۲۴ ساعت

06 ژانویه
بدون دیدگاه

از ماست که برماست.. !

حشمت امید

حشمت امید

حشمت امید

جنوری ۲۰۱۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از ماست که برماست.. !

تاریخ نشر جمعه ۱۶ جدی ۱۳۹۰ ششم جنوری ۲۰۱۲

 

کی قطره ، قطره زهــر بریزد به جـام ما

 

کام کی شاد گشته ، که تلخ است کام ما

 

بر زین اسپ سرکش ما، کی نشسته باز

 

قاپیــده کی زدست ِ خـــود ما ، لجــام ما

 

ما خود به پای خویش به گرداب میرویم

 

با اینــکه هست قافــــلهء بخـت ، رام ما

 

در کجروی به شـــهرت ما کس نمیرسد

 

در راه راسـت ، تاب نیــاورد گــام مــــا

 

دیروز بود دانش ما فخــــر روزگـــــــــار

 

امـــــروز هسـت چــــاه تبـــاهی مقـام ما

 

ما درستم ، غرور فـلک را شکسته ایم

 

حــور و مـلک ، فــرار کـنند از کـــنام ما

 

دیروز بــود مذهـب ما بخشش و کــــرم

 

امروز گشته چور و چـپاول مــــــرام ما

 

از آســمان ، قبـیــلهء اختـر ربـوده ایـــم

 

صـد ها ســـتاره اند اســــیران دام مـــــا

 

در ملک ما ستاره زن مرده ، سالهاست

 

مهتــاب هـــم به ترس بیـاید به بــام ما

 

خـورشید بخــت از سـر دیـــوار ما پرید

 

ما مانده ایم و فاجعه درصبح و شام ما

 

خوبی چه عیب داشت که امروز در بدی

 

آوازهء تـمـــام جــــــــهان است نـام مــا

 

نفرین برآنکه بست خودش چشم و گوش خود

 

ایـوای آنکه ، هـــــیچ شــمارد کـــلام مــــــــا

** ** **

حشمت امید

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما