۲۴ ساعت

01 ژانویه
بدون دیدگاه

پیام انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

 تاریخ نشر سه شنبه  اول جنوری ۲۰۱۳هالند

 پیام انجمن حقوقدانان افغان دراروپا به مناسبت حلول سال نوعیسوی

  *****

انجمن حقوقدانان افغان دراروپا به مناسبت سال نو ۲۰۱۳ عیسوی عمیق ترین مراتب تبریکات خویش را به افغانان مقیم اروپا،منجمله اعضای انجمن وتمام کسانیکه این تقویم را گرامی میدارند تقدیم میدارد.

جهان درحالی سال ۲۰۱۲ را پشت سرمیگذارد که مثلث شیطانی بنیاد گرایان اسلامی ،مسیحی  ویهودی جهان را به تهدید جدی مواجه ساخته است.

تشدید بحرانات اقتصادی احوال ناهنجار را برزنده گی مردمان تحمیل نموده است. شرق میانه وجنوب آسیا درمعرض تغیرات بزرگ جیواستراتیژیک ناشی ازپلانهای سیطره جویان امریکا قرار دارد.

خطرجنگ ودرگیری درمناطق مختلف جهان صلح راپرمخاطره ساحته است.     متاسفانه عواقب ناگوار جنگ و درگیریها متوجه بیجاشده گان ومهاجرین است که بانهایت تاسف افغانان دراین ارتباط با احوال اسفبارمواجه میباشند.درهمین هفته گذشته ۲۱  تن ازمهاجران افغان حین رفت وآمد در آبهای یونان هلاک گردیدند. همچنان ۸ تن افغانان مهاجر که اکثرشان اطفال بودند به اثرمسدود کردن سرحد تورخم توسط مسئولین سرحدی پاکستان شهید وده ها تن دیگربه اثر لت وکوب  زخمی گردیدند وخطرات جدی متوجه سایربیجاشدگان ومهاجرین افغان میباشد. انجمن حقوقدانان افغان دراروپا ازتمام نهادهای اجتماعی، مدافعان حقوق بشر و جوامع مدنی افغان میخواهد که دردفاع ازبیجاشدگان ومهاجرین افغان صدای شان را رساترساخته وبه خاطردفاع ازحقوق اقلیت افغان دراروپا، درین قاره متحدانه عمل نمایند.

انجمن بارجعان به آینده نگری وامید به فرداهای بهتر( صلح ،آرامش ووحدت ملی ) برای افغانان ،همراه باتمام کسانیکه به استقبال سال نو عیسوی میروند، صحت سعادت وموقیت آرزو مینماید.

 بااحترام

پوهاند دکتورغلام سخی مصئون رئیس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما