۲۴ ساعت

03 ژانویه
۱۶دیدگاه

شب وداع

تاریخ نشر  پنجشنبه سوم جنوری  ۲۰۱۳ هالند

از راست به چپ : آقایان قیوم بشیر ، نذیر ظفر و حسن شاه فروغ

از راست به چپ : آقایان قیوم بشیر ، نذیر ظفر و حسن شاه فروغ

شب وداع

دیشب در صفحهء فیسبوک شاعران گرانقدرآقایان  نذیر احمد ظفر ، حسن فروغ و قیوم بشیر  به  صورت فی البداهه به مشاعره ای پرداختند که درینجا خدمت خواننده گان محترم به نشر میرسانیم ،

قابل یادآوریست که جناب نذیر احمد ظفراخیرا سفری به کشور آسترالیا داشتند و شب گذشته در آخرین شب دیدار شان از شهر سیدنی  دوبیتی را درصفحهء فیسبوک درج کردند که با دوستان شاعر شان همراهی گردید و پس ازساعاتی با وداع دوستان همدل خاتمه پذیرفت .

 نذیر احمد ظفر :

به پیری با  جوانان  می نشینم

لبی  پرخنده  از آن  می نشینم

که  شاید حس کنم  بوی جوانی

به صد امید و ارمان می نشینم

سدنی – آسترالیا

۲ جنوری ۲۰۱۳

قیوم بشیر :

نشستن با جوانان زنده گانیست

تمامش خاطراتی از جوانیست

خوشا امشب که با یاران نشینی

ظفر فردا ترا این  جاودانیست

حسن فروغ :

به ظاهر بهتر ازاین چند جوانی

گلِ  شادابِ  باغ    و  بوستانی

خزان  در گلشنت  راهی ندارد

جوانِ خوب و دوست ِ مهربانی

قیوم بشیر :

فروغ   نازنین    گفت  از  جوانی

به  آن  شور و  صفا  و  مهربانی

ظفرامشب خیالت تخت تخت است

که  فردا  می روی  ای  یارِ  جانی

نذیر احمد ظفر:

به فردا می روم از پیش یاران

چو ابر نو بهاری  اشک باران

بود  مشکل  وداع  با  دوستانم

ندارم  طاقت  دوری  عزیزان

حسن فروغ:

ظفر از خاطرات  چند جوانی

ببر در این سفر با خود نشانی

بشیرت با  فروغ  دارد دعایی

الهی ای  نذیر جان  در  نمانی

قیوم بشیر :

برو جانا  خدا پشت و پناهت

بیا  بار دیگر  بینم  نگاهت

مگر  بارِ  دگر  تنها  نیایی

بیاور آن  عزیز و آشناهت

نذیر احمد ظفر :

فروغ   نازنین   دلداری  کردی

مرا با شعر خوبت  یاری کردی

طبیب من شدی در وقت تشویش

مداوایم  تو  در بیماری   کردی

قیوم بشیر :

ندیدم من مریضی  در روانت

بر آن رخسار پاک و مهربانت

دوای درد  دلداران  غزل بود

فروغ دانست ز افکار جوانت

حسن فروغ :

بشیر فرموده ای تو از دلِ  ما

جوانی در دل است نه کاکلِ ما

اگرچه  موی  سرِ ما  سفید شد

بیا  بنگر به باغ  و حاصل  ما

قیوم بشیر :

مداوایت سفر کرده  نذیر جان

به اشعارت نظر کرده نذیرجان

دوبیتی  می  سرایی  یا  قصیده

دل آسایت غزل کرده نذیر جان

نذیر احمد ظفر:

نیاید خواب در چشمانم امشب

که پیش دوستان مهمانم امشب

بخوانم شعر شهلا را که دارد

دوای درد  بی  درمانم  امشب

قیوم بشیر :

زشهلا  شعر های  ناب  دیدم

دلِ  یاران  همه   بیتاب  دیدم

پریده خواب ز چشمان من وتو

به  اسمان  دیده  ومهتاب دیدم

حسن فروغ :

بشیر جان ما همه دریا  نوردیم

چو دریا دایمآ جوشان و سردیم

بسان    ناخدای    کشتی   عشق

پی  موی  سفید ِ  خود   نگردیم

قیوم بشیر:

سرو موی  سپید  زیبایی دارد

نشان  از  حالت   بابایی  دارد

چه  گویم ای فروغ  نازنین من

که پیری یک دل  دریایی دارد

نذیر احمد ظفر

به (ورجینیا) سحر باشد  بشیرجان

ز ( سدنی ) ام سفر باشد بشیرجان

دعائی  خوان  تو از  بهر  نذیرت

که  راهم بی خطر باشد  بشیرجان

قیوم بشیر :

دعایت  می کنم  ای  یارِ جانی

ز بس  تو   نازنین  و  مهربانی

سفر درپیش به سوی خانه داری

خدا  حفظت  کند  از  نا  توانی

حسن فروغ :

سفر هایت  الهی بی خطر باد

خدا یار تو  همرایت  ظفر باد

فروغ  از جان  میدارد دعایت

لباس  عافیت  هر جا  ببر  باد

نذیر احمد ظفر :

نه من تشویشِ موی و روی دارم

غم  آن  دلبر  بد   خوی  دارم

که  دایم  با منش  آزرده  باشد

شکایاتی از او هر سوی دارم

قیوم بشیر:

فروغ جان زنده گی پست وبلند است

دل  و  جان  همه  به  دکه  بند  است

چه  گوییم  از  جوانی  یا  ز   پیری

بسی  را  موی  کوتاه  یا  بلند  است

حسن فروغ :

اگر که  دلبر خوش خوی  داری

کجا  پروای ریش و موی داری

بفکر  من  سفر  کردی   عزیزم

ولی  دیدم   که   گفتگوی   داری

قیوم بشیر :

شکایت  کم نما کارت تمام است

همان یارت  به قصد انتقام است

برایش  تحفه های خوب بگیری

وگرنه دیگ نانت خام خام است

نذیراحمد ظفر :

برایش تحفه  دل دادم اداء کرد

بجانم ظلم  و جورِ نا  روا کرد

دگر  چیزی   ندارم    قیمتی   تر

همان دل را که دادم زیر پا کرد

قیوم بشیر :

ظفر جان همسر شاعر همین است

گهی افسرده حال و گه حزین است

اگر  خواهی  که    شادابش   ببینی

بگو این شعر برایت  همچنین است

حسن فروغ :

نگفتم من گلی خوش بوی دارم

خودم پیر ، پیرکِ بدخوی دارم

همی گوید حقوق  ما مساویست

گهی زن گشته گاهی شوی دارم

قیوم بشیر :

خدایا   روزگار   شاعران   بین

شکایت ها ز دست همسران بین

عجب  حال  و هوایی داره  شاعر

برو  قیوم  رخ  شکوه گران  بین

حسن فروغ :

اگرخواند فیس بوک کارم تمام است

اگر داند  روزم  همچو  شام  است

اگ ر از   خانه    بیرونم    بسازد

نه دیگر دیگ پخته یا که خام است

قیوم بشیر :

ز فیس بوک قصه ای بسیار داری

خودت  دانی که  با  دل کار داری

بس است آخر کمی هم فکر او باش

همیشه    شکوه   از   دلدار   داری

قیوم بشیر :

شکایت   می کنی   اما   ندانی

بس است آخر مگر تو نا توانی

دلی  دادی  و  دلداری    ندادی

به شعر و شاعری دادی جوانی

قیوم بشیر :

برو جانم که امشب خسته گشتی

اسیر  شاعران    بسته    گشته

کنم  در ۲۴    ساعت    نگاهت

که  آنجا  مونس  پیوسته  گشتی

نذیر احمد ظفر

تشکر از تو  ای  یار  وفادار

فروغ  دیده گان خسته  و زار

دعای  تان  بود  هر دم دوایم

ندارم آرزو جز وصل و دیدار

قیوم بشیر:

غزل هایت الهی سر بسر باد

به پای هر کدام  نام  ظفر باد

برو جانا که شعر دنباله دارد

دلت   آماده ی  راهِ  سفر   باد

نذیر احمد ظفر :

خدا حافظ عزیزان خواب دارم

اگر چه  دیدهء   پر آب    دارم

روم  در  بستر غم   تا  بخوابم

که فردا یک سفر کمیاب دارم

حسن فروغ :

مرا هر شکوه و هر قصه عام است

درینجا قصه  های  من  تمام  است

خودت گفتی  کنون  خوابت می آید

خدا حافظ  مرا هم  وقت شام است

لندن – دوم جنوری ۲۰۱۳

قیوم بشیر :

خدا حافظ  ظفر جان  زنده باشی

همیشه    سالم  و  پاینده   باشی

سلام   ما به   دوستانت   بگویی

همیشه  در  جهان   تابنده   باشی

ملبورن – سوم جنوری ۲۰۱۳

و ساعاتی پس از آن محترم صدیق علیم از ایالت ویرجینیای امریکا این ابیات را درج نمودند که با تشکر از ایشان به نشر میرسد:

صدیق علیم :

نبینی هیچ خطر در کارو بارت

نشستی   با   عزیزان    جوانت

دوای  درد  هجران  را  نمودی

بدیدی     دوستان       مهربانت

ظفر رفتی  به  شهر  سدنی آخر

خدا حفظت  کند   با   دوستانت

بشیر وهم فروغ   چشم علیم  شد

بیا   زود   تر  ظفر  در  اشیانت

ویرجینیا- دوم جنوری ۲۰۱۳

 

۱۶ پاسخ به “شب وداع”

 1. admin گفت:

  شاعران عزیز و گرامی آقایان فروغ ، ظفر و بشیر !
  ضمن عرض سلام و خسته نباشید ، باید به عرض برسانم که واقعآ مشاعره خیلی زیبا و عالی بوده که از مطالعه آن لذت بردم. امیدوارم که همیشه چنین مشاعره ها را به اشتراک شاعران بیشتری انجام دهید . ونظر به مشکلات تخنیکی که خدود بیست ساعت نشرات سایت را به تعویق انداخت نتوانستم مشاعره جالب تانرا نشر کنم معذرت میخواهم .
  با عرض حرمت
  مهدی بشیر

 2. h.Forough گفت:

  دوستان عزیز و گرامی جای دارد که از برادر گرامی ام آقای مهدی بشیرقدردانی وسپاس نمایم که زمینه ای این همه مناسبت های دوستانه را میان دوستان شاعر تامین نموده است

 3. h.Forough گفت:

  علیم هستی فروغِ دیده ودل
  فدای قلبِ پاک و مهربانت

 4. شريف حكيم گفت:

  احساس و لحظات وداع و رفاقت را بسیار دلنشین تصویر کرده اید. سفر ظفر أغا بى خطر و یاد محترم بشیر و جناب فروغ به خیر.

 5. قیوم بشیر گفت:

  برادر نازنینم مهدی جان بشیر سلام ! با سپاس و اظهار امتنان از شما که زحمت کشیده و مشاعره متذکره را با زیبایی آن به نشر رسانیدید ،لازم می بینم از دوست نهایت عزیزم جناب آقای ظفر در نخست اظهار قدردانی نمایم که طی سفر اخیر شان به آسترالیا جند ساعتی از وقت گرانبهای شان را در اختیار حقیر قرار دادند تا در خدمت شان بوده و از همصحبتی با ایشان لذت ببرم و همچنین از درج دوبیتی زیبای شان در فیسبوک آنهم در آخرین ساعات اقامت شان در اینجا تشکر نمایم و بجا خواهد بود تا از دوست گرانقدرم شاعر شیرین سخن جناب آقای فروغ که از شهر لندن به بداهه سرایی یاران پیوستند و دقایق زیبایی را در همراهی ایشان و جناب ظفر عزیز سپری نمودیم و از نظرات سایر دوستان و شعرای گرانقدر دراین صفحه نیز تشکر و ابراز امتنان ویژه ای دارم . درود بر شما باد

 6. شهلا ولیزاده گفت:

  در همه صفا میبینم و محبت خالصانه یکی به دیگر که خیلی عالیست و صمیمانه و هم با آرزوی بهترینها به هر یک شما آقایان،ممنونم و سپاسگذار..!

 7. به ادامه مشاعره دیشب دوستان نازنینم
  جناب آقای بشیر هروی جناب آقای حسن شاه فروغ وجناب آقای نذیر جان ظفر
  چقدر جالب وجذاب بوده دیشب
  به شب تاریک مهتاب بوده دیشب
  فروغ و هروی دوستان ظفر
  محبت در تب تاب بوده دیشب
  ———————————-
  نصیب من نشد این بضم یاران
  مجازی کرده بودید گل باران
  نشد که لحظه ای در یاد مشفق
  فراموش کرده اند این دوستداران
  ———————————
  چی مشتاقم به بضم تان برادر
  که گل با خار کی میشه برابر
  ببین این شاخه های گل چی میگفت
  که مشفق بضم تان را داره باور
  عجب غوغا وشوری داره ظفر
  عزیزان سلحشوری داره ظفر
  فروغ هروی خود شهر عشقند
  رفیق خوب مشهوری داره ظفر

 8. عزیزه عنایت گفت:

  درود به شاعران گرامی و خوش قریحۀ وطن عزیز !
  خواندم و لذت بردم بسیار عالی بود . بسلامت و موفق با شید .

 9. مرحبا،صد مرحبا به هر سه دوست عزیزم.
  باعرض حرمت جوهر

 10. قیوم بشیر گفت:

  سپاسگزارم جناب حکیم عزیز ، جای تان واقعآ خالی بود !

 11. قیوم بشیر گفت:

  متشکرم خانم ولی زاده از حضور و حسن نظرتان !

 12. قیوم بشیر گفت:

  محترم آقای مشفق ، از حضور گرم و حسن نظرتان متشکرم ، از سروده های قشنگ تان ممنون!

 13. قیوم بشیر گفت:

  خواهر گرامی محترمه خانم عنایت عزیزاز لطف ومهربانی تان متشکرم!

 14. قیوم بشیر گفت:

  دوست گرامی جناب آقای جوهر با سلام و آرزوی مؤفقیت باید بگویم جایتان خالی بوده است !

 15. شعر تان موزون و طبع تان میمون و دوست تان همایون باد

 16. نذیر ظفر گفت:

  سلام به همه سروران عالیقدر که با انظار نیک شان طبع ما را روان تر گردانیدند و سپاس از جناب مهدی بشیر بزرگ که با بزرگواری دزین سایت وزین ۲۴ ساعت ؛ توانسته اند جمع از شعرای با احساس را دورهم جمع کنند که کاریست قابل تمجید و نتایج مثبت آنرا در سفر تاریخی و پر خا طره ام در آسترالیا دیم که معرفت حضوری با جناب قیوم جان بشیر و شنیدند اشعار ناب و ضیافت صمیمانه شان و همچنان دیدار با جناب شریف جان حکیم و جناب پیکار در منزل آقای شریف حکیم و شبهای پر خاطره مشاعره همه دستاورد های مثبت از سایت وزین ۲۴ ساعت بود و مشاعره شب وداع که به ایتکار جناب قیوم بشیر درین سایت بنشر رسید واقغا جالب و اخسا س بر انگیز بود و جناب فروغ گرانقدر با قیوم جان بشیر و خودم در یک جهان از محبت و صمیمیت و برادری چنان بداهه میسرودیم که اصلا متوجه عقرب های سا عت نبودیم ؛ از بار گاه خداوند تو فقیات بیشتر و همدلی وسیعتر برای همه شاعران گران ارج ساست ۲۴ ساعت استدعا نموده و انشا الله به زودی دستاورد های دیگری را از شاعران افغانستانی ما در آسترالیا بدست نشر خواهم سپرد .

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما