۲۴ ساعت

17 ژانویه
بدون دیدگاه

بالاخره حامد کرزی این وطن را

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۷ جنوری ۲۰۱۳ هالند

حامد کرزی در اثنا  تحویل دهی یک لست طویل  به اباما در نجار خانه زیر زمینی قصر سفید

حامد کرزی در اثنا تحویل دهی یک لست طویل به اباما در نجار خانه زیر زمینی قصر سفید

بالاخره حامد کرزی این وطن را بطرف تباهی کشانید

نوشته صوفی کریم فیضانی

***

 صوفی کریم فیضانی

صوفی کریم فیضانی

بتاریخ ۸ جنوری سال ۲۰۱۳ حامد کرزی به امریکا سفر نمود تا به اباما امر نماید که عساکر تانرا از افغانستان بکشید . ما  همرای طالبان قاتل فرزندان تان یکدست میشویم اگر اجازه تان باشد در مراحل اول در قطر برایشان یک دفتر باز می کنیم که حثیت قانونی را پیدا نمایند. در ضمن زندانیان طالبان را بما تسلیم دهد بخیر بار دیگر تا آخرین رمق با دشمنان جنگیده  وسلاح خودرا تسلیم ندهند. 

ادامه نوشته…