۲۴ ساعت

24 اکتبر
بدون دیدگاه

پیام کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان

تاریخ نشر چهارشنبه ۲۴ اکتوبر ۲۰۱۲هالند

بسم الله الرحمن الرحیم

پیام کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان 

بمناسبت عید سعید قربان

۲۴ اکتوبر ۲۰۱۲

هموطنان گرامی !

  کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان عید سعید اضحی را بتمام افغانهای داخل وخارج کشور وهمه مسلمین مبارک باد میگوید .امید وار هستیم روز های عید موفقیت های بیشتری را درراه کسب رضامندی خداوند که ازراه عبادات فردی واجتماعی متصور است حاصل نمائید.

ادامه نوشته…