»، پارلمان تا اطلاع ثانی تعطیل است

منبع      روزنامه هشت صبح  تاریخ ۲۰۱۲ / ۱۰  / ۲۳     :

 ————————————————————

نهاد های مدنی، با انتقاد از رفتن ده ‌ها نماینده‌ی پارلمان به عربستان سعودی،می‌گویند افغانستان در شرایط حساسی قرار دارد و نباید در چنین زمانی، نمایندگانکرسی‌های پارلمان را ترک کنند. وزارت حج و اوقاف گفته است که حدود ۱۰۰ تن ازنمایندگان و سناتوران برای ادای مراسم حج، به عربستان سعودی رفته‌اند.

پارلمان کشور در چند روز اخیر تعطیل است. جلسات عمومی به‌دلیل کامل نبودن نصاببرگزار نمی‌شود و بحث‌های کمیسیون‌های پارلمانی نیز، بی‌نتیجه می‌ماند.

وزیران حکومتی که برای ارایه جزییات در مورد کارکردهای‌شان به پارلمان می‌آیند،به‌دلیل برگزار نشدن جلسات عمومی، بدون پاسخگویی، دوباره بر می‌گردند.

عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان می‌گوید که نمایندگان در شرایطحساس کنونی باید روی مسایل مهم کشوری بحث کنند. او می‌گوید: «شاید این تعداد که بهحج رفته‌اند، فکر کرده‌اند که سرنوشت مردم افغانستان و سرنوشت آینده‌ی افغانستانزیاد مهم نیست. بهتر است ما به فریضه خود بپردازیم تا به سرنوشت مردم افغانستان؛بنابراین به خانه‌ی خدا پناه برده‌اند.»

پارلمان کشور در حالی تعطیل است که قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخاباتکه از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده، از سوی رییس‌جمهور کرزی رد خواهد شد.

این قانون یکی از قوانین مهم برای برگزاری یک انتخابات شفاف ریاست‌جمهوری در سال۲۰۱۴می‌باشد.

در همین حال قرار است میزان مصرف بودجه از سوی وزارت‌خانه‌ ها نیز امروز بهپارلمان ارایه شود؛ حالی‌که نه جلسه‌ای قرار است برگزار شود و نه نمایندگان کافیبرای حضور در نشست‌های کمیسیون‌ها وجود دارد.

گفته می‌شود امسال نیز فیصدی ناچیزی از بودجه حکومت توسط وزارت‌خانه‌ها به‌مصرفرسیده است.

آقای رفیعی می‌گوید: «متاسفانه نمایندگان مردم به حساسیت وقت کم ‌تر بهاداده‌اند. ‌ای کاش یک تعداد این‌ها امسال و یک تعداد دیگرشان سال آینده [به حج] می‌رفتند، چون این‌ها سال آینده نیز شانس رفتن به حج را دارند

فیض‌الله جلال، استاد پوهنتون کابل می‌گوید سفر نمایندگان به عربستان نشان دادکه نمایندگان تا چه اندازه به منافع مردم افغانستان توجه دارند. او می‌گوید: «اینبی‌مسوولیتی و بی‌تفاوتی‌ نمانیدگان را در برابر قانون و در برابر لحظه حساسافغانستان نشان می‌دهد. معلوم شد که این‌ها هنوز مسوولیت‌های‌شان را درک نکرده‌اند. من باور دارم که مصرف یک تعداد زیاد این‌ها را حکومت پرداخته است؛ در لحظه‌ای کهباید حتا یک دقیقه هم از مسایل کشور دور نباشند.»

آقای جلال می‌گوید معلوم نیست که نمایندگان پس از یک‌ماه، چگونه معاش‌شان را دریافت می‌کنند.

این بود شمه ای از نا رضایتی جامعه از دروازۀ بستۀ خانۀ قانود و بی مسئولیتی اعضای این خانه که چشم امید ملتی را به آرزوهای شخصی تعویض نمودند.

 ناگفته نباید گذاشت که وکلای ولسی جرگۀ افغانستان دائم شاهکاری هایی را «!» در اجرای وظیفۀ مهم ملی«!» خویش مرتکب میگردند که هرکدام در نوع خود بینظیر و استثنائی است. منظرۀ خالی بودن وحشتناک و دائمی سالون ولسی جرگه را که اگر ندرتاً در روزهای استیضاح نصاب  آن پوره باشد، همه از اخبار تلویزیون ها شاهد و ناظر هستیم، آیا در جریان جلسات پارلمان مملکت دیگری مشاهده نموده ائید؟ جنگ و زد و خورد و بوتل پرانی و  پرتاب چپلک را چطور؟

سلب اعتماد یک وزیر را با دلائل کاملاً قناعت بخش«!؟» عدم مسئولیت و بی توجهی در اجرای وظائف، یقین ناظر بوده ائید، حتماً انتساب همان وزیر را در وزارت خانۀ دیگری با دادن رأی اعتماد کافی برای قبولی وی، همچنان بار بار مشاهده نموده ائید. باور بفرمائید که این حرکت باور نکردنی هم هیچ ربطی به شعبده بازی ندارد، بلکه عدم مسئولیت و وابستگی بیشتر اعضای این رکن مهم دولت را به همسایه ها و بعضی از اعضای حکومت ثابت و برملا  میسازد.

چند هفته قبل محترمه خانم «سجیه کامرانی»، پروگرام ساز متهور تلویزیون آریانا مصاحبه ای با یکی از اعضای نادر ولسی جرگه بنام آقای «سیاوش بکتاش» داشت. این محترم که از فضل و معلومات کافی در مورد رویداد ها و مسائل افغانستان داشت، قصه های جالبی از جریانات داخلی ولسی جرگه بیان نمود که با حقیقت وفق داشت و حتی بعضاً برای ما شدوندگان عجیب و تکان دهنده بود. اگر یک دهم اعضای این تشکیل قانون گزاری  مانند وی فهم، منطق و قضاوت سالم و در موضوعات وظیفوی وارد و بیطرف میبودند، باور بفرمائید که پارلمان افغانستان چنین مرکز بی مسئولیتی و و سوء استفاده گری نمیبود. قانون با فهم و درایت و آگاهی به متون قانون اساسی و شرائط اجتماع و کلتور افغانی ساخته میشد، وظائف محولۀ وکلا تعین و حاضری کنترول و متخلفین مجازات  و کثر معاش میگردیدند.

یکی از موضوعات مهمی که بازی و سوء استفادۀ نابجایی از دارائی ملی محسوب میگردد، مصارف وکیل صاحبان، منجمله، تنخواه و موجودیت محافظین آنان میباشد. طور مثال وزارت داخله، « معلوم نیست چه قانونی این جریان را حمایه مینماید؟»  بطور متوسط برای هر وکیل ۴ محافظ مسلح البته به مصرف دولت، فرستاده است. اینهم چند سطری که از یک راپور منتشرۀ  رادیو آزادی انتخاب گردیده است:

گزارش ها / افغانستان

«هر وکیل ولسی جرگه باید چهار محافظ داشته باشد، اما یونس قانونی ۲۹محافظ دارد»

پس از آنکه شماری از اعضای ولسی جرگهء افغانستان برداشتن محافظان اضافی امنیتی برای تعدادی از همتاهان شان انتقاد کردند، وزارت داخلهء این کشور می گوید هر وکیل باید چهار محافظ داشته باشد.

نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخلهء افغانستان به روز سه شنبه در صحبت با را دیوآزادی گفت در صورتی که نماینده های مردم خواهان داشتن محافظان بیشتر را داشته باشند، هزینهء آن را خود باید بپردازند.
« برای هر یک از وکلای محترم پارلمان چهار محافظ در نظر گرفته شده که امنیت آنان را تامین کنند.
ما نیروی اضافی در حال حاضر نداریم و تعداد نیروی که نیاز است در اختیار شان قرار داده ایم.
وکلای که خواهان محافظان امنیتی بیشتر اند، خود باید هزینهء آن را بپردازند.»


اما برخی از نماینده های مردم در ولسی جرگهء افغانستان شکایت دارند که هزینهء محافظان اضافی نیز از بودجهء حکومت پرداخته می شود.
محمد سرورعثمانی یکی از این وکیلان در جلسهء عمومی روز دوشنبه مجلس گفت که بیشتر بودن محافظان اعضای ولسی جرگه از یکسو مصرف اضافی بوده و از سوی دیگر سبب بی نظمی در داخل و اطراف شورای ملی می گردد:
« وکیل صاحب های محترم لطفاً از موضوعات داخل شورا با خبر شوید بعداً قضاوت کنید.
وی گفت، محمد یونس قانونی نمایندهء مردم کابل و رییس پیشین ولسی جرگه بیشترین محافظ امنیتی را در میان افراد دارد که تعداد شان به ۲۹ تن می رسد.
به گفتهء آقای عثمانی، ملا عزت الله عاطف نمایندهء مردم کابل با داشتن ۲۳ محافظ در جایگاه دوم و محمد الماس زاهد نمایندهء مردم پروان با داشتن ۲۰ محافظ در جایگاه سوم قرار دارند
در این حال تعدادی از باشنده های کابل هم می گویند همه روزه در مسیر راه ها شاهد عبور و مرور اعضای ولسی جرگه با تعداد زیاد از محافظان امنیتی با سلاح های سبک و سنگین بوده اند.
به باور آنان این مساله سبب به وجود آمدن ترس و وحشت در بین مردم می گردد:
« اسم من امین الله است، احساس ترس می کنیم زمانی که می بینیم یک وکیل صاحب، با ۱۴ نفر در شهر گشت و گذار می کند، هفت نفر در پیشرو و هفت نفر هم در عقب اش روان می باشند.
« نام من ننگیالی است، از ولایت هلمند استم، ما و شما می بینیم که بادیگارد های وکلا بیش از حد است و این مساله غیر از ایجاد وحشت در بین مردم کاری دیگر ندارد.»

  هموطنان محترم، مشاهده مینمائیم که در اثر فساد گسترده ایکه بر حیات ملت ما سایۀ شوم خود را هموار نموده، اشخاثی مانند « یونس قانونی» که اسم قانون را وقیحانه به اسم خویش پیوند داده است چه سوء استفاده های پنهان و آشکارا که نمی نمایند. آیا کسانی را که ملت به نمایندگی از خود انتخاب نموده اند، از خوف «!»مؤکلین به لشکری از محافظین چنین مذبوحانه پناه میبرد؟ ارزش و اهمیت شخصی مانند « یونس قانونی» از لحاظ خدمت و فعالیت برای پیشبرد امور مهم مملکت از هم پاشیدۀ ما تا بحال چه بوده است؟ کسی که بدون  ۲۹  نفر لشکر مسلح  نمیتواند حرکت نماید، مگر تا بحال صدایی از جانب برادران جنوبی و مشرقی که بیشتر از ۱۹ ماه هستکه تحت بمباردمان آتشبار پاکستان قرار گرفته اند،  در ولسی جرګه بلند نموده است، یا اینکه حالت زار و خطراتی که آن منطقۀ وطن و مردم بی دفاع آنرا را پوشانیده است، به وی و بقیه ائتلاف شمال ربطی نمیگیرد؟

اینهم چند سطری از اوضاع سردرگم ولسی جرگۀ افغانستان که باید اعمال وکلای آن شفاف، مسئولیت هر عضو مطابق احکام قانون و احترام به وظائف پذیرفتۀ محولۀ آنان باشد، ولی بگفتۀ شاعر:

 اگر این مکتب است و این معلم، حال طفلان خراب میبینم.

  پایان

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما