۲۴ ساعت

30 مارس
۳دیدگاه

شگوفه ی سخن

تاریخ نشر دوشنبه  دهم حمل ۱۳۹۴ – ۳۰  مارچ ۲۰۱۵ هالند

محترم داکتر ناصر امیری

محترم داکتر ناصر امیری

شگوفه ی سخن

داکتر ناصر امیری

ونکوور – بریتیش کلمبیا – کانادا

بخوان، برای دل دردمند خسته ی من

بخوان، برای دیار به خون نشسته ی من

ادامه نوشته…

19 مارس
۱ دیدگاه

نوروز

تاریخ نشر پنجشنبه  ۲۸ حوت  ۱۳۹۳ – ۱۹مارچ ۲۰۱۵ هالند

Lente30

نوروز

دکتر ناصر امیری

ونکوور -ـ کانادا

محترم دکتر ناصر امیری

محترم دکتر ناصر امیری

آن فر و شکوه جشن نوروز چه شد؟

آن شادی دیروز و پریروز چه شد؟

ادامه نوشته…