۲۴ ساعت

15 دسامبر
بدون دیدگاه

در دفاع ازحقوق شهداومعلولین

تاریخ نشر یکشنبه ۱۵ دسامبر ۲۰۱۳ هالند

اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

در دفاع ازحقوق شهداومعلولین حادثه ولسوالی چهاردره ولایت کندز

۱۴ دسامبر ۲۰۱۳

بروز یازدهم سپتامبر سال روان محکمه مدنی آلمان،بعد ازچهارسال ازحادثه بمبارد هوائی سپتامبر ۲۰۰۹ در ولسوالی چهادره ولایت کندز که باعث شهادت ومعلولیت بیشترازصد هموطنانما گردید، فیصله نمود که :

ادامه نوشته…

24 آوریل
بدون دیدگاه

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

تاریخ  نشر چهارشنبه ۲۴ اپریل ۲۰۱۳ هالند

AfghanLawyersAssociationاعضای محترم انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 جلسه مورخ ۳ مارچ ۲۰۱۲ انجمن حقوقدانان درشهرهلموندهالند که با اشتراک تعداد کثیرحقوقدانان گرامی و مهمانان عالیقدر ضمن  پروگرام  وسیع وپرمحتوای،تصامیم جدید وارزشمند را جهت تحقق اهداف انجمن تصویب نمود که به اساس آن وظایف جدید وعملی را در برابر شورای رهبری انجمن  قرار داد.

ادامه نوشته…

01 ژانویه
بدون دیدگاه

پیام انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

 تاریخ نشر سه شنبه  اول جنوری ۲۰۱۳هالند

 پیام انجمن حقوقدانان افغان دراروپا به مناسبت حلول سال نوعیسوی

  *****

انجمن حقوقدانان افغان دراروپا به مناسبت سال نو ۲۰۱۳ عیسوی عمیق ترین مراتب تبریکات خویش را به افغانان مقیم اروپا،منجمله اعضای انجمن وتمام کسانیکه این تقویم را گرامی میدارند تقدیم میدارد.

ادامه نوشته…

04 فوریه
بدون دیدگاه

دعوت نامه

دعوت نامه

اشتراک در نشست وسیع انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

تاریخ نشر  شنبه۱۵دلو۱۳۹۰ –  چهارم فبروری۲۰۱۲

انجمن حقوق دانان افغان در اروپا که در ۲۸ فبروری۲۰۰۹ به ابتکار  تعداد از حقوقدانان عزیز در شهر هامبورگ  کشور آلمان اساس گذاشته شد، سر انجام بتاریخ ۲۵ جون۲۰۱۱  رسماٌ در مراجع حقوقی کشور هالند ثبت و راجستر گردید و بحیث یک شخصیت حقوقی مستقل و رسمی در خدمت شما هم مسلکان و هموطنان عزیز قرار دارد.      انجمن جهت ارائه خدمات ومشورت های حقوقی به شکل رضاکارانه و ارائه  دانش مسلکی – حقوقی به هموطنان ما درکشور های اروپائی وجستجوی  سائر امکانات در پروسه بازسازی  یک سیستم حقوقی مدرن وتحقق حاکمیت قانون در کشورعزیز ما افغانستان ایجاد گردیده است.

ادامه نوشته…