۲۴ ساعت

12 می
۴دیدگاه

شب قدر و فضایل آن

تاریخ نشر  سه شنبه  ۲۳  ثور  ۱۳۹۹ –  ۱۲ می ۲۰۲۰ هالند

شب قدر و فضایل آن

بسمه تعالی

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۱۷ – ۷ – ۲۰۱۴ ،سدنی،استرالیا

معنای لغوی واصلاحی” قَــدْ ر”

قَــدْ ر- درلغت به معنای اندازه واندازه گیری است،اندازه کردن چیزی، ارزش،توانگری،حرمت،وقار(۱و۲).

قَــدَ رْ- ویژگی هستی ووجودهرچیزوچگونگی آفرینش(۳)فرمان الهی، سرنوشت وآنچه که خداوند برای بندگان خود مقدر نموده(۲)

بنابرحکمت الهی درنظام آفرینش،هرچیزی اندازه  خاصی دارد و هیچ چیزی بی حساب وکتاب نیست.جهان حساب داردوبه اساس بسیار دقیق ومنظم،گذشته،حال وآینده آن با هم ارتباط دارد.

مرحوم شهید مرتضی مطهری درتعریف قدر میگوید:

” قدربه معنای اندازه وتعیین است، حوادث جهان از آن جهت که حدود واندازه وموقعیت مکانی وزمانی آنها تعیین شده است،مقدور به تقدیر الهی است (۴).

معنای تقدیر الهی این است که درجهان مادی،آفریده ها ازحیث هستی و آثار وویژگی هایشان محدوده ای خاص دارند.این محدوده باامور خاص مرتبط است. هر موجود مادی به وسیله قالب هایی از داخل وخارج، اندازه گیری وقالب گیری میشود.این قالب،حدود،یعنی طول، عرض، شکل،رنگ،موقعیت مکانی وزمانی وسایرعوارض وویژگی های مادی آن بشمارمی آید. پس معنای تقدیرالهی در موجودات مادی،یعنی هدایت آنها به سوی مسیرهستی شان است که برای آنها مقدر گردیده است ودر آن قالب گیری شده اند(۳).

شب قدردرقرآن کریم با واژه لیله القدرودرسورهء دخان باصفت مبارکه ( وَالکِتبِ المُبِینِ  اِنااَنزلنَهُ فِی لَیلَهٍ مُّبَارَکَهٍ) یاد شده است.دراینجا خداوند به حرمت این کتاب سوگندخورده واین کتاب رادریک شب ویکپارچه نازل نموده است. سورهءمبارکه قدر،نزول قرآن را در شب قدربیان میکند.وآن شب راتعظیم نموده ازهزار ماه بالاتر میداند.

در شب قدرهرحادثه ای که درطول سال ازآن شب تاشب قدرسال آینده واقع گردد،چه ازخیر وشر، طاعت ومعصیت، فرزندی که قراراست متولد شود یا اجلی که قرار است فرا رسد یا رزقی که قراراست برسد همه وهمه تقدیر میشود(۳).

دقیقاً معلوم نیست شب قدرکدام شب است. اهل سنت اعتقاد دارند که در یکی ازده شب آخرماه مبارک رمضان واغلباً شب ۲۷ رمضان، شب قدرمیباشد.مسلمانان سلفی اعتقاد دارندکه شب قدردرتمام روزگار،همان شبی بود که قرآن درآن نازل گردید ودیگر تکرار نمی شود(۵). برخی نیزاظهار داشته اندکه درزمان زندگی حضرت محمد(ص)،شب قدر در هرسال تکرار می شد اماپس از رحلت آنحضرت،شب قدر ازبین رفته است(۶).برخی هم معتقد بوده اندکه شب قدر،شبی است درتمام طول سال ولی درهرسال شب نامعلومی میباشد.در سال بعثت درماه رمضان بوده اما درسالهای دیگر ممکن است درماه های دیگرباشد.

قرارتفسیرالمیزان،هرادعا ویا تفسیریکه شب قدرراخارج از ماه مبارک رمضان  گفته باشد، نادرست است.

به اساس مذهب تشیع ازامام جعفرصادق (ع) روایت شده که شب قدرتا قیامت باقی ودرماه مبارک رمضان واقع است(۷).درروایات شیعه آمده است که شب قدریکی از سه شب نوزدهم،بیست ویکم وبیست وسوم ماه ماه مبارک رمضان می باشد که احتمال شب بیست وسوم بیشتر است.

شب قدراز شب های بسیارمقدس ومتبرک اسلامی است.خداوند عظیم درقرآن کریم ازشب قدربه بزرگی یادکرده وسوره ای بنام قدرنازل فرموده است.درتمام سال شبی به خوبی وفضیلت شب قدرنمی رسد.این شب، شب نزول قرآن، شب فرودآمدن ملائک وروح (یعنی جبرئیل)، نیز نام گرفته است. عبادت درشب قدربرتر از عبادت هزارماه است.

دراین شب مقدرات یک سال انسانها، از این شب قدر تاشب قدر سال آینده وروزیها،عمرها وامور دیگرمشخص می شود. ملائک در این شب برزمین فرودمی آیند.نزد امام زمان(عج) میروندوآنچه رابرای بندگان مقدرشده،برایشان عرضه میدارند. شب زنده داری،تلاوت قرآن مجید،مناجات وعبادات دیگردراین شب بسیارتوصیه وتأکید شده است.

با توجه به آیات سورهء قدرمیتوان به فضیلت های شب قدر پی برد.

ترجمه سورهءمبارکه قدر از تفسیر المیزان:

بنام خدای رحمان ورحیم

ما این قرآن عظیم الشأن را(که رحمت واسع وحکمت جامع است)در درشب قدر نازل کردیم – وچه ترا به عظمت این شب قدرآگاه تواند کرد؟- شب قدربه مقام ومرتبه از هزار ماه بهتروبالاتراست – دراین شب فرشتگان وروح(یعنی جبرئیل)به اذن خدااز هرفرمان(ودستور الهی وسرنوشت خلق)نازل کرد- این شب رحمت وسلامت وتهنیت است تا صبحگاه.

 فضیلت های شب قدر بیشمار است که از جمله یکی آمرزش گناهان ودیگر قلب ماه رمضان بودن آن است. قسمیکه دربالاهم تذکار رفت،نزول تمام قرآن مجید بصورت مجموع، یکباره ودفعی دراین شب میباشد. اما نزول تدریجی قرآن درظرف بیست وسه سال دوران نبوت پیامبرگرامی اسلام (ص) به صورت الفاظ بوقوع پیوسته است.

امام باقر(ع) فرموده که اند:

“عمل صالح در شب قدراز قبیل نماز،زکات وکارهای نیک دیگربهتر است ازعمل درهزارماه که درآن شب قدرنباشد”.

شب قدر فرصتی است طلایی وبهتراست تا مادراین شب خوبی هارا جایگزین بدیها،صلح وصفارا جایگزین اختلاف وتفرقه،احسان ونیکی راجایگزین ظلم وستم،صله رحم را جایگزین قطع رحم نماییم. دراین شب بهتر است تا بادادن صدقات واعمال نیک برای آبادانی آخرت خود بپردازیم.

در شب قدربه ولی امر(امام زمان وقت) تفسیر کارها وحوادث نازل میشودو وی دربارهءخویش ودیگر مردمان مأمور به دستورهایی میشود.

اعمال شبهای قدر(شب های ۱۹، ۲۱ و۲۳ماه مبارک رمضان)بسیار زیاد است که ازحوصله این این ستور بیشتر میباشد.

در پایان ازخداوند قادر وتوانا به حرمت این شب مبارک قدراستدعاء داریم تادر تمام جهان اسلام عموماً ودر مملکت مظلوم افغانستان ما خصوصاًیک صلح وآرامش واقی رابرقرار نماید.

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۱۷،۷،۲۰۱۴،سدنی،استرالیا

مآخذ:

۱- قاموس قرآن، سید علی اکبر قرشی

۲- فرهنگ فارسی عمید،تألیف حسن عمید

۳- المیزان، استاد علّامه سید محمد حسین طبا طبائی

۴- انسان وسرنوشت، شهید مرتضی مطهری

۵- حصن التوحید

۶- اسرار الصیام

۷- مجمع البیان

۸- کافی

۹- الکافی

 

۴ پاسخ به “شب قدر و فضایل آن”

 1. admin گفت:

  جناب محترم آقای پوهنوال  داکتر صاحب حیدری ، طاعات و عبادات تان فبول درگاه حق . مقاله زیبا و معلومات  عالیست در باره  شبهای قدر . امیدوارم به برکت این شبهای مبارک طالب ، داعش ، تفنگسالار ، وطفروش  و باقی آدمکشها و جنایتکار ان  از کشور ما محوه و صلح دایمی  برفرار گردد. موفق و سلامت باشید. مهدی بشیر

 2. هیله گفت:

  درود به محترم آقای حیدری بزرگوار
  بسیار زیاد تشکر از معلومات مفید با ارزش بدون شک که ماه ترول قرآن و ماه رحمت است بسیار نکته های عالی را بنده می توان متوجه شد. خداوند مهربان شما را سلامت داشته باشد و طاعات و عبادات تان قبول درگاه حق باشد انشالله.
  با نهایت احترام هیله

 3. برادر نهایت عزیز وخدمتگار فرهیختهء وطن عزیز و فرهنگیان ما !
  اولاً ازخداوند کریم و بخشایندهء مهربان سلامت جسمی و شفاء و بهبود تکالیف صحی تانرا به حرمت ماه مبارک رمضان و این شب های قدر استدعا دارم.
  جهان سپاس از نشر دوبارهء مطلب ارسالی ام. طاعات وعبادات بشول این عبادات فرهنگی تان قبول درگاه الهی گردیده و در دنیا و آخرت سبب سرخروئی وکامیابی تان گردد.
  خداوند کریم به برکت شب های قدر و آه مظلومان، یتیمان و گرسنگانان کشور بلا کشیدهء ما عاملین این بدبختی ها را از میهن عزیز ما در قهر و غضیب خود گرفتار و یک صلح وآرامش واقعی را در ملک ما حکمفرما گرداند.
  با عرض حرمت، داکتر حیدری

 4. رحمت الهی باد برخواهر عزیز ما هیله جان!
  تشکر از مطالعه وحسن نظر تان راجع به مطلب ارسالی فوقم. طاعات وعبادات تان قبول ومقبول درگاه ایزدی واقع گردد.صحت وسلامت باشید .
  با عرض حرمت داکتر حیدری

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما