۲۴ ساعت

15 جولای
۴دیدگاه

نورِشرابِ آفتاب

تاریخ نشر جمعه ۲۴ سرطان ۱۴۰۱–  ۱۵ جولای ۲۰۲۲ هالند

میِ بیداریِ درجامِ جانم ریزوخواب آور

به صبحِ هستی ام نورِشرابِ آفتاب آور 

ادامه نوشته…

20 آوریل
۲دیدگاه

لهجۀِ لطف

تاریخ نشر چهار شنبه ۳۱ حمل  ۱۴۰۱ – ۲۰ اپریل  ۲۰۲۲ هالند

به جان عمری کشیدم نازِآواز

عیان شد تا برایم  رازِآواز 

ادامه نوشته…

28 مارس
۲دیدگاه

از قیلِ جنگ خسته و ازقال منقلب

تاریخ نشر دوشنبه هشتم  حمل ۱۴۰۱ –  ۲۸ مارچ  ۲۰۲۲ هالند 

از قیلِ جنگ خسته و ازقال منقلب

 #   #   #

آمد بهار خسته و بد حال ، منقلب

از وحشتِ دی آمده امسال منقلب 

ادامه نوشته…

22 فوریه
۳دیدگاه

زبان مادری

تاریخ نشر سه شنبه سوم  حوت  ۱۴۰۰ – ۲۲ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

چوسوسن ده زبان نقّالِ عشقیم

جلودارِ سخن دنبالِ عشقیم 

ادامه نوشته…

04 فوریه
۳دیدگاه

شانه بشانه می رسد

تاریخ نشر جمعه ۱۵ دلو ۱۴۰۰ – چهارم فبروری  ۲۰۲۲ هالند

با تو شوم دست ویخن ، شانه بشانه می رسد

پهلو به پهلویم بزن ، شانه بشانه می رسد

ادامه نوشته…

26 ژانویه
۳دیدگاه

حرف پنهان

تاریخ نشر چهار شنبه ششم  دلو ۱۴۰۰ – ۲۶ جنوری  ۲۰۲۲ هالند

هرکجا یاراست  آنجا لاجرَم اغیارهم

غنچۀِ ازشاخه سرزد  درکنارش خارهم 

ادامه نوشته…

23 جولای
۳دیدگاه

نیشی زنوشِ همنشین

تاریخ  نشر جمعه  اول اسد  ۱۴۰۰ –  ۲۳ جولای ۲۰۲۱ هالند

نوش اگرآید ز در، می آید از دیوار؛ نیش

برسیه روزان رسد ازبختِ کم، بسیار؛ نیش

ادامه نوشته…

23 ژوئن
۴دیدگاه

اشکِ صلاح

تاریخ  نشر چهارشنبه  دوم سرطان ۱۴۰۰ –  ۲۳ جون ۲۰۲۱ هالند

با سکوتِ زمانه ، خو دارم

حرفِ نا گفته  درگلو دارم 

ادامه نوشته…

01 ژوئن
۳دیدگاه

نقطه ی حدِکمال

تاریخ  نشر  سه شنبه  ۱۱ جوزا ۱۴۰۰ – اول جون ۲۰۲۱ هالند

محفلِ خلوتِ حال است اینجا

خالی ازقال و مقال است ایجا 

ادامه نوشته…

27 آوریل
۲دیدگاه

بازی به دُمِ شیر

تاریخ  نشر سه شنبه  هفتم  ثور  ۱۴۰۰ – ۲۷  اپریل ۲۰۲۱ هالند

بی ریشه ؛ بردرختِ وفا ، تیشه می زند

نسلِ خطاست ، تیشه به هرریشه می زند 

ادامه نوشته…

20 آوریل
۳دیدگاه

هوای شب

تاریخ  نشر  سه شنبه  ۳۱ حمل  ۱۴۰۰ –  ۲۰  اپریل ۲۰۲۱ هالند

آهسته می کشم نفسی ؛ درهوای شب

ترسم که بالِ مرگ گشاید ، همای شب 

ادامه نوشته…

07 آوریل
۲دیدگاه

زیرکی کاذب

تاریخ  نشر چهارشنبه  ۱۸ حمل  ۱۴۰۰ – هفتم  اپریل ۲۰۲۱ هالند 

زیرکی کاذب

#

#

#

هرنکته گفته ، از دهانش گُل درآورده . معکوس

هربار؛ یک گل خوشه ی سنبُل درآورده . معکوس 

ادامه نوشته…

14 فوریه
۴دیدگاه

عشق طلایاب

تاریخ  نشر  یکشنبه  ۲۶ دلو   ۱۳۹۹ – ۱۴  فبروری ۲۰۲۱ هالند 

گرمیی عشقِ عجیبیست ، نصیبِ همه باد

عاشقی ؛ رسمِ نجیبیست ، نصیبِ همه باد 

ادامه نوشته…

12 فوریه
۴دیدگاه

می روم ازخود

تاریخ  نشر جمعه  ۲۴ دلو   ۱۳۹۹ – ۱۲  فبروری ۲۰۲۱ هالند

به بین درعین هوشیاری چه زیبا می روم ازخود
تماشا کن تماشا ، تا سرا پا می روم ازخود

ادامه نوشته…

05 فوریه
۳دیدگاه

چشمه ی لطف

تاریخ  نشر جمعه  ۱۷ دلو   ۱۳۹۹ – پنجم  فبروری ۲۰۲۱ هالند

چشمه ی لطف

#

#

#

هرکامِ که خشکیده ؛ میِ ناب دهید

برتب زده لب ، شربتِ عناب دهید 

ادامه نوشته…

28 ژانویه
۳دیدگاه

دورانِ بی مهری

تاریخ  نشر  پنجشنبه  نهم  دلو   ۱۳۹۹ –  ۲۸ جنوری ۲۰۲۱ هالند

چه دنیای شده – هرکس زهرکس باز بگریزد

که گوش از گوشواره ، حنجره زآواز بگریزد 

ادامه نوشته…

18 ژانویه
۴دیدگاه

ذوق حضور

تاریخ نشر دوشنبه   ۲۹ جدی   ۱۳۹۹ –  ۱۸ جنوری ۲۰۲۱ هالند

سحردمید وشبِ تار، کی بروزنشست ؟

کجا بدیده ی ما نورِ دلفروز نشست ؟ 

ادامه نوشته…

13 ژانویه
۳دیدگاه

قدیمیترین تصویرازکوچۀ دودالان هرات

تاریخ نشر چهار شنبه  ۲۴ جدی   ۱۳۹۹ –  ۱۳ جنوری ۲۰۲۱ هالند

ادامه نوشته…

21 دسامبر
۲دیدگاه

شراب شب نشینی

تاریخ نشر دوشنبه  اول جدی   ۱۳۹۹ – ۲۱  دسامبر ۲۰۲۰ هالند

خُمِ شب را نگر بردوشِ یلدا

شرابِ شب نشینی ، نوشِ یلدا

ادامه نوشته…

20 دسامبر
۲دیدگاه

شب سنگین سال

تاریخ نشر یکشنبه  ۳۰  قوس   ۱۳۹۹ – ۲۰  دسامبر ۲۰۲۰ هالند

شب سنگین سال

#

#

#

دهد مصراعِ چشمی بزمِ دل را شوروحال امشب

به گیرم برمراد ازشعرِحافظ گونه فال امشب 

ادامه نوشته…

25 جولای
۲دیدگاه

اکسیروفا

تاریخ نشر شنبه چهارم  اسد  ۱۳۹۹ –  ۲۵  جولای  ۲۰۲۰ هالند

اکسیرِوفا
#
#
#
همیشه هم به کامِ ما و تو دنیا نمی گردد

اگرامروز دوری می زند فردا نمی گردد

ادامه نوشته…

09 مارس
۳دیدگاه

سقف لطف

تاریخ نشر دو شنبه ۱۹ حوت ۱۳۹۸ –  نهم  مارچ ۲۰۲۰ هالند

روز جهانی زن ، برزن ومرد مبارک باد

سقف لطف
#

#
زن به گرمای حضورش جمع سازد فرد را

هم دلِ باید که تا پیدا کند هم درد را

ادامه نوشته…

02 فوریه
۳دیدگاه

اوج چندین ناز

تاریخ نشر  یکشنبه  ۱۳  دلو  ۱۳۹۸ – دوم  فبروری ۲۰۲۰ هالند

اوج چندین ناز
#
#
#
عقاب چشم او پرواز دارد

نگاهش اوج چندین ناز دارد

ادامه نوشته…

20 نوامبر
۳دیدگاه

سا یه ی بی رنگ

تاریخ نشر چهار شنبه  ۲۹ عقرب  ۱۳۹۸ –  ۲۰  نوامبر  ۲۰۱۹ هالند

سا یه ی بی رنگ
#
#
#
ای خدا امشب عذابم می کُشد

حسرتِ یک چشم خوابم می کُشد

ادامه نوشته…

11 نوامبر
۴دیدگاه

انگشتِ ذوق

تاریخ نشر  دو شنبه  ۲۰ عقرب  ۱۳۹۸ –  ۱۱  نوامبر  ۲۰۱۹ هالند 

انگشتِ ذوق
#
#
#
غزل گشته سراپای وجودم

رباعی ریشه زد درتاروپودم

ادامه نوشته…