۲۴ ساعت

24 آگوست
بدون دیدگاه

پشتِ گپ چه میگردی

تاریخ نشر جمعه سوم  سنبله ۱۳۹۱ –  ۲۴ آگست ۲۰۱۲ هالند

حسن شاه ” فروغ “

۲۳ – ۸ – ۲۰۱۲ لندن

حسن شاه فروغ

حسن شاه فروغ

پشتِ گپ چه میگردی

*****

راستی بَکِرداراست،پشتِ گپ چه میگردی

خوب وبدبهم یارست،پشتِ گپ چه میگردی

غـرقِ پوند و دالر گشت،میهنِ غریب ما

پولهای مُرداراست،پشتِ گپ چه میگردی

چورِ پوندو کلداراست،اعتلاء به گفتاراست

ملتِ که نادراست،پشتِ گپ چه میگردی

رشو ت وفساد هرجا،مودوفیشنِ روزاست

هروَزیردُکانداراست،پشتِ گپ چه میگردی

مرکبی نداشت آن دوست ،تاسوارِآن گردد

موترش زرهداراست،پشتِ گپ چه میگردی

کُلبه ای مُحقرداشت،نی حیاط ونی دَرداشت

قصرهاچو درباراست،پشت گپ چه میگردی

مستِ باده و بنگست،دستها بخون رنگست

میگسارِوسَرشاراست،پشتِ گپ چه میگردی

ننگ و شرم و نفرینست،داغ و لکه دَردینست

عاشقانِ بیخاراست، پشتِ گپ چه میگردی

اشکِ طفلکی جاریست،خوانِ بینوا خالیست

دیگِ خوجین بارست،پشتِ گپ چه میگردی

تفـرقه سَروکارش،خصمِ میهن است یارش

صاحبانِ بادار است،پشتِ گپ چه میگردی

در شعار مُسلما ن اند،دُشمنانِ اسلام اند

دوستانِ کُفار است،پشت گپ چه میگردی

کهنه و نواندیش اند،جمله قوم یاخویش اند

هرکدام دل آزاراست،پشتِ گپ چه میگردی

فرقِ دوست و دشمن را،کی توان نمودازهم

هرطرف خرابکاراست،پُشتِ گپ چه میگردی

عامل همه کُشتار،جاهل است و آدم خوار

باندهایِ طرار است،پشتِ گپ چه میگردی

پایه و اساسِ جنگ، اجنبی و مزدور است

اقتصادِکوکناراست،پشتِ گپ چه میگردی

جُزخدا بدردِ کس، کس نمی خورد یاران

چرخ مردُم آزار است،پشت گپ چه میگردی

مقصدِ فروغ دایم،دشمنانِ این خاک است

آه وناله بسیاراست،پشتِ گپ چه میگردی

باتقدیم احترام فروغ از لندن
 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما