۲۴ ساعت

09 اکتبر
۵دیدگاه

راجع به ” شاعران کهنه گراوشاعران نوگرا “

تاریخ  نشر یکشنبه  ۱۸  میزان   ۱۳۹۵ –  نهم    اکتوبر  ۲۰۱۶ – هالند

جهانی سپاس از برادر بزرگوار جناب آقای پوهنوال داکتر اسدالله  حیدری عزیز که به تقاضای بنده لبیک گفتید و دیدگاه خود را در باره این مطلب نوشته نموده اید. بنده در آخر مطلب محترم استاد باور بامیک ، دید گاه خود را طبق معمول چنین نوشته کرده بودم که :

« تشکر از محترم استاد عنایت الله باور بامیک. شاعران عزیزیکه نظر و انتقادی داشته باشند میتوانند بنویسند. موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر » موضوع خیلی جالب است ، از تمام شاعران عزیز و همکاران سایت ۲۴ ساعت میخواهم که حتمآ در باره این دیدګاه و آن نوشته نظریات ، انتقادات و پیشنهادات سالم خودرا با رعایت عفت کلام وقلم بنویسند . سایت ۲۴ ساعت در خدمت شان است .

با عرض حرمت

محمد مهدی بشیر

********************************

بسمه تعالی

دیدگاه راجع به ” شاعران کهنه گرا وشاعران نوگرا “

نوشتهء آقای عنایت الله باور بامیک.

برادر گرامی آقای استاد باور بامیک!

بعداز تقدیم سلام، نوشتهء شما را دوسه بار خواندم. باکمال تأسف ازتحریری شما کدام نتیجه ومفهوم واضح وروشن گرفته نتوانستم.یک جا میفرمائید : شاید یک شعارمنظوم وروشن (مقصد شما چیست ؟) بتواند در مخاطبان امروزایجاد انگیزه وبیداری کند تا یک شعر انبا شته از مفاهیم انتزاعی ولبریزاز زرق وبرق عناصر بدیعی وبیانی.

جای دیگرشما راجع به شعر زمان وشاعر زمانه ابراز نظر نموده اید که متأسفانه هیچ  مثالی برای درک بیشترخوانندگان نیاورده اید.

در نوشتهء پر محتوای تان! از کلمات که چندان مناسب وشایسته تحریر نمی باشد مانند ” سگ، خرس وخر” به کاربرده اید که از عفت قلم به دوراست.

در جای دیگرمیفرمائید مخاطبان شعرامروزبیشتر از هر چیز دیگر به نان وامنیت نیاز دارند. آیا اشعارمورد نظرشما به مردم نان وامنیت میدهد؟ اگرچنین باشد،لطفاً از اینگونه اشعارهرچه بیشتربه نشربرسانید تا در کشورعزیزما امنیت آمده وهم شکم مردم کرسنه ما سیرگردد.

شما سبک های مختلف شعری رانفی میدارید،در حالیکه ایجاد سبک های مختلف همه جزوتاریخ شعر وادبیات است که اشعارهمه شعرای متقدمین، مانند: مولانا، حافظ ، سعدی ، محتشم کاشانی ، بیدل ، سنائی، عطار، اقبال لاهوری، فردوسی، خیام و ده ها شاعر دیگررا ازنظر مخاطبان نفی میدارید، در حالیکه اشعار شان درطول صدها سال گهنه نگردیده بلکه همه روزه نوشده میروند ودرممالک غیر فارسی زبان مانند شوروی سابقه، اکثریت ممالک اروپائی ، امریکا،کانادا وجاهای دیگرعلاقمندان زیاد داشته وآثار شان به زبانهای مختلف وزندهءجهان امروزترجمه گردیده است.

شما آن اشعارهمیشه زیبا وخواندنی را کهنه میگوئید که بفکر بنده دور از انصاف بوده واستفاده از کلمهء کهنه در اینجا مناسب نمی باشد.اگر آن اشعارکهنه میبودند، تازمان ما نمی رسیدند وبه زباله دان تاریخ رفته بودند.

از یک طرف سنگ شاعران نوگرا را به سینه میزنید وازطرف دیگ آنهارا به دزدی وسرقت های مستقیم وعامدانه متهم میدارید.

از همه مهمتر وجالبترشما قلم فرسائی نموده ومینویسید:

مخاطبان شعرامروز به ویژه درکشورما بیشترازهرچیزدیگر به نان و امنیت ضرورت دارند.آنان بیشترازعرفان وفکر صوفیانه به ایمان و بیداری نیازمند اند.آنها در این برهه زمانی “از وحدت الوجود”کرده به وحدت وهمبستگی ملی ضرورت دارند.

آقای باور بامیک آنچه را راجع به ” وحدت الوجود” یعنی ذات مقدس الهی تحریرنموده وخود ومخاطبان مورد نظرتانرا ازدائرهء نیازمندی به خالق جهان وجهانیان بیرون نموده اید،اگرنا شیانه صورت گرفته باشد ، لازم است تفکرنموده وآن قسمت رااز نوشته تان حذف نمائید واگر عامدانه نوشته اید که کاملاًخلاف عقاید اسلامی ومتمردانه میباشد.در آنصورت معرف عقیدهء شخصی شما بوده وبه مخا طبان امروزی تهمت ننمائید. هیچ مسلمان منکر نیازمندی به خالق تمام موجودات نبوده ونمی باشد.

آقای باور بامیک،من بصفت شخصی که در طول عمر خود،بعد از صنف نهم لیسه عالی نجات حتی برای یکساعت که شده باشد راجع به شعروشاعری ،ادبیات واجتماعیات درس نخوانده ام وتمام تحصیلاتم از صنف دهم مکتب تخنیک ثانوی،فاکولته انجنیری دانشگاه کابل تا گرفتن

درجهء دکتورا ازشوروی سابقه،در رشتهء انجنیری ساختمانی بوده و تدریسم همچنان تا هجرت اجباری ازوطن عزیزما،در پوهنتون کابل وانستیتوت پولی تخنیک کابل، در رشتهء انجنیری سااختمانی بوده است. با وجودآن ازلطف بی پایان الهی ودرک هجران وطن ازسن۶۲سالگی به سرودن شعرآغاز نموده ام که تاحال بالغ برچهارصد مطلب،نظمی، نثری ودیدگاه هایم برعلاوهء سایت های دیگرتنها درهمین سایت ۲۴ ساعت به نشر رسیده وهمه در آرشیف سایت موجود میباشد.

از شما و سایر شاعران عزیز جداٌ خواهش میکنم تا اشعارم را ملاحظه نموده و نوگرا،کهنه گرا وسرقت های ادبی را در انها مشخص نمایند. من از این لطف شما قبلاً وقلباً تشکری میدارم.

ضمناً ازآن شاعران عزیزکه اشعار شان بلا وقفه در سایت وزین ۲۴ساعت نشر میشود خواهش دارم تا لطف نموده وراجع به نوشته آقای باوربامیک اظهار نظر نمایند تا من ودیگران از آن مستفید گردیم.

در پایان میگویم:

کاسهء چینی که صدا میکند

خود صفت خویش ادا میکند

بادرود فراوان

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۹،۱۰،۲۰۱۶،سدنی،آسترالیا

 

۵ پاسخ به “راجع به ” شاعران کهنه گراوشاعران نوگرا “”

 1. admin گفت:

  تکرار :
  جهانی سپاس از برادر بزرگوار جناب آقای پوهنوال داکتر اسدالله حیدری عزیز که به تقاضای بنده لبیک گفتید و دیدگاه خود را در باره این مطلب نوشته نموده اید. بنده در آخر مطلب محترم استاد باور بامیک ، دید گاه خود را طبق معمول چنین نوشته کرده بودم که :

  « تشکر از محترم استاد عنایت الله باور بامیک. شاعران عزیزیکه نظر و انتقادی داشته باشند میتوانند بنویسند. موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر » موضوع خیلی جالب است ، از تمام شاعران عزیز و همکاران سایت ۲۴ ساعت میخواهم که حتمآ در باره این دیدګاه و آن نوشته نظریات ، انتقادات و پیشنهادات سالم خودرا با رعایت عفت کلام وقلم بنویسند . سایت ۲۴ ساعت در خدمت شان است .
  با عرض حرمت
  محمد مهدی بشیر

 2. برادر گرامی،دانشمند فرهیخته وخدمتگار فرهنگ کشور عزیزماافغانستان آقای محمد مهدی بشیر!
  جهان سپاس از زحمات همیشگی تان واز نشر دیدگاه بنده راجع به “شاعران نو گرا وشاعران کهنه گرا”.امید که سایر دانشمندان شعر وادب قبول زحمت نموده ونظریان شان را در باره ارایه دارند. موفق وسلامت باشند.بادرود فراوان داکتر حیدری

 3. قیوم بشیر «هروی» گفت:

  برادر گرانقدر و بزرگوار جناب داکتر اسد الله حیدری عزیز !
  از پاسخ زیبای تان در خصوص نوشته محترم بامیک جهانی سپاس و امتنان نموده سعادتمندی و سرفرازی جناب عالی را تمنا دارم.
  با عرض حرمت
  قیوم بشیر «هروی»

 4. قیوم بشیر «هروی» گفت:

  برادر گرامی ام مهدی جان عزیز !
  زحمات قابل قدر تان را ارج نهاده مؤفقیت روزافزون شما را تمنا دارم.
  با عرض حرمت
  قیوم بشیر «هروی»

 5. برادر نهایت عزیز وشاعر شیرین کلام ما آقای قیم جان بشیر !در حفظ وپناه الهی بوده وقلم تان سبزباد!
  از حسن نظر تان راجع به مطلب ارسالی بنده جهان سپاس.برادر تان داکتر حیدری

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما