۲۴ ساعت

۲۵ جدی
۲دیدگاه

مشکل اندیشه

تاریخ  نشر دوشنبه ۲۵ جدی  ۱۳۹۶ – ۱۵جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

مشکل اندیشه

محترم نورالله وثوق
..

نه تنها نرمه ریگ وشیشه دارند

به دستِ دیده هاشان تیشه دارند

ادامه نوشته…

۲۵ جدی
۲دیدگاه

معنوی بخارایی

تاریخ  نشر دوشنبه ۲۵ جدی  ۱۳۹۶ – ۱۵جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

معنوی بخارایی

انتخاب از : محترم سید همایون شاه عالمی

******************

معنوی بخارایی در اواخر نیمۀ اول قرن چهارم خورشیدی دیده به جهان گشود، از شاعران بزرگ دربار سامانیان بود، در اواخر قرن چهارم خورشیدی دیده از جهان بست.

نمونۀ کلام

بر خـــــدای ِ جهــــــان توکل کن

دار خـــورسند دل، روان خشنود

ادامه نوشته…

۲۵ جدی
۱ دیدگاه

شیشه تن

تاریخ  نشر دوشنبه ۲۵ جدی  ۱۳۹۶ – ۱۵جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

شیشه تن

محترمه خانم صالحه وهاب واصل

گو ش کن آوای ما امشب که میبارد اثر

عمر ما را خورده  تا امروز دارد این ثمر

ادامه نوشته…

۲۴ جدی
۲دیدگاه

پشت پرده

تاریخ  نشر یکشنبه ۲۴ جدی  ۱۳۹۶ – ۱۴جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

پشت  پرده

محترم نورالله وثوق
….
شناسایی باد آوَردَه سخت است

غلامی زیرِ امرِ بَردَه سخت است

ادامه نوشته…

۲۳ جدی
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ  نشر شنبه ۲۳ جدی  ۱۳۹۶ – ۱۳جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

آزادی ۷۵ تروریست و جانی د یگر مربوط افراد گلبیدین

نوشتۀ : مهدی بشیر

تشکر از دوست گرامی و کارتونیست مستعد کشور آقای عتیق شاهد و کارتون عالی و واقعی شان .

ادامه نوشته…

۲۳ جدی
۲دیدگاه

راه نو

تاریخ  نشر شنبه ۲۳ جدی  ۱۳۹۶ – ۱۳جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

راه نو

محترم محمد جان مهجور

برخیز ای نسل جــوان یک راه نو رقم زنید

گیرید گلوی دشمنان برفـرق شان محکم زنید

ادامه نوشته…

۲۲ جدی
۳دیدگاه

پیام ریس جمهور

تاریخ  نشر جمعه ۲۲ جدی  ۱۳۹۶ – ۱۲جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

پیام ریس جمهور

محترم سید جلال علی یار

نمی خواهم وطن آباد سازم

دلِ اهل وطن را شاد سازم

ادامه نوشته…

۲۲ جدی
۲دیدگاه

چشم حریص

تاریخ  نشر جمعه ۲۲ جدی  ۱۳۹۶ – ۱۲جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

بعضی های ما چنین اند:

چشم حریص

محترم سید همایون شاه “عالمی”

با انتهـــــــای کبر که ملـــــــــت نمی شویم

بیرون ز آســــــــتانه ی ذلّـــــت نمی شویم

ادامه نوشته…

۲۲ جدی
۲دیدگاه

سراب !

تاریخ  نشر جمعه ۲۲ جدی  ۱۳۹۶ – ۱۲جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

سراب !

محترمه خانم عزیزه عنایت

نغمـۀ نــاب میشـوم یــارربــاب میشوم

چنـگ بنالـه میزنم ابــروسحـاب میشوم

ادامه نوشته…

۲۲ جدی
۲دیدگاه

خزان بی بهاری سایه افگند

تاریخ  نشر جمعه ۲۲ جدی  ۱۳۹۶ – ۱۲جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

خزان بی بهاری سایه  افگند

محترم محمد معروف نیکزاد

چه باید کرد ، تدبیر کوهستان

نشاط شاد مانی رخت بربست

ادامه نوشته…

۲۲ جدی
۲دیدگاه

آتشخوار

تاریخ  نشر جمعه ۲۲ جدی  ۱۳۹۶ – ۱۲جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

آتشخوار

محترم نورالله وثوق

مبادا همسفر بیخار باشیم

به پیش چشمِ دشمن خار باشیم

ادامه نوشته…

۲۱ جدی
۲دیدگاه

دو چشمانت دوبادامی که من محـوم به سحرآن

تاریخ  نشر پنجشنبه ۲۱ جدی  ۱۳۹۶ – ۱۱جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

دو چشمانت دوبادامی که من محــوم به سحرآن

غزل بسیار زیبای از جناب  محترم اسدالله دادخواه

انتخاب از : محترم سید همایون شاه عالمی

چه خوش باشد همانروزی که جانا نوکرت گردم

توهر امری که فرما یی مطیع و چاکـــرت گردم

ادامه نوشته…

۱۹ جدی
۲دیدگاه

شناخت

تاریخ  نشر سه  شنبه ۱۹ جدی  ۱۳۹۶ –  نهم   جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

شناخت

نوشته : محترم نذیر ظفر

ما در میان جامه أی تقوا کلان شدیم

بی بغض و بی حسادت و أغوا کلان شدیم

ادامه نوشته…

۱۸ جدی
۴دیدگاه

سوگند عشق

تاریخ  نشر دو شنبه ۱۸ جدی  ۱۳۹۶ –  هشتم  جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

سوگند عشق

محترمه خانم صالحه وهاب واصل

ترا از عالم بی انتها بر خویش میخوانم

ترا درهر نگاهم بسته و بر دیده مِنشانم

ادامه نوشته…

۱۸ جدی
۲دیدگاه

رباعی !

تاریخ  نشر دو شنبه ۱۸ جدی  ۱۳۹۶ –  هشتم  جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

رباعی !

محترمه خانم عزیزه عنایت

هردم که بباغ نظــرم جلـوه نمــایی

درخانۀ دل روشنی ی عشق فــزایی

ادامه نوشته…

۱۸ جدی
۲دیدگاه

غصه های به قاف

تاریخ  نشر دو شنبه ۱۸ جدی  ۱۳۹۶ –  هشتم  جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

غصه های به قاف

محترم نورالله وثوق
..
بعد ازین بی گزاف بنویسید

قصه را پاک وصاف بنویسید

ادامه نوشته…

۱۸ جدی
۲دیدگاه

سرودۀ زیبای از خاقانی شیروانی

تاریخ  نشر دو شنبه ۱۸ جدی  ۱۳۹۶ –  هشتم  جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

سرودۀ زیبای از خاقانی شیروانی را که شامل دروس مکتب ما بود بیاد تان می آورم:

انتخاب از : محترم سید همایون شاه  عالمی

خــــاقـــانیا! به سائل اگـــــــر یک درم دهی

خواهی جزای آن دو بهشت از خدای خویش

ادامه نوشته…

۱۸ جدی
۲دیدگاه

بار کج به منزل نمی رسد

تاریخ  نشر دو شنبه ۱۸ جدی  ۱۳۹۶ –  هشتم  جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

بار کج به منزل نمی رسد 

نوشتۀ : محترم درمحمد وفاکیش

اصطلاحات، ضرب المثلها و عبارات ضرب المثلی در زبان عامیانه،  تصویر گر بحرانات عاطفی، سیاسی و تاریخی در زنده گی مردم ما میباشند. از این رو با برداشتی که آنها از عمل کرد دولتمردان، احزاب و نخبه های سیاسی در طی زنده گی پر از فراز و نشیب شان دارند با شنیدن کلمه سیاست، مفاهیم و تصاویری از قبیل: رندی، چهار کلاه بازی، خدعه، دروغ،  تنبیه، شکنجه و توسل به هر وسیله روا و ناروا برای رسیدن به قدرت و حفظ  آن در برابر چشمان و ذهن شان جا می گیرد.

