۲۴ ساعت

01 دسامبر
۱ دیدگاه

نرگس رعنا

  تاریخ نشر  شنبه  اول دسامبر ۲۰۱۲هالند

حمید واحدی

حمید واحدی

 نرگس رعنا

حمید واحدی

مزار شریف 

****

دلم تنگ است و تار امشب رخ زیبا بیارید

کم و اندک نمیخواهم به من دریا بیارید

ادامه نوشته…

29 نوامبر
۶دیدگاه

خسته ام

   تاریخ نشر  پنجشنبه  ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲هالند

حمید واحدی

حمید واحدی

(خسته ام)

حمید واحدی – مزار شریف 
و بالهای سپید رنگ مرا
که بسوی آفتاب میپرم

ادامه نوشته…