۲۴ ساعت

29 ژانویه
بدون دیدگاه

قرآن

قرآن

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

۲۷ جنوری ۲۰۱۲  ورجنیا

تاریخ نشر  شنبه هشتم دلو۱۳۹۰ –  ۲۸ جنوری ۲۰۱۲

نفس در قالب جان سورۀ رحمـن می خوانـد

زبـان در زیـر لب آیـات سـبـحان مـیـخوانـد

بیـاراسـته دلـم در کـوکـب ادنای مهـجـوری

که دل در خانۀ دلبـر آیات قـرآن می خـوانـد

نـدای حـق زایـن سـو و ز آن سـو میـبـرایـد

که چشـمـم آیـۀ یاقـوت و مـرجان می خوانـد

خـوشـا ای جـان ودل خـوشـا سـیـر کـمـالـت

نـدیـم حق به گوشت سورۀ عمران می خواند

بـیـامـوزم  بـه الـزام حـیـات عـلـم  و کـمالـی

که عشـق با صفایـم سـورۀ  لقمـان می خوانـد

حبیب”من چه میخواهی ازین دنیای بدفرجام

زبان معرفت درشام تارسورۀ فرقان میخواند

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما