۲۴ ساعت

02 نوامبر
بدون دیدگاه

شهر ویران

الحاج محمد ابراهیم  حبیب زی

شهر ویران

احوال یتیمان چو بینی چشـمان خونبار بماند

در دیــده  کـجـا قــدرت  دیـدار  بـمـانـد

هرجا ه روی کشته دل وخواروغریب است

در پـا  کـجـا  قــدرت  رفـتـار  بـمـا نــد

گـر شـکوه  بـرآری ، درِ زنــدان  بـود  بــاز

بـر دهــن  کـجــا قــدرت  گـفـتـار بمـاند

هـر جـا گـذری بـد شـنـوی از حـاکـم  دوران

درگوش کجا قدرت شنودزخونخواربماند

گـر فـکــر  کـنی  بهــر شـگـوفـانـی  کشــور

بـر ظالـم جبار کجا قـدرت اظهـار بماند

درسیرتعادل خون غریب به پیمانۀ خونخـوار

یقین دارکین دست تظلم آخراز کار بماند

“حبیب “ با صبر و تا مل  داروی دردت طلب کن

بـاور بـه خـدا  کـن  کـه  حـق بـه حـقـدار بـمـا نـد

الحاج محمد ابراهیم  حبیب زی

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما