۲۴ ساعت

05 سپتامبر
۱ دیدگاه

خشونت: خدایی است یا شیطانی؟

تاریخ نشر  دوشنبه ۱۵  سنبله  ۱۳۹۵ –  پنجم  سپتامبر ۲۰۱۶ – هالند

خشونت: خدایی است یا شیطانی؟

نوشته و تالیف از: الهه افتخار

خواهران، برادران و بزرگان عزیز!

اول از همه این گل ها را به حیث تحفه از طرف من قبول کنید؛ گرچه آنها را تنها برای تحفه دادن نیاورده ام. به نظرم اینها نشانگر دنیایی است که ما و شما در آن آمده ایم تا زندگی کنیم.

ادامه نوشته…

11 جولای
۱ دیدگاه

تاج انسانیت ما کجاست؟

تاریخ نشر دوشنبه ۲۱ سرطان  ۱۳۹۵ – ۱۱ جولای  ۲۰۱۶ – هالند

تاج انسانیت ما کجاست؟

نوشته الهه افتخار

من اینجا مطلب درد انگیزی را به عرض میرسانم که امید مورد تدبیر و توجه شما قرار گیرد. این موضوع از همان طفولیت روان من را درگیر خود کرده است. در اول یک تعریف دارم البته من خیلی کم دان و ناتوان از ان استم که یک چنین کلمه را تعریف کنم. اینجا داشته هایم را شریک میسازم.

ادامه نوشته…