۲۴ ساعت

06 ژانویه
۲دیدگاه

رباعی

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۶ جدی  ۱۳۹۴ – ششم  جنوری  ۲۰۱۶ هالند

رباعی

میر عبدالله بدر

ما شادی به غم یار بفروخته ایم

صد درد خریده سینه را سوخته ایم 

ادامه نوشته…