۲۴ ساعت

21 ژوئن
۲دیدگاه

آب یاغی ..

تاریخ نشر شنبه ۲۱ جون  ۲۰۱۴ هالند

محترم حشمت امید

محترم حشمت امید

غزل غمگنانه ای برای غمزدگان سیلاب ..

آب یاغی ..

حشمت امید

اکتوبر ۲۰۱۳

رعــد و برق از دیدگانم تاب برد

باز گویا کبـــــریا را خــواب برد

ادامه نوشته…

12 مارس
۶دیدگاه

سبزِ سبز …

   تاریخ نشر سه شنبه  ۱۲ مارچ ۲۰۱۳ هالند

حشمت امید

حشمت امید

سبزِ سبز …

حشمت امید

فبروری ۲۰۱۳  

**  **

آمد بهار ، عاطفه ها سبز میشوند

در هفت سین سبز خدا سبز میشوند

ادامه نوشته…

22 ژانویه
۸دیدگاه

یکراهی …

تاریخ نشر سه شنبه ۲۲ جنوری ۲۰۱۳ هالند

حشمت امید

حشمت امید

یکراهی …

حشمت امید

جنوری ۲۰۱۳

***

دیگر ، دلـــم  به راه غـمی انتــــــظار نیست

آنجا که هست غصه ، دگـر غصه کار نیست

ادامه نوشته…

18 ژانویه
۴دیدگاه

نیرنگ جنگ

تاریخ نشر جمعه ۱۸ جنوری ۲۰۱۳ هالند

حشمت امید

حشمت امید

نیرنگ جنگ

شعری از : حشمت امید

دکلمه توسط : سید و لیشاه عالمی  

سید ولیشاه عالمی

سید ولیشاه عالمی

26 مارس
بدون دیدگاه

شهد بهاری…

حشمت امید

حشمت امید

شهد بهاری…

حشمت امید

۲۱ مارچ ۲۰۱۲ آلمان

تاریخ نشر دوشنبه هفتم حمل ۱۳۹۱ -۲۶ مارچ ۲۰۱۲

بهـــار آمد و من آفـــتاب میخــــــــواهم

ز سبـــزه ها غـــــزل ماهـتاب میخواهم

دلم ز سردی طــــــولانی زمستان مرد

بهــاررا به هـزاران شتاب میخـــواهم

ادامه نوشته…

19 فوریه
بدون دیدگاه

ارمغان ارغوانی …

حشمت امید

حشمت امید

در سال ۲۰۰۴ کمپیوترم سکته کرد ونوشته های زیادی از جمله چند شعر مرا نیزبا خود به آنسوی مرزهای ناشناخته برد . دیروز در لابلای کاغذ پاره ها ، این شعررا که فکر میکردم اینهم در کنار نوشته های دیگر برباد رفته ، یافتم . هر چند در مقایسه با چند شعر دیگر که بیشتر می پسندیدم ، همپایه نیست ، ولی همین که برباد نرفته ، برای من جالب است !  

حشمت امید

اکتوبر ۲۰۰۰ آلمان

ارمغان ارغوانی …

 تاریخ نشر یکشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۰ – ۱۹ فبروری ۲۰۱۲

هـنوز عشق وطن ، عشق آسمانی من

هـنوز نام وطــن ، نام جـــــاودانی من

 

هنوز خـــاطرهء کـابل است آتش ِ داغ

به زیر تودهء خـــاکستر جـــوانی من

ادامه نوشته…

17 ژانویه
بدون دیدگاه

دو آرزو …

حشمت امید
حشمت امید

دو آرزو …

حشمت امید
جنوری ۲۰۱۲

تاریخ نشر سه شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۰ – ۱۷ جنوری ۲۰۱۲
خدای من ، نه من از تو بهشت میــطلبم
نه من سپرده سر ِ نام و منصـب و لقـبم

 من از تبار نیـــــــاکان ِ سـربلند ِ خـــودم
نه من عجـم زده هستم ، نه خادم عـربم

ادامه نوشته…

06 ژانویه
بدون دیدگاه

از ماست که برماست.. !

حشمت امید

حشمت امید

حشمت امید

جنوری ۲۰۱۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از ماست که برماست.. !

تاریخ نشر جمعه ۱۶ جدی ۱۳۹۰ ششم جنوری ۲۰۱۲

 

کی قطره ، قطره زهــر بریزد به جـام ما

 

کام کی شاد گشته ، که تلخ است کام ما

 

بر زین اسپ سرکش ما، کی نشسته باز

 

قاپیــده کی زدست ِ خـــود ما ، لجــام ما

ادامه نوشته…

25 دسامبر
بدون دیدگاه

میلاد …

حشمت امید

حشمت امید

 

حشمت امید

۲۵ د سمبر ۲۰۱۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میلاد …

همزاد مسـیحایم ، بی لطـف مســـــیحایی

بی مریم و بی اشکی ، بی نقش چلیپـایی

همزادی من با او ، همرنگی رنج ماسـت

مصروف صبـوری هـا ، مرهـون تسـلایی

ادامه نوشته…