ادامه نوشته…

۱۷ جدی
۴دیدگاه

وطن ازدست ما رفت

تاریخ  نشر یکشنبه ۱۷ جدی  ۱۳۹۶ –  هفتم  جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

وطن ازدست ما رفت

محترم  پوهنوال داکتراسدالله حیدری

وطن داران،وطن،ازدست ما رفت

همـه بــاغ وچـمــن،ازدست مارفت

ادامه نوشته…

۱۶ جدی
۲دیدگاه

بیچاره وطن

تاریخ  نشر شنبه ۱۶ جدی  ۱۳۹۶ –  ششم  جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

بیچاره وطن

محترم سید همایون شاه “عالمی”

بیچـــــــــــاره وطن ز دست بیداد

فــــــــریاد کشید و گــــشت برباد

ادامه نوشته…

۱۶ جدی
۲دیدگاه

زیر چشم

تاریخ  نشر شنبه ۱۶ جدی  ۱۳۹۶ –  ششم  جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

زیر چشم

محترم نورالله وثوق
..
قشونِ فتنه خفته زیرِ چشمت

دلم می لرزد ازتدبیرِ چشمت

ادامه نوشته…

۱۶ جدی
۲دیدگاه

سمین رخسار کابل

تاریخ  نشر شنبه ۱۶ جدی  ۱۳۹۶ –  ششم  جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

سمین رخسار کابل

محترم محمد معروف نیکزاد

بهاری  شعری مقبول اش خوبش بود
چو سرو در باغ تجمل اش خوبش بود

ادامه نوشته…

۱۶ جدی
۲دیدگاه

مشکلات زنان مهاجر در خارج از کشور !

تاریخ  نشر شنبه ۱۶ جدی  ۱۳۹۶ –  ششم  جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

مشکلات زنان  مهاجر در خارج از کشور ! 

چالش ها و دشوارئ هائ زنان افغانستان در مهاجرت.

محترمه خانم زرغونه “ولى”
فعال مدنى ،فرهنگى و اجتماعى
جنگ و بی ثباتی ، فساد سیاسی و فساد اداری و مالی در نظام حاکم سیاسی افغانستان ، نبود امنیت شهروندى ،بیکارى  خشونت علیه زنان وغیره عامل مهم مهاجرت مردم إز افغانستان و  باعث مهاجرت جمعی از نخبگان و تحصیل یافتگان ما بسوی کشورها و سرزمین های دیگر شده است

ادامه نوشته…

۱۵ جدی
۴دیدگاه

خاطره

تاریخ  نشر جمعه ۱۵ جدی  ۱۳۹۶ –  پنجم  جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

عرض سلام حرمت دارم خدمت جناب مهدی بشیر گرامی و دوستان همدلم درین دریچۀ پر از صفا و صمیمیت !

نخست از همه سال جدید میلادی را خدمت هریک شما عزیزانی که همین لحظه این پیام را میخوانید از ته دل مبارک باد گفته سال پر از برکت، صلح و صفا، خوشی و سعادت و موفقیت برای همه تمنا میکنم. ثانیاً طوری که اکثریت شما عزیزانم آگاهی دارید مدتی بیشتر از یک و نیم سال نظر به ملحوظات خاص صحی، کاری و خانوادگی نتوانستم با صفحۀ ۲۴ ساعت که بنده یکی از اولین همکاران قلمی آن هستم همکاری ام را ادامه دهم که این غیر حاضری برای من ، برای جناب مهدی بشیر و همکارانم شاید نا سپاسی و یا بیوفائی تلقی شده باشد ولی برای من خیلی عذاب دهنده بود. زیرا فضای پر از صفا و همرنگی و همدلی را که همیشه با دوستان مانند یک خانواده درین جا بودم شدیداً حس میکردم و پشت این همدلی ها و باهمی ها دق شده بودم. اینک از لطف خداوند و گذشت زمان و برگشت آرامش خاطر زندگی دوباره با من همنوا شده و شرایط را برایم طوری مهیا ساخته که بتوانم کم یا کثیر به همکاری هایم ادامه دهم. خواستم این آغاز سال نو را با شعری از مجموعۀ هفتم شعری ام به نام « گداز درون » آغاز کنم. خوشحالم که باز هم در جمع شما عزیزان هستم. همۀ تان را دوست دارم و سپاس گذارم که با ما هستید.

خاطره

محترمه خانم صالحه واهب واصل

در دیارت آمدم در سینه ام دل جان گرفت

این سر سوائی ام از بودنت سامان گرفت

ادامه نوشته…

۱۵ جدی
۲دیدگاه

داعش پرور

تاریخ  نشر جمعه ۱۵ جدی  ۱۳۹۶ –  پنجم  جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

داعش پرور

محترم سیدجلال علی یار

( ملبورن آسترالیا )

ویران می نمایند کشور ما

آتش میزنند دور و بر ما

ادامه نوشته…