۲۴ ساعت

15 سپتامبر
بدون دیدگاه

عشقِ جانان

تاریخ نشر  شنبه ۲۵سنبله  ۱۳۹۱  – ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

حسن شاه ” فروغ “

۱۰ / ۸ / ۲۰۱۲ لندن

حسن شاه ” فروغ “

حسن شاه ” فروغ “

عشقِ جانان

****

بی وطن گردیدو دور از دیار افتاده ام

ساکن غُربت سرا و بیقرار افتاده ام

همدمِ من ناله ای جا سوزو اشک وآهِ من

بلبلم کز جبرِ گل،درچنگِ خار افتاده ام

سالها شداختیارِخویش ازدست داده ام

درفراق میهن ام بی اختیار افتاده ام

پای بوسِ باغبانم،اندرین فصلِ خزان

شاخه وار بِشکسته واز شاخسارافتاده ام

همچو برگِ زردِ پایزم،زِجبرِ روزگار

عاقبت در آتشِ قهرِ بهار افتاده ام

آتش افگندم بجانِ خویش اندرفرقتش

سوختم بریادِ جانان ازشمارافتاده ام

درحریمِ خاطرِ من جُز و فاداری نبود

نامرادِ عشقم و از چشمِ یار افتاده ام

ماه و خورشیدِ مرا،ابرِسیه دربَرکشید

بی فروغ بی روشنایی ازشرارافتاده ام

باتقدیم احترام فروغ ازلندن
 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما