۲۴ ساعت

07 می
۲دیدگاه

بدخشان مایهء عبرت

تاریخ نشر چهار شنبه  هفتم  می ۲۰۱۴ هالند

حامد کرزی بعد از شش روز به محل  لغزش کوه درولسوالی ارگوی بدخشان رفت . عکسها از بی بی سی

حامد کرزی بعد از شش روز به محل لغزش کوه درولسوالی ارگوی بدخشان رفت . عکسها از بی بی سی

بدخشان مایهء عبرت

ماهمه ازخدا(ج)هستیم وبازگشت ما بسوی اوست

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۲۰۱۴،۵،۷،سدنی،آسترالیا

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

فاجعه بسیارالمناک لغزش کوه درولسوالی ارگوی بدخشان ومدفون  شدن بالغ بردوهزاروپنچصد هموطنان عزیزما درزیرصدها من خاک وهمچنان جاری شدن سیلاب های ویران کن اخیر درچند ولایت شمال کشوروحادثه انفجاردریک معدن ذغال سنگ دردرهءصوف ولایت سمنگان راکه باعث ازدست دادن جانهای شیرین یک تعدادزیاد هموطنان عزیزماگردید،خدمت تمام ملت نجیب افغانستان اخصاً برای بازماندگان آن قربانیان،ازاعماق قلب تسلیت عرض میدارم. خداوند همه آنها راغریق دریای رحمت بی منتهای خویش گردانیده وجنات النعیم را منزل ومأوای شان بگرداند. وهمهء بازماندگان شان را صبر جمیل عنایت فرماید.

آخرزندگی هر ذیروح مرگ است.مگر مرگ هیچگاه شکار خودرا از زمان فرارسیدن خود خبرنمی دهد.آنانیکه فکرمیکنند برای همیشه زنده وصاحب قدرت،ثروت ومال ومنال هستند، غافل گیرشده یا با حوادث ناگوارطبیعی،یابا حادثات گوناگون،یابا سکته های قلبی ویاعوامل دیگر دفعتاً این جهان فانی را وداع گفته وروانه جهان باقی میگردند.

در وطن عزیزما آنانیکه سالهاست ازخوردن خون ملت بیچاره ومظلوم به زندگی شرم آورخود ادامه میدهند وازبازگشت بسوی خداوحضوردرمحکمه عدل الهی غافلند وهرروزبیشترازروزپیشتردرتلاش زراندوزی وخوردن خون ملت بیچارهء ما میباشند.برای گرفتن قدرت های ناپایدار ودوروزه ازهیچگونه جنایت وخیانت خودداری واجتناب نمی ورزند.

چقدرخوب وبجاخواهد بود،اگر وجدان مرده وخوابیدهءشان ولو برای لحظات کوتاه بیدار شده ودر نتیجه از این همه مظالمیکه بر مردم کشور خود روا داشته وروامیدارند،اجتناب ودوری نمایند.

حادثات دردناک ارگوی بدخشان،سیلابهای چند ولایت شمال کشور عزیزماوانفجارمعدن ذغال سنگ درهءصوف همه مایه عبرت وزنگ خطراست اگربدانیم واززیریوغ نفس امّاره خودرا نجات بدهیم.

بدخشان

بدخشانِ وطن درخاک وخون است

صدای نــالــه ها ازحـدفــزون است

خدایــا یک نظـر ازلطــف ورحمت

که ملک بی سرِما جـوی خون است

 

زمـام مُلک مـا،در دســت دزدان

دراین حال فلاکت، مردم حیران

همه دزدان به فکرجیب خویش اند

ندارند یک نظــر، سوی بدخشــان

 

بودند درفکرکسبِ جاه وقدرت

نمـودند انتــخـابـات را کثا فت

به رأی مـردمــان کـشــور ما

خیـانت درخیـانت درخیـانت؟

 

به ظــاهربهــردلـداری مــــردم

بدخشان رفته اند خونخوارِمردم

درآنجــا بـرســرخاک شهـیــدان

به مـثـــل مـیـله رفـتـن، با تبسـم

 

برای اخذ عکسهای یادگاری

بایستـا دنـد بر فـرش مزاری

نمی دانند چرارفتند در آنجا؟

بوددرجمع شان کم،یک مداری

رسد روزی که تااین خائنان را

بـبـیـنـد “حیدری” این جانیان را

به قهــرایــزد یـکـتــا گـرفـتـــار

کنـد ازلوث شان پاک انجمن را

 

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۲۰۱۴،۵،۷،سدنی،آسترالیا

 

۲ پاسخ به “بدخشان مایهء عبرت”

  1. admin گفت:

    استاد محترم جناب داکتر صاحب حیدری ، امیدوارم که صحت تان خوب شده باشد . تشکر از اینکه واقعیت ها را نوشتید و سروده تان هم خیلی زیباست. بازهم مراتب تسلیت و همدردی خود را نسبت حوادث درد ناک اخیر به خانواده های فربانیان عرض میکنم . روحشان شاد از خداوند ( ج ) برایشان طلب رحمت و مغفرت آرزو میکنم و بازمانده گان شان صبر جمیل . شما هم زنده وسلامت باشید . مهدی بشیر

  2. پوهنوال داکتر اسدالله حیدری گفت:

    برادر بسیار عزیزوگرامی آقای محمد مهدی بشیر
    بعد ازتقدیم سلام آرزومندم که شما باهمه همکاران تان دارای صحت کامل باشید .گرچه تکالیف صحی برایم اجازه نمی داد تا دربارهء این واقعه المناک چیزی بنویسم مگر احساس ووجدانم مراتحریک بنوشتن نمود .ولی آنچه راباید مینوشتم متأسفانه نتوانستم. بهر صورت شما از لطف ومهربانی همیشگی تان کم مارا قبول نموده نشر کردید وهم حسن نظر تانرا ارایه داشتید. از تشویق های دائمی شما جهان سپاس، برادر تان داکتر حیدری

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما