۲۴ ساعت

29 نوامبر
۱ دیدگاه

تأثیرات جهانی شدن سیاست و اقتصاد

تاریخ نشر شنبه هشتم قوس ۱۳۹۳ – ۲۹ نوامبر ۲۰۱۴ هالند

تأثیرات جهانی شدن سیاست و اقتصاد بر افغانستان

(نویسنده: محمد انور متین-کارشناس مسایل سیاسی)

    جهانی شدن پدیدۀ است که از دهۀ ۱۹۶۰ گرفته و پس از پایان جنگ سرد در ابعاد گسترده ی کابردی شده است، فروپاشی نظام دنیای و دو قطبی آهنگ جهانی شدن را تشدید و تسریع نموده است، روند فروپاشی خود معلول جهانی شدن است و مهمتر از آن تاثیر اصل روشنگری است.

ادامه نوشته…

21 جولای
۱ دیدگاه

حکومت وحدت ملی یا تغیر قانون اساسی ؟

تاریخ نشر دوشنبه  ۲۱ جولای  ۲۰۱۴ هالند

حکومت وحدت ملی یا تغیر قانون اساسی کشور؟

محمد انور متین کارشناس

مسایل سیاسی

افغانستان بیش از سه دهه جنګ های نیابتی اعلام نا شده به علت ادامه مداخلات کشور های همسایه و متحدین ایدلوژیکی دیروز و امروز آنها، گروه ها و حلقات منفعتگرا، قدرت طلب ، فاسد و زمین چور با دشواری های پیچیده ای سیاسی و نظامی روبرو است.

ادامه نوشته…