۲۴ ساعت

25 می
۱ دیدگاه

د مینی لار

تاریخ نشر یکشنبه ۲۵ می ۲۰۱۴ هالند

محترم احمد جاوید جلالی

محترم احمد جاوید جلالی

د مینی لار

احمد جاوید جلالی

زه نور دی کلی نه ځم څه نن وی څه سبا وی

مګر مینه نه پریږدم څه نن وی څه سبا وی

ادامه نوشته…

24 می
۱ دیدگاه

ما

تاریخ نشر شنبه ۲۴ می ۲۰۱۴ هالند

محترم احمد جاوید جلالی

محترم احمد جاوید جلالی

ما

احمد جاوید جلالی

آن یکی پنــــــداشت ما دیوانه ایم

و آن یکی پنداشت ما مستانه ایم

ادامه نوشته…

23 می
۱ دیدگاه

پښتون مین

تاریخ نشر جمعه ۲۳ می ۲۰۱۴ هالند

محترم احمد جاوید جلالی

محترم احمد جاوید جلالی

پښتون مین

احمد جاوید جلالی

زمـــــا ګناه خطا څه وه پرته ستا له مینی نه

هر څــــه می منلی وو پرته ستا له کینی نه

ادامه نوشته…

22 می
۱ دیدگاه

درد عشق

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۲ می ۲۰۱۴ هالند

محترم احمد جاوید جلالی

محترم احمد جاوید جلالی

درد عشق

(جلالی)

دیدمش دوشینه کز ما رو پنهان میگذشت

با دلی صد دل تپیدم، گویی رضوان میگذشت

ادامه نوشته…

21 می
۱ دیدگاه

حسن یار

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۱ می ۲۰۱۴ هالند

محترم احمد جاوید جلالی

محترم احمد جاوید جلالی

حسن یار

احمد جاوید جلالی

****

یاد رویت اشک چشمانم به طُغیان میکَشد

روی ماهت هر جفایت را نُسیان میکشد

ادامه نوشته…

20 می
۱ دیدگاه

مُلک ما

تاریخ نشر سه شنبه ۲۰ می ۲۰۱۴ هالند

محترم احمد جاوید جلالی

محترم احمد جاوید جلالی

مُلک ما

(مخمس از جلالی)

****

کاکه یی روی زمین جـوان کابل جان است

مرد تاریخ گاه و بیگاه بچه یی بامیان است

ادامه نوشته…

19 می
۱ دیدگاه

یاد ایام

تاریخ نشر دوشنبه  ۱۹ می ۲۰۱۴ هالند

محترم احمد جاوید جلالی

محترم احمد جاوید جلالی

یاد ایام

احمد جاوید جلالی

*****

ای خوشا ایــــــــــــام که روزگار ما گُلزار بود

آسمان نیـــــــــــــلی کواکب شب همه بیدار بود

ادامه نوشته…

18 می
۱ دیدگاه

آباد عشق

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۸ می ۲۰۱۴ هالند

محترم احمد جاوید جلالی

محترم احمد جاوید جلالی

آباد عشق

احمد جاوید جلالی

****

آباد عشق تو منم حال کـــــجا ویران شوم

رو جانب درگاه تو حال کجا حیران شوم

ادامه نوشته…

17 می
۱ دیدگاه

گفته بودم

تاریخ نشر شنبه  ۱۷ می ۲۰۱۴ هالند

محترم احمد جاوید جلالی

محترم احمد جاوید جلال

گفته بودم  


گفته بودم گوش کن ای دل پشیمان میشوی
دانه دانه پــر پــر زار و پــریشان میــشوی

ادامه نوشته…

10 اکتبر
بدون دیدگاه

یاد ایام

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۰ اکتوبر ۲۰۱۳ هالند

احمد جاوید جلالی

احمد جاوید جلالی

یاد ایام

احمد جاوید جلالی

***

ای خوشا ایــــــــــام که روزگار ما گلــزار بود

آسمان نیـــــــــــــلی کواکب شب همه بیدار بود

ادامه نوشته…

08 اکتبر
۱ دیدگاه

ای دل

تاریخ نشر سه شنبه ۸ اکتوبر ۲۰۱۳ هالند

احمد جاوید جلالی

احمد جاوید جلالی

ای دل

احمد جاوید جلالی

***

گفته بودم گوش کن ای دل پشیمان میشوی

دانه دانه پــر پــر زار و پــریشان میــشوی

ادامه نوشته…