۲۴ ساعت

17 ژانویه
بدون دیدگاه

بالاخره حامد کرزی این وطن را

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۷ جنوری ۲۰۱۳ هالند

حامد کرزی در اثنا  تحویل دهی یک لست طویل  به اباما در نجار خانه زیر زمینی قصر سفید

حامد کرزی در اثنا تحویل دهی یک لست طویل به اباما در نجار خانه زیر زمینی قصر سفید

بالاخره حامد کرزی این وطن را بطرف تباهی کشانید

نوشته صوفی کریم فیضانی

***

 صوفی کریم فیضانی

صوفی کریم فیضانی

بتاریخ ۸ جنوری سال ۲۰۱۳ حامد کرزی به امریکا سفر نمود تا به اباما امر نماید که عساکر تانرا از افغانستان بکشید . ما  همرای طالبان قاتل فرزندان تان یکدست میشویم اگر اجازه تان باشد در مراحل اول در قطر برایشان یک دفتر باز می کنیم که حثیت قانونی را پیدا نمایند. در ضمن زندانیان طالبان را بما تسلیم دهد بخیر بار دیگر تا آخرین رمق با دشمنان جنگیده  وسلاح خودرا تسلیم ندهند. 

در ضمن ۱۲۰ ملیارد دالر که وعده دادید بدهید وهکذا تجهیزات جنگی طیارات وتانکها وسلاح های ثقلیه نیز به ما دهید که کسی طرف ما بد بد سیل نکند. اینک لست ضروریات که ما کار داریم بشما نوشتیم تقاضا می بریم  ضروریات مارا بدون کم وکاست دهید. خواهشمندم پیش از اینکه وقت ریاست جمهوری من بپایان رسد هرچه زودتزاز خاک ما براید تا یک چاره شود من بنام امیر المونین یا بنام دیگر برای همیشه در قدرت بمانم اگر دیر کردید باز مه از میدان خلاص میشوم. خواهشمندم پیسه را بدهید اگر لازم باشد هیچ عسکر تانرا در افغانستان نمانید زیرا طالبان باسواد وبی سواد گفته اگر یک امریکای باقی ماند همرایت موافقه امضا نمی کنیم .موضوع را با رهبران ایران  پاکستان و  ملا شفیق اله کفگیری و ملا قدوس اله راکتی  و مولوی گلداد آوانچی در میان گذاشتم گفتن ولا کار خوبی می کنی  بان که افغان با افغان برای صد سال دیگر بزند ، ولی خارجی درمیان شان نباشد که خوگری است.

اباما برای لحظه دستان خودرا بدان خود برده سپس گفت: جناب کرزی آیا میدانید که شما غریب ترین وجنگ زده ترین کشور جهان هستید ما خواستیم شما بیچاره ها را کمک نمایم .  درین مورد تعداد زیادی فرزندان ما ضایع شد نان هزاران امریکائی را از دهنشان گرفتیم بشما دادیم تا از گرسنگی نجات یابید. پس از ورود ما صدها سرک وهزاران خانه اعمار گردید.  شما نمی دانید با برامدن ما شما اقتصاد تانرا از دست می دهید. خود کفائی بدون اقتصاد خود تباهی است. آیا میدانید شما در هر عرصه یک دولت خام هستید. هم ماررا می گوید خارج شوید وهم لست را آوردید. شما هر روز چهار تا زندانی آدمکش را می خواهید رها کنید که هر کدام اینها به صدها قتل نموده اند. چرا از ما چند دانشمند و پروفیسور افغانی را تقاضا نمی کنید که وطن تانرا آباد نماید. من بشما گفتم که فساد اداری را دور کنید تا ما به شما اعتماد نموده همکاری وکمک نمایم شما هیچگونه کاری نکردید وحالی لست را آوردید که ما مفت ورایگان بشما ملیارد دالر بدهیم.  از دست شما امریکا  به بحران اقتصادی مبتلا شد ولی شما هیچ کاری نکردید. ۵۰ کشور جهان بشما کمک نموده فرزندان خودرا غرض امنیت شما روان نمود تا برای مدت از کشته شدن افغانها جلوگیری شود. ما با عالی ترین تکنالوجی بادشمنان شما در هردو کشور جنگیدیم تا آنها را ناتوان سازیم .حالی در آتش جنگ مارا میگوید خارج شوید. اگر با برآمدن ما جنگ ختم میشد معقول است ولی اصلاً چنین چیز وجود ندارد. نمی دانم چه مریضی دارید اقتصاد ندارید اردو ندارید  اسلحه ندارید ونمی خواهید ما باشیم پس حتماً تاریکی را می آورید. ما درمورد خروج خود یک پلان منظم داشتیم  وو قت خروج مارا ما شما وجهان خود بخود احساس مینمود.  نمی خواهم بشما دیگر کمک نمایم !!! نمی خواهم برای شما تجهیزات دهم !!؟؟نمی خواهم دیگر از شما حمایت کنم . نمی خواهم پس از سال ۲۰۱۴ عساکرما در کشورتان بماند اگر میخواهید ما هم از شما چیزی می خواهیم .از اینکه شما در قصه ریاست جمهوری دوباره  هستید ،من به ریاست جمهوری شما ۱۰۰فیصد مخالف هستم فقد بدست شما یک کاغذرا می دهم که تمام افغانها بلرزه درآیند ترس وبیم سراسر خاک تانرا بگیرد . سپس اباما گفت برادر هرچه زودتر بروید که بخواست خود نوکر پاکستان وایران شدید. اگر آنها بدانند که من از شما حمایت نمی کنم نان شب وروز تان حرام خواهد بود.  شما عقیده دارید مسلمانان برادر همدیگرند این راست است ودر طول ۳۳ سال جنگ شما دیدم که برادرهایتان ایرانی ، پاکستانی ، افغانی با افغانی چه کمکهای برایتان نمودند. و بزودی باز می بینید.

کابینه آینده تان مبارک باشد

مردم قهرمان افغانستان چنین کابینه ای را قبول ندارند و بالایش چلیپا میکشند و خواهند کشید  ( ۲۴ ساعت )

مردم قهرمان افغانستان چنین کابینه ای را قبول ندارند و بالایش چلیپا میکشند و خواهند کشید
( ۲۴ ساعت )

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما