۲۴ ساعت

27 نوامبر
بدون دیدگاه

سرنوشت

فردوس اعظم

سرنوشت

تاریخ نشر یکشنبه ششم قوس ۱۳۹۰ –  ۲۷ نوامبر ۲۰۱۱

دیدی چگونه چشم ترا خاک کرده‌اند

نام خوشت ز صحفه خود پاک کرده‌اند

چون دیده‌اند که بی‌کسی و بی فریدونی

از تو، ترا ربوده و ضحاک کرده‌اند

ادامه نوشته…

25 نوامبر
بدون دیدگاه

کاش

فردوس اعظم

کاش

تاریخ نشر جمعه چهارم قوس ۱۳۹۰ –  ۲۵ نوامبر ۲۰۱۱

کاش جایی غصّه‌ها لبخند بود

پایی لنگ غصّه‌ ها در بند بود

زیر چتر بیکران لحظه‌ها

زندگی خالی ز چون و چند بود

ادامه نوشته…